Social Icons

Pages

Featured Posts

http://myawady-myawady.blogspot.com/ . . . http://facebook.com/themyawadydaily . . . https://twitter.com/themaywadydaily

Wednesday, August 15, 2018

ေက်းဇူးမေမ့ဟု ဆိုရာတြင္


ေဆာင္းပါး ၁၅-၈-၂ဝ၁၈

ေလာကကုိ အလွဆင္ေသာ က်က္သေရ မဂၤလာေဝျဖာကာ လူသားတုိ႔ကို ႏိုးထေစေသာ နံနက္ခ်ိန္ခါတြင္ မၾကာခဏဆုိသလုိ ၾကားရတတ္ေသာ ဂီတေတးသြားသံကို သတိထားမိ၏။ အဆိုေတာ္ႀကီးသန္းသန္းေမ၏ ေက်းဇူး တင္ပါတယ္ သီခ်င္းျဖစ္သည္။

ဆယ္စုႏွစ္မ်ားစြာ ၾကားရကာ နားရည္ဝခဲ့သည္။ မ႐ိုးႏုိင္ေသာ၊ အသံုးတြင္ေသာ စကားရပ္စာသားေတးသြားဟု ဆိုခ်င္ေပသည္။ တစ္ဦးႏွင့္တစ္ဦး ကူညီမႈေပးသည့္အခါ၊ ၾကင္နာမႈေပးသည့္အခါ၊ လံုၿခံဳမႈေပးသည့္အခါ၊ ေစာင့္ေရွာက္ျခင္း ကိစၥမ်ားစြာတြင္ အလြယ္တကူ ေျပာေလ့ရွိေသာ ႏႈတ္ထြက္စကားျဖစ္၏။ ႏူးညံ့ညင္သာနားဝင္ခ်ဳိလွ၏။

အသံုးတြင္သေလာက္ အဓိပၸာယ္က်ယ္ဝန္းေပသည္။တစ္ႀကိမ္တစ္ခါႏွင့္ ၿပီးသည္လည္းရွိ၏။ အႀကိမ္ႀကိမ္ အခါခါ ေက်းဇူးတင္ရသည္လည္း ရွိ၏။ လူသားတစ္ဦးခ်င္း၊ အသင္းအပင္း၊ ႏုိင္ငံေရးရာအထိ က်ယ္ျပန္႔ေလသည္။ အလႊာစံု၊ ဆူႀကံဳနိမ့္ျမင့္၊ တိုင္းျခားျပည္ရြာ၊ ေဒသႏွင့္လူမ်ဳိးမခြဲျခား သံုးစြဲေပေသာ ေက်းဇူးစကားဟုဆိုခ်င္၏။ စာေပစကားျဖင့္ ေျပာရပါက ဘာသာေရးႏွင့္ လူမႈေရးအသြင္ ေက်းဇူးေတာ္ေန႔ဟု ခမ္းနားစြာသံုးစြဲေပသည္။

ေက်းဇူးတရားႏွင့္ မကင္းေသာ ေလာကႀကီးတြင္ ေပးဆပ္ျခင္းႏွင့္ ရယူျခင္း ကိစၥေတြလည္း သက္ဝင္ေပသည္။က်ယ္ျပန္႔ေပေသာ လူမႈေလာက၏ ယဥ္ေက်းမႈလည္းျဖစ္ေပသည္။ ျမန္မာ့စ႐ိုက္ ေက်းဇူးကား စိတ္ဝင္စားဖြယ္ အမွီသဟဲျပဳလ်က္ရွိေပသည္။ မကုန္ခန္းႏုိင္ေသာ ေက်းဇူးစကားပင္ျဖစ္ပါ၏။ၾကြယ္ဝေသာေဝါဟာရ ေက်းဇူးဆုိသည့္ စကားရပ္တြင္ ေက်းဇူးႀကီး၊ ေက်းဇူးကန္း၊ ေက်းဇူးမကင္း၊ ေက်းဇူးခံ ေက်းဇူးစား၊ ေက်းဇူးဂုဏ္၊ ေက်းဇူးရွင္ ေက်းစြပ္၊ ေက်းဇူးဆပ္၊ ေက်းဇူးတင္၊ ေက်းဇူးျပဳ၊ ေက်းဇူးမ်ား၊ ေက်းဇူးမဲ့၊ ေက်းဇူးရွိ၊ ေက်းဇူးသိ၊ ေက်းဇူးတရားနားလည္၊ ေက်းဇူးစကား၊ စာေပ့ေက်းဇူး၊ လူမႈစီးပြားေက်းဇူး၊ အက်ဳိးေက်းဇူး၊ ေက်းဇူးသစၥာ၊ေက်းဇူးမရွိ၊ ေက်းဇူးမသိ၊ တံု႔လွည့္ေက်းဇူး စသည္ျဖင့္ ေထြျပားစြာ အလ်ဥ္းသင့္စြာ သံုးစြဲသည္ကို ေန႔စဥ္ေတြ႕ႏုိင္၏။ ေက်းဇူးသိတတ္ျခင္းကို အားေပးျခင္း၊ ေက်းဇူးကုိ မေမ့ဖုိ႔၊ ေက်းဇူးတရားရွိမႈကို ျပန္လည္ေပးဆပ္ဖုိ႔ သြန္သင္ေသာ နီတိၾသဝါဒစကား မ်ားျပားေပသည္။

စာေတာေပေတာတြင္ ေလာကပါလတရား၊ သေဘာတရား၊ လူသားႏွင့္သတၱဝါ အသီးသီးအမွီသဟဲ ျပဳေပေသာ ေက်းဇူးေတြ အေၾကာင္း၊ ျပယုဂ္ႏွင့္သာဓကေတြကား ျမန္မာမႈတြင္ ယဥ္ပါးၿပီးျဖစ္ေပသည္။ လက္ေတြ႕က်ဖို႔ေတာ့ လုိအပ္ဆဲဟုယူဆပါ၏။ ေက်းဇူးတရားသိျခင္း၊ နားလည္ျခင္း၊ အသိအမွတ္ျပဳျခင္း၊ မေမ့ျခင္း၊ ျပန္လည္ေပးဆပ္ျခင္းတုိ႔ကား ဆက္စပ္ၾကေပသည္။

အသိသက္သက္မဟုတ္၊ လက္ေတြ႕အလုပ္ ပါဝင္ရမည့္ တာဝန္ရွိ၏။ ျမန္မာစာေပခရီးသည္ ေက်းဇူးတရားက စတင္ခဲ့သည့္အေရးအဖြဲ႕ဟု ဆုိခ်င္၏။ ပုဂံေခတ္စာေပ ေက်ာက္စာမ်ားတြင္ ေက်းဇူးဆုိသည့္ ေဝါဟာရကို မၾကာခဏေတြ႕ရသည္။ ထံုးမီစံမွ် ရာဇကုမာရ္ေက်ာက္စာကို အကဲခတ္ေစခ်င္၏။ က်န္စစ္သားမင္း၏ သားေတာ္ ရာဇကုမာရ္သည္ သားအရင္းျဖစ္ေသာ္လည္း ထီးနန္းဆက္ခံခြင့္မရ၏။ ေျမးကအရင္း၊ သားကအဖ်ားဟုဆုိသကဲ့သုိ႔ ေျမးေတာ္အေလာင္းစည္သူကို ထီးနန္းေပးခဲ့၏။ သို႔ေသာ္ သားျဖစ္သူက ၿငိဳျငင္ျခင္းမရွိ။ ဖခင္ကြယ္လြန္ခါနီးတြင္ ေရႊဆင္းတုႏွင့္တကြ ကြၽန္သံုးရြာကို အလွဴေပး၏။ ေက်းဇူးဆပ္၏။ ဖခင္ကလည္း သာဓုေခၚ၏။ မကုန္ခန္းႏုိင္ေသာ မိဘေမတၱာကို သိျခင္း၊ မေမ့ျခင္း၊ ေက်းဇူးဆပ္ျခင္းတုိ႔ျပဳခဲ့၏။

သာမန္အခ်ိန္တြင္ ေက်းဇူးသိတတ္ေသာ သားသမီးမ်ားကုိ မိဘကခ်စ္ခင္ေပရာ ေသခါနီးနာမက်န္းျဖစ္ခ်ိန္တြင္ ျပဳစုျခင္း၊ ေက်းဇူးျပဳျခင္း၊ တမလြန္သုဂတိလားရာေကာင္းဖုိ႔ အလွဴဒါနျပဳျခင္းျဖစ္ေပရာ အလြန္ပင္ေလးစားထုိက္၏။ ေက်းဇူးဂုဏ္ကုိ သိတတ္ျခင္းႏွင့္ေပးဆပ္ျခင္း၊ ေနာင္အရွည္ၾကာ မေမ့မေလ်ာ့ေစဖုိ႔ ကမၸည္းေက်ာက္စာ ေရးထုိးျခင္းတုိ႔ကို ေတြးဆျမင္သာ လက္ေတြ႕က်စြာ ေတြ႕ျမင္ႏုိင္၏။ ယခုတိုင္ ေပ်ာက္ပ်က္ျခင္းမရွိ၊ ေမာ္ကြန္း တင္ဆဲျဖစ္၏။

ထုိ႔ေၾကာင့္ ေက်းဇူးတရားက စတင္ခဲ့ေသာ ျမန္မာစာေပမွာ ကင္ပြန္းတပ္ျခင္း၏ အယူအေတြး နမူနာေကာင္းျဖစ္ပါ၏။ ေလာကစကား၊ ေလာကြတ္အရ ေက်းဇူးမေမ့ပါဟု ေျပာေလ့ရွိ၏။ နားဝင္ပီယံျဖစ္ပါ၏။ သို႔ေသာ္ေတြးဆစရာရွိ၏။ စိတ္ခ်လက္ခ် အဓိပၸာယ္ေကာက္ဖုိ႔ ခဲယဥ္းေပသည္။လက္ေတြ႕က်က်ၾကားဖူးနားဝ ဥပမာတစ္ခုရွိ၏။ ဆယ္စုႏွစ္ေလးခုခန္႔က ျဖစ္သည္။ ဌာနဆုိင္ရာအႀကီးအကဲတစ္ဦး၏ အေတြ႕အႀကံဳျဖစ္ေလသည္။

တစ္ခါတြင္ ဌာနအတြက္ အရာရွိငယ္မ်ား ေခၚယူသည္။ဝန္ထမ္းေလာင္း ေရြးခ်ယ္ဖုိ႔ျဖစ္၏။ လုပ္ငန္းအေတာ္ အပင္ၿပီးစီးခ်ိန္ျဖစ္သည္။ တစ္ရက္တြင္ သူ႕အိမ္ ေမြးရပ္နယ္ေျမမွ ေဆြရိပ္မ်ဳိးရိပ္ မကင္းသူ၊ သက္တူရြယ္တူ သိကြၽမ္းသူတစ္ဦး ေရာက္လာ၏။ အတန္ၾကာ စကားေျပာ၏။ ထိုအခါ သိမွတ္လိုက္ရသည္မွာ သူ၏ဝန္ထမ္းေလာင္း ေရြးခ်ယ္မႈတြင္ ေဆြမ်ဳိးမကင္းသည့္ ေဒသခံလူ၏သားလည္း ပါဝင္ေၾကာင္း သိရသည္။ သားအတြက္ အကူအညီ ေပးေစလုိေၾကာင္း၊ အခက္အခဲရွိသျဖင့္ အကူအညီေတာင္းျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း၊ အလုပ္ရပါက ေက်းဇူးမေမ့ေၾကာင္း လွလွပပေဝေဝဆာဆာ ေျပာ၏။ ထုိအခါ အရာရိွႀကီးသည္ အေသအခ်ာ စဥ္းစား၏။ လူငယ္၏ ေျဖဆိုခဲ့မႈကုိ ဆန္းစစ္၏။

အေထာက္အထားေတြ စိစစ္၏။ ေရးေျဖေအာင္ၿပီး အခက္အခဲျဖတ္ေက်ာ္ျခင္း ဘာသာရပ္တြင္လည္း ေအာင္ျမင္၏။ အေျခအေနက အလယ္အလတ္တြင္ျဖစ္၏။ အေပၚတင္လွ်င္ ရ၏။ ေအာက္ခ်လွ်င္လည္း ျဖစ္၏။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ဆင္ျခင္တံုတရား လက္ကိုင္ထားကာ စိစစ္၏။ ဝန္ထမ္းခန္႔လွ်င္ ရႏုိင္ၿပီး ေက်းဇူးမေမ့ပါဆုိသည့္ စကားလက္ခံ ၾကားရၿပီးျဖစ္သျဖင့္ စိတ္ခ်လက္ခ်ပင္ ျမႇင့္တင္ေပးလုိက္သည္။ သို႔ျဖင့္အလုပ္ရ၏။ သို႔ေသာ္ ခက္သည္က ေက်းဇူးမေမ့ပါဟု ဆုိေသာ ရပ္ေဆြရပ္မ်ဳိးသည္ ေျခဦးလွည့္ျခင္း အလွ်င္းမရွိေတာ့ေပ။ ေျခာက္လခန္႔အၾကာမွ စဥ္းစားမိ၏။

ထုိအခ်ိန္တြင္ ဝန္ထမ္းေလာင္း လူငယ္သည္ သင္တန္းႀကီး တက္ေနေလၿပီ။ သူ၏ဆင္ျခင္မႈကား မွတ္သားဖြယ္ ေျဖသိမ့္စရာ ျဖစ္ေလသည္။ သူေျပာတာ ဟုတ္တာေပါ့။ ေက်းဇူးမေမ့ဘူးလုိ႔ပဲ ေျပာတာ၊ ေက်းဇူးဆပ္မယ္လုိ႔ ေျပာတာမဟုတ္ဘူးဟူ၍ ျဖစ္ေလသည္။ ထုိအခါက်မွ ေနသာထုိင္သာ ရွိေပေတာ့သည္။ လူမႈေလာကတြင္ မိမိ၏ အလိုဆႏၵအတြက္ အေရးတႀကီး လိုအပ္ပါက အတင္းအက်ပ္ အကူအညီေတာင္းသည္။ ၿပီးေတာ့ ေက်းဇူးတင္ေၾကာင္း၊ မေမ့ေၾကာင္း၊ ျပန္ဆပ္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း လြယ္လင့္တကူ အေလးအနက္ ကတိကဝတ္ျပဳၾကသည္။ သုိ႔ရာတြင္ ကိစၥၿပီးစီး ေအာင္ျမင္သြားသည့္အခါ မသိက်ဳိးကြၽန္ျပဳသည့္ သာဓကေတြ မ်ားေပသည္။

တာဝန္ႏွင့္ လုပ္ပုိင္ခြင့္ရွိသူမ်ား ႀကံဳဖူးမည္ထင္၏။ စာေရးသူပင္ ယင္းကိစၥမ်ဳိး အေတာ္ပင္ ဆုံစည္းဖူးသည္။ အထက္က အျဖစ္အပ်က္ ၾကားဖူးၿပီးကတည္းက ေက်းဇူးစကားဆုိကာ ကတိေပးတတ္သူမ်ားကို ေရွာင္ရွားဖုိ႔ လုံ႔လျပဳရသည္။ ေမွ်ာ္လင့္ျခင္းကင္းေသာ ေက်းဇူးျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ဖုိ႔ အားထုတ္မိေပသည္။ ေက်းဇူးတင္ထုိက္သူ မ်ားစြာရွိၾကရာ အလြယ္တကူ ေမ့ေပ်ာက္ျခင္း ခံရသူ၊ အေမ့ခံပုဂၢိဳလ္ေတြ မ်ားလွ၏။ထုထည္ႀကီးမား ထင္ရွားသူမ်ားသာ ေကာင္းခ်ီးေပးအသိအမွတ္ျပဳျခင္းခံရသည္ကမ်ား၏။

ကမၻာ့ေက်းဇူးရွင္ႀကီးမ်ား စာအုပ္ကုိ ဖတ္ဖူးပါ၏။ ေလာကႀကီးကုိ ေကာင္းက်ဳိးျပဳသူမ်ားအတြက္ မေမ့ေသာ ေက်းဇူးကုိလွစ္မျပျခင္းျဖစ္သည္။ႏုိင္ငံမ်ားစြာတြင္ ေက်းဇူးရွင္ ႐ုပ္တု၊ ဗိမာန္မ်ား ေတြ႕ရတတ္ေပသည္။ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုတြင္ ေဂ်ာ့ဝါရွင္တန္၊ အိႏၵိယႏုိင္ငံတြင္ မဟတၱမဂႏၵီ၊ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း၊ ဖိလစ္ပုိင္ႏုိင္ငံတြင္ ဂ်ဳိေဆရီေဇာ္ စသူတုိ႔ျဖစ္၏။ ေက်းဇူးတင္စရာေတြမ်ားလွေသာ ေလာကႀကီးတြင္ ဘာသာေရး၊ သာသနာေရး၊ လူမႈေရးစသည္ျဖင့္ က႑စုံလင္ေပ၏။ တုႏႈိင္းစရာမရွိျဖစ္ရေသာ မိဘ၊ ဆရာစသည့္ ေက်းဇူးရွင္ေတြလည္းရွိ၏။

မေမ့မေလ်ာ့ဖုိ႔သာျဖစ္ေလသည္။ မွတ္တမ္းကမၸည္းတင္ ေမာ္ကြန္းထုိးတင္သူေတြလည္း ရွိေၾကာင္း ေတြ႕ရမည္ျဖစ္၏။ အမွတ္မထင္ ေက်းဇူးမွ သိသာသည့္ ေက်းဇူးရွင္မ်ားအား အလ်ဥ္းသင့္သလုိ မေမ့ဖုိ႔သာရွိေပ၏။ စီးပြားလူမႈကိစၥမ်ားတြင္ စာေပေက်းဇူးေၾကာင့္ ဘဝေျပာင္းသူေတြ မ်ားစြာရွိ၏။ေအာင္ျမင္မႈရခ်ိန္တြင္ တုံ႔ျပန္ေပးဆပ္ျခင္းမ်ား ေတြ႕ရသည္။ ေခတ္တစ္ေလွ်ာက္ ျမန္မာစာေပတြင္ စာေပေက်းဇူး ခံစားရသူေတြရွိၿပီး ျပန္လည္ အသိအမွတ္ျပဳျခင္းကုိ ျမန္မာမႈအသြင္ ထင္ဟပ္ေပသည္။ ကုန္းေဘာင္ေခတ္ ဘုိးေတာ္ဘုရားလက္ထက္က ျဖစ္၏။ ဘုရင္ႏွင့္မိဖုရားစိတ္ အခန္႔မသင့္ျဖစ္ခ်ိန္တြင္ တြင္းသင္းမင္းႀကီးက ဘလႅာတိယပ်ဳိ႕ေရးသားဆက္သ၏။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ဘုရင္ႏွင့္မိဖုရား အဆင္ေျပ၏။

ဘုရင္က ေက်းဇူးတင္သျဖင့္ တြင္းသင္းမင္းႀကီးကို ေငြမ်ားပုံေပးကာ ႀကိဳက္သေလာက္ ယူေစ၏။ စာဆုိက ေငြမ်ားကုိယူ၏။ သုိ႔ေသာ္ ကုိယ္က်ဳိးမသုံးစြဲေပ။ သူ၏ေမြးရပ္ဇာတိ ေမာင္းေထာင္ရြာ အေရွ႕တြင္ ကန္ႀကီးတည္၏။ ဘလႅာတိယ ကန္ဟု အမည္ေပး၏။ ယခုတုိင္ ထင္ရွားဆဲျဖစ္၏။ စာေပဂုဏ္ေက်းဇူးကုိ ျပန္လည္ေပးဆပ္ျခင္း ျဖစ္ေလသည္။ ထင္ရွားေသာ၊ ခရီးေပါက္ေသာ ေက်းဇူးမေမ့ျခင္းျဖစ္ပါ၏။ အေမ့ခံေက်းဇူးတင္သူမ်ား သိသင့္ပါ၏။ A Friend in need is a friend in deep ဟူေသာ ဆုိ႐ုိးစကားကုိ ငယ္စဥ္ကပင္ မွတ္သားခဲ့ရဖူးပါ၏။

လုိအပ္ေသာအခါ ကူညီေသာ မိတ္ေဆြေကာင္းျဖစ္ၿပီး ေက်းဇူးတင္ထုိက္ျခင္းျဖစ္၏။ မေမ့သင့္၊ မလုိအပ္လွဘဲ ကူညီမႈေပးျခင္းသည္ မ်ားစြာသက္ေရာက္မည္ မထင္။ မၾကာမတင္ပင္ ေမ့ေလ်ာ့သြားဖြယ္သာ ရွိပါမည္။ အမ်ားအတြက္ စြန္႔လႊတ္စြန္႔စား ရဲရဲဝံ့ဝံ့ တာဝန္သိစြာ ေဆာင္ၾကဥ္းသူတုိ႔သည္ ေက်းဇူးႀကီးမားၾကေပသည္။ ကမၻာ့ႏုိင္ငံ အခ်ဳိ႕တြင္ Unknown Soldiers ဆုိသည့္ အညတရ စစ္သည္ဗိမာန္မ်ား ေတြ႕ရေလ့ရွိ၏။

တစ္ခါက ေက်းဇူးကုိ မထီမဲ့ျမင္ျပဳ၊ ျပက္ရယ္ျပဳျခင္းမ်ား ရွိေပရာ စိတ္ထားနိမ့္က်မႈကို ေဖာ္ျပရာက်၏။ အေမွာင္ခြင္း၍ အလင္းေဆာင္အံ့ဆုိသည့္ ေဆာင္ပုဒ္ေအာက္တြင္ တာဝန္ထမ္းရြက္ခဲ့ရေသာ စာေရးသူသည္ စာေပေက်းဇူးကုိ မည္သည့္အခါမွ ေမ့မည္မဟုတ္ေၾကာင္း တင္ျပခ်င္ပါ၏။ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ ျမန္မာ့လူ႔အဖြဲ႕အစည္းသည္ ဘာသာသာသနာအရိပ္၊ ယဥ္ေက်းမႈ၏ အလင္းေရာင္၊ ဓေလ့ထုံးစံေကာင္းမ်ား၏ ပုံရိပ္မ်ားစြာရွိ၏။

ထုိ႔ေၾကာင့္ ႏုိင္ငံေတာ္၏ ေက်းဇူးသစၥာကုိ ေစာင့္သိ႐ုိေသပါမည္ ဟူေသာ စကားရပ္ ထင္ရွားေစ၏။ မေမ့မေလ်ာ့ျခင္း အလွ်င္းမရွိသင့္ျခင္းျဖစ္ပါ၏။ ေပါ့ေပါ့ပါးပါး ေက်းဇူးတရားကုိ အလြယ္တကူ ေမ့ေလ်ာ့ၾကသည္မွာ မဆန္းပါ။ သုိ႔ေသာ္ အတုိင္းအဆမဲ့ေသာ ေစတနာ၊ ေမတၱာႏွင့္ခံ့ထည္ေသာ ေက်းဇူးရွိမႈမ်ားကုိကား ႏွလုံးသြင္းတတ္ဖုိ႔ ေကာင္း၏။ ေက်းဇူးတရား၏အႏွစ္သာရ အလကၤာေတြကား ေျပာျပမကုန္ရွိပါ၏။ တစ္ခါတစ္ရံ သတိတရားေလးျဖင့္ ေဆာင္ၾကဥ္းသင့္ေပသည္။ ။ 

ျမ၀တီေန႔စဥ္သတင္းစာ စာ (၁၃)

ညြန္႕ဟံ (ၾကဴေတာ)

#Themyawadydaily

ေညာင္ေရႊျမိဳ႕နယ္ မိုင္းေသာက္ကၽြန္းေမ်ာ ဧက ၉၀ ေပၚတြင္ ဟိုတယ္တည္ေဆာက္မည္ကို ေဒသခံမ်ားကန္႔ကြက္ေညာင္ေရႊ ၁၅-၈-၂ဝ၁၈

ရွမ္းျပည္နယ္ (ေတာင္ပိုင္း) ေညာင္ေရႊၿမိဳ႕နယ္ မိုင္းေသာက္ေဒသတြင္ Myanmar Naing Group ကုမၸဏီက ဟိုတယ္တည္ေဆာက္မည္ကို ကန္႔ကြက္ရန္ ၾသဂုတ္ ၁၃ ရက္က မိုင္းေသာက္ပထမ စာသင္တိုက္၌ လူထုေတြ႕ဆံုပြဲ ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။

မိုင္းေသာက္ရွိ သဘာဝကြၽန္း ႐ိုင္းေတာမ်ားကို ထိန္းသိမ္းကာကြယ္ရန္ အင္းသူ၊ အင္းသားမ်ားက အသိပညာေပးမႈမ်ား ျပဳလုပ္ကာ Myanmar Naing Group ကုမၸဏီက ဟိုတယ္တည္ေဆာက္မည္ကို လက္မွတ္ ေကာက္ကန္႔ကြက္ ၾကေၾကာင္း သိရသည္။

"အဓိကရည္ရြယ္ခ်က္က Myanmar Naing Group က ဧက ၉ဝ မွာ ဟိုတယ္ေဆာက္ဖို႔ ကိစၥကို ကန္႔ကြက္ဖို႔ျဖစ္ပါတယ္။ လက္မွတ္ ထိုးကန္႔ကြက္လႊာ ေတြကိုလဲ ႏိုင္ငံေတာ္ အတိုင္ပင္ခံ႐ံုး၊ လႊတ္ေတာ္၊ ေကာ္မတီေတြထံ တင္ျပႏိုင္ဖို႔ လုပ္တာပါ"ဟု အင္းေလး အရပ္ဘက္ လူမႈ အဖြဲ႕အစည္းကြန္ရက္ အလုပ္အမႈေဆာင္ မခင္စိုးဝင္းက ေျပာျပသည္။

ယင္းကုမၸဏီက မိုင္းေသာက္ကြၽန္းေမ်ာ ႐ိုင္းဧက ၉ဝတြင္ ဟိုတယ္တည္ေဆာက္ ခြင့္ျပဳရန္ ဌာနဆိုင္ရာကို ေတာင္းဆို လာသည့္အတြက္ ဌာနဆုိင္ရာက ေဒသခံမ်ားကန႔္ကြက္ႏုိင္ေၾကာင္း ေဒသခံမ်ားကုိအသိေပး အေၾကာင္းၾကား လာ၍ ကန္႔ကြက္ၾကျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ဟိုတယ္တည္ေဆာက္ရန္ ကုမၸဏီမ်ားဘက္က ေဒသခံတခ်ဳိ႕ကို မက္လံုးေပးၿပီး ေထာက္ခံခိုင္းျခင္း မ်ားလည္းရွိေၾကာင္း၊ ထိုသို႔ျပဳလုပ္သည္ကို အဂတိလိုက္စားမႈ တိုက္ဖ်က္ေရး ဥပေဒျဖင့္ အေရးယူသင့္ေၾကာင္း လူထုေတြ႕ဆံုပြဲမွ သိရသည္။

လူထုေတြ႕ဆံုပြဲတြင္ ေဒသခံဦးေရ ၅ဝဝ ေက်ာ္၏ ကန္႔ကြက္ခ်က္ လက္မွတ္မ်ား ေကာက္ခံရရွိထားၿပီး သက္ဆိုင္ရာ အသီးသီးကို တိုင္ၾကားသြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။ မိုင္းေသာက္ ကြၽန္းေမ်ာ႐ိုင္းဧက ၉ဝ ကို Myanmar Naing Group ကုမၸဏီက ဟိုတယ္တည္ေဆာက္ရန္ စီမံကိန္းကို ေဒသခံမ်ားက လက္မွတ္ထိုးကန႔္ကြက္မႈ ႏွစ္ၾကိမ္၊ လမ္းေပၚထြက္ ဆႏၵထုတ္ေဖာ္ကန္႔ကြက္မႈ တစ္ႀကိမ္ စုစုေပါင္း သံုးႀကိမ္ရွိၿပီျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

#Themyawadydaily

ဒီးေမာ့ဆိုျမိဳ႕နယ္၌ မိုးစပါး ၃၃၂၃၉ ဧက စိုက္ပ်ဳိးရန္လ်ာထားဒီးေမာ့ဆို ၁၅-၈-၂ဝ၁၈

လြိဳင္ေကာ္ခ႐ိုင္ ဒီးေမာ့ဆိုၿမိဳ႕နယ္၌ ယခုႏွစ္မိုးစပါး စိုက္ရာသီတြင္ ၿမိဳ႕နယ္အတြင္းရွိ ဆည္၊ ကန္မ်ား၊ပုဂၢလိကဆည္၊ မိုးေကာင္းေသာက္၊ ျမစ္ေရတင္ႏွင့္ သဘာဝေရမ်ားမွ ရရွိေသာေရမ်ားျဖင့္ မိုးစပါး ၃၃၂၃၉ ဧက စိုက္ပ်ဳိးရန္ လ်ာထား ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိေၾကာင္း ဒီးေမာ့ဆိုၿမိဳ႕နယ္ စိုက္ပ်ဳိးေရးဦးစီးဌာနမွ သိရသည္။

ဒီးေမာ့ဆိုၿမိဳ႕နယ္တြင္ မိုးစပါး စိုက္ပ်ဳိးမႈအေနျဖင့္ ဆည္၊ ကန္ႏွင့္ သဘာဝေရမ်ားမွ ျဖန္႔ေဝေသာ ေရမ်ားျဖင့္ လယ္ယာ ၂၉၄၅၉ ဧက၊ ယာ ၇၆၇ဧကႏွင့္ ေတာင္ယာ ၃ဝ၁၃ဧက စုစုေပါင္းမိုးစပါး ၃၃၂၃၉ဧက စိုက္ပ်ဳိးရန္လ်ာထားေဆာင္ရြက္လ်က္ ရွိေၾကာင္း၊ ၾသဂုတ္လ ပထမပတ္ထိ လယ္ယာ ၁၃၇၉၃ ဧက၊ ယာ ၇၆၇ဧကႏွင့္ ေတာင္ယာ ၃ဝဝ၉ဧက စုစုေပါင္း ၁၇၅၆၉ဧက စိုက္ပ်ဳိးၿပီးစီးေၾကာင္း ၿမိဳ႕နယ္ စိုက္ပ်ဳိးေရးဦးစီးဌာနမွ သိရသည္။

ထို႔ျပင္ ေတာင္သူမ်ား အေနျဖင့္ မိုးစပါး အခ်ိန္မီစိုက္ပ်ဳိးႏိုင္ရန္ ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိရာ ၿမိဳ႕နယ္ စိုက္ပ်ဳိးေရးဦးစီးဌာနက စပါးအထြက္ႏႈန္း ေကာင္းမြန္ေစေရးအတြက္ ေတာင္သူမ်ားႏွင့္ေတြ႕ဆုံ၍ နည္းပညာေပး ေဆြးေႏြးပြဲမ်ားလည္း ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိေၾကာင္း ၿမဳိ႕နယ္စုိက္ပ်ဳိးေရး ဦးစီးဌာနမွ သိရသည္။

#Themyawadydaily

ပခုကၠဴစက္မႈဇုန္တြင္ လုပ္ငန္းရွင္ၾကီးမ်ား ဝင္ေရာက္လာ တစ္ႏိုင္တစ္ပိုင္လုပ္ငန္းရွင္အခ်ိဳ႕ အလုပ္သမားရွားပါးမႈၾကံဳေတြ႕ပခုကၠဴ ၁၅-၈-၂ဝ၁၈

မေကြးတိုင္းေဒသႀကီး ပခုကၠဴခ႐ိုင္ ပခုကၠဴၿမဳိ႕စက္မႈဇုန္တြင္ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းရွင္ႀကီးမ်ား ဝင္ေရာက္လာသည့္အတြက္ တစ္ႏိုင္တစ္ပိုင္ စက္မႈလုပ္ငန္းရွင္အခ်ဳိ႕ အလုပ္သမားရွားပါးမႈ ျပႆနာမ်ားျဖင့္ ၾကဳံေတြ႕ေနေၾကာင္း ပခုကၠဴစက္မႈဇုန္ စီမံခန္႔ခြဲမႈေကာ္မတီမွ သိရသည္။

ပခုကၠဴစက္မႈဇုန္ အတြင္းရွိ တစ္ႏိုင္တစ္ပိုင္ လုပ္ကိုင္ေနၾကေသာ စက္မႈလုပ္ငန္းရွင္မ်ား အေနျဖင့္ ၂ဝ၁၇ခုႏွစ္ ေနာက္ပိုင္းတြင္ ရန္ကုန္၊ မႏၲေလး စေသာၿမိဳ႕ႀကီးမ်ားမွ လုပ္ငန္းရွင္မ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းလုပ္ကိုင္ၾကေသာ လုပ္ငန္းရွင္ ႀကီးမ်ား ဝင္ေရာက္လာသည့္အတြက္ သားေရစက္႐ံု၊ ဆီစက္၊ ပဲခြဲစက္၊ ဆီးခြဲစက္စေသာ တစ္ႏိုင္တစ္ပိုင္ လုပ္ကိုင္ေနၾကသည့္ လုပ္ငန္းရွင္အခ်ဳိ႕မွာ အလုပ္သမားရွားပါးမႈ ျပႆနာမ်ားျဖင့္ ႀကံဳေတြ႕ေနရေၾကာင္း သိရသည္။

"အရင္က အလုပ္သမားေတြက ဇုန္အျပင္ဘက္ သြားလုပ္ကိုင္တာမ်ဳိး၊ တျခားၿမိဳ႕ေတြ၊ ျပည္ပေတြ သြားေရာက္လုပ္ကိုင္ တာမ်ဳိးေတြေၾကာင့္ အလုပ္သမားက ရွားပါးခဲ့ပါတယ္။ အခုအခါက် အလုပ္သမားေတြက ဇုန္အတြင္းကို ျပန္ေတာ့ ေရာက္လာပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ လုပ္ငန္းရွင္ႀကီးေတြဆီပဲ အမ်ားဆံုးေရာက္ေတာ့ တစ္ႏိုင္တစ္ပိုင္ စက္မႈလုပ္ငန္း သမားေတြမွာ အလုပ္သမားရွားပါးမႈ ျပႆနာက ဆက္ၿပီးႀကံဳေတြ႕ ေနရပါတယ္"ဟု ပခုကၠဴစက္မႈဇုန္ စီမံခန္႔ခြဲမႈေကာ္မတီမွ တာဝန္ရွိသူတစ္ဦးက ေျပာျပသည္။

ပခုကၠဴစက္မႈဇုန္တြင္ လက္ရွိ လည္ပတ္ေနေသာ လုပ္ငန္း အမ်ဳိးအစားေပါင္း ၁၄ခုရွိၿပီး ၎တို႔မွာ စားေသာက္ေရးလုပ္ငန္း၊ အဝတ္အထည္လုပ္ငန္း၊ ေဆာက္လုပ္ေရး၊ လူသံုးကုန္ပစၥည္း၊ ပံုႏွိပ္ေရးႏွင့္ စာအုပ္ထုတ္ေဝေရး၊ ကုန္ၾကမ္းပစၥည္း၊ လယ္ယာသံုးစိုက္ပ်ဳိး ေရးပစၥည္း၊ စက္ႏွင့္စက္ပစၥည္းကိရိယာ၊ လွ်ပ္စစ္ႏွင့္ လွ်ပ္စစ္ပစၥည္းလုပ္ငန္း၊ အလုပ္႐ံုႏွင့္သေဘၤာ က်င္းလုပ္ငန္း၊ သစ္ႏွင့္သစ္အေျခခံလုပ္ငန္း၊ သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရး၊ သတၱဳႏွင့္ေရနံထြက္၊ အေထြေထြစက္မႈလက္မႈ လုပ္ငန္းတို႔ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

#Themyawadydaily

ပုဂံေဒသတြင္ သံုးရက္တာ ေနထုိင္လည္ပတ္ခြင့္အတြက္ ႏိုင္ငံျခားသားတစ္ဦးလွ်င္ ဇုန္ဝင္ေၾကးေငြက်ပ္ ၂၅၀၀၀ ေကာက္ခံသြားမည္ေနျပည္ေတာ္ ၁၅-၈-၂ဝ၁၈

ပုဂံယဥ္ေက်းမႈ အေမြအႏွစ္ေဒသ ဇုန္ဝင္ေၾကးအေနျဖင့္ ႏိုင္ငံျခားသားမ်ား ပုဂံေဒသတြင္သံုးရက္တာ ေနထိုင္လည္ပတ္ခြင့္ အတြက္ ႏိုင္ငံျခားသားတစ္ဦးလွ်င္ ေငြက်ပ္ ၂၅ဝဝဝ ေကာက္ခံသြားရန္ အတြက္ႏိုင္ငံသားပိုင္ ကုမၸဏီမ်ားကို တင္ဒါ ေခၚယူထားၿပီးျဖစ္ေၾကာင္း သာသနာေရးႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈဝန္ႀကီးဌာနမွ သိရသည္။

သာသနာေရးႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈ ဝန္ႀကီးဌာနအေနျဖင့္ ပုဂံဇုန္ဝင္ေၾကး ေကာက္ခံျခင္းအတြက္ ျမန္မာႏိုင္ငံသားပိုင္ ကုမၸဏီအဖြဲ႕အစည္းမ်ားကို ယခင္လအတြင္းက တင္ဒါမ်ားေခၚယူခဲ့ၿပီး လာမည့္ စက္တင္ဘာလ ဆန္းပိုင္းတြင္ တင္ဒါဖြင့္ေဖာက္ ေၾကညာသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ အဆိုပါဇုန္ဝင္ေၾကးကို ယခင္ႏွစ္မ်ားကလည္း ႏိုင္ငံျခားသားမ်ားအတြက္ တစ္ဦးလွ်င္ ပုဂံယဥ္ေက်းမႈ နယ္ေျမေဒသတြင္ ငါးရက္တာေနထိုင္ လည္ပတ္ခြင့္ကို ေငြက်ပ္ ၂၅ဝဝဝျဖင့္ ေကာက္ယူခဲ့ရာမွ ယခုႏွစ္မွစတင္၍ လည္ပတ္ခြင့္ရက္ကို သံုးရက္ထိေလွ်ာ့ခ် သတ္မွတ္ျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ထိုသို႔သံုးရက္ထိ ေလွ်ာ့ခ်သတ္မွတ္ျခင္းမွာ ပုဂံေဒသအေနျဖင့္ အမွန္တကယ္ လည္ပတ္မည္ဆိုပါက သံုးရက္တာျဖင့္ ျပည့္စံုႏွံ႔စပ္စြာ ေရာက္ရွိႏိုင္ျခင္း ျဖစ္၍ ရက္ေလွ်ာ့ခ်သတ္မွတ္ ေကာက္ခံျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

"အရင္ကေတာ့ ငါးရက္လည္ပတ္ ေနထိုင္ခြင့္ရွိပါတယ္။ ဒီႏွစ္က်ေတာ့ သံုးရက္ထိပဲ ေနထိုင္လည္ပတ္ ခြင့္ရွိမွာပါ။ ဇုန္ဝင္ေၾကးကေတာ့ မေျပာင္းလဲပါဘူး။ ပုဂံက တကယ္လည္ပတ္ရင္ သံုးရက္နဲ႔ အားလံုးႏွံ႔စပ္ ႏိုင္ပါတယ္"ဟု သာသနာေရးႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈဝန္ႀကီးဌာန၊ ေရွးေဟာင္းသုေတသနႏွင့္ အမ်ဳိးသား ျပတိုက္ဦးစီးဌာန၊ ပုဂံဌာနခြဲမွ ၫႊန္ၾကားေရးမွဴး ဦးေအာင္ေအာင္ေက်ာ္က ေျပာျပသည္။

တင္ဒါစတင္ဖြင့္ေဖာက္ ရာတြင္ကုမၸဏီ၏ ေငြေၾကးဆိုင္ရာ ယံုၾကည္မႈ၊ စိတ္ခ်ရမႈ၊ လုပ္ငန္းအေတြ႕အႀကံဳရွိမႈႏွင့္ အဆိုျပဳတင္သြင္း လာသည့္ ေစ်းႏႈန္းမ်ားအေပၚ မူတည္၍ ပဏာမအဆင့္ အနည္းဆံုးကုမၸဏီ လုပ္ငန္းရွင္သံုးဦးကို ေရြးခ်ယ္သြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

#Themyawadydaily

ပုဂံဘုရား ၁၇ ဆူတြင္ ပန္းျခံမ်ား ျပဳလုပ္မည့္ကိစၥကို ေဒသခံမ်ားႏွင့္ UNESCO အား အသိေပးညွိႏိႈင္းျခင္းမရွိေညာင္ဦး ၁၅-၈-၂ဝ၁၈

ပုဂံေရွးေဟာင္း ယဥ္ေက်းမႈ နယ္ေျမအတြင္းရွိ ေရွးေဟာင္းဘုရား ၁၇ဆူတြင္ ပန္းၿခံမ်ား ျပဳလုပ္မည့္ကိစၥကုိ ေဒသခံမ်ားႏွင့္ UNESCO အား အသိေပးညႇိႏိႈင္းျခင္း မရွိေၾကာင္း ပုဂံေဒသခံမ်ားႏွင့္ UNESCO Project Managerေဒၚဥမၼာမ်ဳိးက ေျပာျပ၍ သိရသည္။

ပုဂံေဒသရွိ ေရွးေဟာင္းဘုရား ၁၇ ဆူတြင္ ျမက္ခင္းျပင္ႏွင့္ အလွစိုက္ပန္းပင္မ်ား ပါဝင္သည့္ ပန္းၿခံမ်ား စိုက္ပ်ဳိးသြားမည္ကို သိရွိရၿပီး လက္ရွိတြင္ ဘုရားေလးဆူတြင္ စိုက္ပ်ဳိးထားသည္ကို ေတြ႕ရွိရကာ အဆိုပါကိစၥႏွင့္ ပတ္သက္၍ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈမရွိဘဲ ေဒသခံမ်ားက ေဝဖန္မႈမ်ားရွိေနေၾကာင္း ပုဂံေဒသရွိွ Save the Bagan အင္အားစု အဖြဲ႕ေခါင္းေဆာင္ ကိုမ်ဳိးဆက္စံက ေျပာျပသည္။

"ဒါနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး ဘယ္သူက တာဝန္ယူလုပ္တာလဲ မသိရပါဘူး။ သူလိုလို ကိုယ္လိုလိုနဲ႔ လႊဲခ်ေနၾကတယ္။ ဇူလိုင္လကတည္းက တစ္ဆူခ်င္းမွာ နည္းနည္းစီ လုပ္လာတာ ဒီလထဲမွာမွ လူေတြပိုသိလာတာပါ။ အခုလို UNESCO က လာစစ္ခါနီးမွ ပန္းၿခံျပဳလုပ္ ေနတာေတြက မျဖစ္သင့္ပါဘူး။ လုပ္တာကိုလဲ ေဒသခံနဲ႔ ျပည္သူေတြကို မခ်ျပပါဘူး။ ျပည္သူေတြရဲ႕သေဘာထားေတာ့ ယူသင့္ပါတယ္။ ေဒသခံေတြအေနနဲ႔ လူလုပ္တာမဟုတ္ဘဲနဲ႔ ေရွးေဟာင္း ၿမိဳ႕ေတာ္ ေရွးပုဂံပံုရိပ္အတိုင္း၊ သဘာဝအတိုင္းပဲ ရွိေနေစခ်င္ပါတယ္။ ဒါမ်ဳိးေတြ မလုပ္ေစခ်င္ပါဘူး"ဟု Save the Bagan အင္အားစု အဖြဲ႕ေခါင္းေဆာင္ ကိုမ်ဳိးဆက္စံက ေျပာျပသည္။

လက္ရွိတြင္ ျမက္ခင္းျပင္ႏွင့္ အလွစိုက္ပန္းပင္မ်ား ပါဝင္သည့္ ပန္းၿခံမ်ားကို ေရႊစံေတာ္၊ ဓမၼရံႀကီး၊ စူဠာမဏိ၊ မဟာေဗာဓိႏွင့္ သရပါတံခါးေရွ႕တို႔တြင္ ျပဳလုပ္ထားၿပီးျဖစ္ကာ ေဒသခံမ်ားၾကားတြင္ ေဝဖန္မႈမ်ား ျမင့္တက္လ်က္ ရွိေၾကာင္း သိရသည္။

"ဘုရား ၁၇ဆူမွာ လုပ္မယ္ဆိုတာ အၾကမ္းဖ်ဥ္း Facebook ေတြ႕လို႔သိတာပဲ ရွိတယ္။ ေရွးေဟာင္း သုေတသနႏွင့္ အမ်ဳိးသားျပတိုက္ ဦးစီးဌာနကလဲ တရားဝင္အေၾကာင္းၾကား ညိႇႏိႈင္းတာလဲ မရွိေတာ့ သူတို႔ Plan က ဘာလဲဆိုတာ တိတိက်က်မသိဘူး။ ကြၽန္မတို႔အေနနဲ႔ ေယဘုယ်အားျဖင့္ ေျပာရရင္ ပုဂံမွာဘာပဲလုပ္လုပ္ ေရွးေဟာင္းအေမြအႏွစ္ မထိခိုက္ဖို႔ဆိုတဲ့ ရည္ရြယ္ခ်က္နဲ႔ လုပ္တာပါ။ မထိခိုက္ရင္ေတာ့ ေျပာစရာမရွိဘူး။ ထိခိုက္ရင္ေတာ့ မလုပ္သင့္ဘူး။ UNESCO မွ ပညာရွင္ေတြက Guide Line ေပးထားတာေတာ့ ရွိတယ္။ Plan ရွိရမယ္၊ စိုက္ပ်ဳိးတဲ့ အပင္တို႔၊ ပန္းတို႔က ေဒသမ်ဳိးရင္းျဖစ္ရမယ္ စတာေတြပါ။ အဓိကကေတာ့ အုတ္အေဆာက္အအံုေတြကို ထိခိုက္တာမ်ဳိး ေတာ့မျဖစ္သင့္ပါဘူး"ဟု UNESCO မွ Project Manager ေဒၚဥမၼာမ်ဳိးက ေျပာျပသည္။

ပုဂံေဒသကို လာမည့္ စက္တင္ဘာလတြင္ UNESCO မွ အဖြဲ႕ဝင္မ်ား လာေရာက္ကြင္းဆင္း ေလ့လာမည္ျဖစ္ၿပီး လက္ရွိအခ်ိန္တြင္ ပုဂံေဒသအတြင္း ေခတ္သစ္ အေဆာက္အအံုမ်ား ေဆာက္လုပ္ျခင္း၊ ျပဳျပင္မြမ္းမံ မႈမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေဒသခံမ်ား အေနျဖင့္ စိုးရိမ္လ်က္ရွိေၾကာင္း သိရသည္။ 

"အခုကလဲ ေရွးပုဂံပံုရိပ္နဲ႔ အေဆာက္အအံုေတြ ထိခိုက္မွာကို စိုးရိမ္တာပါ။ အခုစိုက္တဲ့ ဂ်ပန္ျမက္ေတြက ေရႀကိဳက္တယ္။ ေရဖ်န္းတာမ်ားလာရင္ စိုးရိမ္ရႏိုင္လား စတာေတြ ထည့္သြင္းစဥ္းစား သင့္တယ္။ေကာင္းတာလုပ္တာ ဆိုရင္လဲ ျပည္သူကို ခ်ျပသင့္ပါတယ္"ဟု ကိုမ်ဳိးဆက္စံက ဆက္လက္ ေျပာျပသည္။

ပုဂံရွိ တန္ခိုးႀကီးဘုရား ၁၇ဆူတြင္ ျမက္ခင္းျပင္ႏွင့္ အလွစိုက္ပန္းပင္ မ်ားပါဝင္သည့္ ပန္းၿခံမ်ားစိုက္ပ်ဳိးမည့္ ကိစၥႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေညာင္ဦး အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရး ႐ုံးႏွင့္ေရွးေဟာင္းသုေတသန ႏွင့္အမ်ဳိးသား ျပတိုက္ဦးစီးဌာန (ပုဂံဌာနခဲြ) မ်ားသို႔ ဖုန္းျဖင့္ဆက္သြယ္ ေမးျမန္းေသာ္လည္း ဖုန္းစက္ပိတ္ထားျခင္း၊ ဖုန္းမကိုင္ျခင္း တို႔ေၾကာင့္ ဆက္သြယ္ေမးျမန္းခြင့္ မရရွိခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

#Themyawadydaily

Tuesday, August 14, 2018

ဘိန္းအမွ်င္ေျခာက္ (ခတ္ပံု) ႏွင့္ သိုေလွာင္ထားေသာ အမိုနီယမ္ႏိုက္ထရိတ္မ်ား ဖမ္းဆီးရမိမိုးညွင္း ၁၅-၈-၂ဝ၁၈

ကခ်င္ျပည္နယ္ မိုးညႇင္းၿမိဳ႕နယ္ ေမာ္ဟန္ေက်းရြာ ျပည္ေထာင္စု လမ္းမႀကီးေဘး ေနအိမ္ၿခံဝင္း အတြင္း၌ သတင္းအရရွာေဖြရာမွ ဘိန္းအမွ်င္ေျခာက္ (ခတ္ပုံ) ႏွင့္ သိုေလွာင္ထားေသာ အမိုနီယမ္ ႏိုက္ထရိတ္မ်ား ဖမ္းဆီးရမိခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

မိုးညႇင္းခ႐ိုင္ မႈခင္းႏွိမ္နင္းေရး ဌာနစိတ္မွ ရဲအုပ္စိုးဝင္း ဦးစီးေသာအဖြဲ႕၊ ေမာ္ဟန္ရဲကင္းစခန္းမွဴး ရဲအုပ္ေက်ာ္ၫြန္႔ဝင္း အဖြဲ႕ႏွင့္ သက္ေသမ်ားပါဝင္ေသာ ပူးေပါင္းအဖြဲ႕တို႔သည္ ၾသဂုတ္ ၁၃ ရက္ ည ၇နာရီ ၁ဝ မိနစ္ခန္႔က မိုးညႇင္းခ႐ိုင္ ရဲတပ္ဖြဲ႕မွဴး၏ မူးယစ္ေဆးဝါး ရွာေဖြဖမ္းဆီး ခြင့္ဝရမ္း (၆၁/၂ဝ၁၈) ျဖင့္ ေမာ္ဟန္ရြာ ျပည္ေထာင္စု ကားလမ္းေဘးရိွ ဦးၿဖိဳးေဝေနအိမ္ ၿခံဝင္းအတြင္းသို႔ ဝင္ေရာက္ရွာေဖြ ခဲ့သည္။

ထိုသို႔ဝင္ေရာက္ရွာေဖြရာ ေနအိမ္ဧည့္ခန္း အတြင္း၌ ၿဖိဳးေဝ (ခ) ျဖိဳးေဝပိုႏွင့္ ဝင္းဦးတို႔ႏွစ္ဦးကို အသင့္ေတြ႕ရွိရၿပီး ဧည့္ခန္းမေဆာင္ အတြင္းေခါင္တိုင္တြင္ ခ်ိတ္ဆြဲထားသည့္ လက္ဆြဲအိတ္အတြင္း ဘိန္းဟုယူဆ ရေသာ အညဳိေရာင္ အေစး(ဘိန္းမည္း) အရည္ျဖင့္ သပြတ္အူအေျခာက္ႏွင့္ ေရာစပ္ထားသည့္ ေဒသအေခၚခတ္ပုံ ႏွစ္ဂရမ္ခန္႔ပါ တစ္ထုပ္ႏွင့္ တစ္ဂရမ္ခန္႔ပါ တစ္ထုပ္ စုစုေပါင္း သံုးဂရမ္ႏွင့္ ဘိန္း႐ွဴရန္ အသုံးျပဳသည့္ ဝါးေတာ္ပါဘူးအႀကီးတစ္လုံးတို႔ကို ေတြ႕ရၿပီး ဆက္လက္ရွာေဖြရာ ေနအိမ္ႏွင့္ ကပ္လ်က္ ဆီပီပါအခြံမ်ားၾကား သိုေလွာင္ထားေသာ အျဖဴေရာင္ပီနံ အိတ္ျဖင့္ထည့္လ်က္ အမိုနီယမ္ ႏိုက္ထရိတ္အိတ္မ်ား၊ ေနအိမ္အေနာက္ဘက္ ကားေဘာ္ဒီ အိမ္ေဟာင္းအတြင္း သိုဝွက္ထားေသာ တ႐ုတ္စာတန္းပါ အမိုနီယမ္ ႏိုက္ထရိတ္အိတ္မ်ား တစ္အိတ္လွ်င္ ၄ဝကီလို ဂရမ္ခန္႔ပါ အမိုနီယမ္ႏိုက္ထရိတ္ အိတ္ စုစုေပါင္း ၄၃၈အိတ္၊ ဆီပီပါခြံအတြင္းထည့္လ်က္ အမိုနီယမ္ႏိုက္ထရိတ္ တစ္ပီပါလွ်င္ ၁၂ဝ ကီလိုဂရမ္ခန္႔ပါ ပီပါ ၁၇လုံးတို႔ကို ရွာေဖြေတြ႕ရွိသျဖင့္ သက္ေသမ်ားေရွ႕တြင္ ရွာေဖြပုံစံျဖင့္ ေရးသြင္း သိမ္းဆည္းခဲ့သည္။

ျဖစ္စဥ္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ ၿဖိဳးေဝ (ခ) ၿဖိဳးေဝပို (ဘ) ဦးပို နတ္ႀကီးကုန္းရပ္ကြက္ ေမာ္ဟန္ေက်းရြာ မိုးညႇင္းၿမိဳ႕ေနသူႏွင့္ ဝင္းဦး (ဘ) ဦးေအာင္ၾကည္ နတ္ႀကီးကုန္းရပ္ ေမာ္ဟန္ေက်းရြာ မိုးညႇင္းၿမိဳ႕နယ္ ေနသူတို႔ကို မိုးညႇင္းၿမိဳ႕မ ရဲစခန္းကမယ (ပ)၁၃၇/၂ဝ၁၈၊ မူး/စိတ္ပုဒ္မ-၁၆(ဂ)/၂၁ျဖင့္လည္းေကာင္း၊ (ပ)၂ဝ၂/၂ဝ၁၈၊ ဓာတုပစၥည္းႏွင့္ ဆက္စပ္ပစၥည္းမ်ား အႏၲရာယ္မွ တားဆီးကာကြယ္ေရး ဥပေဒပုဒ္မ-၃၇/၃၈ျဖင့္လည္းေကာင္း အမႈဖြင့္ ေဆာင္ရြက္ လ်က္ရွိေၾကာင္း သတင္းရရွိသည္။

#Themyawadydaily

Melody Global ဖိနပ္စက္႐ံု ေငြေပ်ာက္ဆံုးမႈ ျပစ္မႈက်ဴးလြန္သူ ဖမ္းမမိေသးပဲခူး ၁၅-၈-၂ဝ၁၈

ပဲခူးစက္မႈဇုန္ နယ္ေျမအတြင္းရွိ Melody Global ဖိနပ္စက္႐ံုမွ ေငြက်ပ္သိန္း ၁၂ဝဝ ေက်ာ္ေပ်ာက္ဆံုးမႈႏွင့္ ပတ္သက္၍ ႏွစ္ပတ္ေက်ာ္ၾကာ သည္ထိ ျပစ္မႈက်ဴးလြန္သူကို ဖမ္းဆီးရမိျခင္း မရွိေသးဘဲ ဖမ္းဆီးႏိုင္ရန္ စံုစမ္းစစ္ေဆး လ်က္ရွိေၾကာင္း ပဲခူးၿမိဳ႕ အမွတ္ (၃) ရဲစခန္းမွ သိရသည္။

Melody Global ဖိနပ္စက္႐ံုတြင္ ဝန္ထမ္းမ်ားကို ေပးမည့္ လစာေငြမ်ားမွာ ၾသဂုတ္၅ ရက္က စက္႐ုံအတြင္းရွိ အေဆာက္အအံု လြတ္တစ္ခုတြင္ ေသာ့ပိတ္သိမ္းထားစဥ္ ေပ်ာက္ဆုံးသြားသျဖင့္ ရဲတပ္ဖြဲ႕ကို တိုင္ၾကားခဲ့ရာ ရဲတပ္ဖြဲ႕ဝင္မ်ား ေရာက္ရွိလာၿပီး စက္႐ုံအတြင္း လုိက္လံစစ္ေဆးခဲ့သည္။

ထိုသို႔စစ္ေဆးရာမွ စက္႐ံုဝင္းအတြင္းရွိ အေဆာက္အအံုၾကား၌ ခရီးေဆာင္အိတ္ တစ္လံုးေတြ႕ရၿပီး အိတ္အတြင္းရွိ ၾကြပ္ၾကြပ္အိတ္ ငါးလုံးထဲမွ ေငြက်ပ္သိန္း ၁၁၄ဝေက်ာ္ ျပန္လည္ရွာေဖြ ေတြ႕ရွိခဲ့သျဖင့္ ေငြက်ပ္သိန္း ၆ဝ ေက်ာ္ေပ်ာက္ဆံုးေနျခင္း ျဖစ္သည္။

"ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ဆီကို အမႈလာဖြင့္ဖြင့္ခ်င္း ခ်က္ခ်င္းပဲ အခင္းျဖစ္ ေနရာစက္႐ံု ဝင္းအတြင္းကုိ သြားေရာက္စစ္ေဆး ခဲ့ပါတယ္။ သုိဝွက္ထားႏုိင္ေျခရွိတဲ့ ေနရာ အနီးတစ္ဝုိက္ လုိက္လံစစ္ေဆး တဲ့အခါ ၾကြပ္ၾကြပ္အိတ္ထဲမွာ ျပန္လည္ရွာေဖြ ေတြ႕ရွိခဲ့ပါတယ္။ ျပစ္မႈက်ဴးလြန္ သူကေတာ့ စုံစမ္းစစ္ေဆးဆဲပါပဲ။ ဖမ္းဆီးရမိတာေတာ့ မရွိေသးပါဘူး"ဟု ပဲခူးၿမိဳ႕ အမွတ္ (၃) နယ္ေျမရဲစခန္းမွ အမႈစစ္အရာရွိတစ္ဦးက ယေန႔တြင္ ေျပာျပခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

အဆုိပါ ျဖစ္စဥ္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ စက္႐ံုမွေငြခိုးယူသြားသူကို ေဖာ္ထုတ္ဖမ္းဆီးႏိုင္ရန္ ပဲခူးၿမိဳ႕အမွတ္ (၃) နယ္ေျမရဲစခန္းက (ပ) ၁ဝ၆၅/၂ဝ၁၈၊ ရာဇသတ္ႀကီးပုဒ္မ ၃၈ဝျဖင့္ အမႈဖြင့္စံုစမ္းေနေၾကာင္း သိရသည္။

#Themyawadydaily

ေျမဆီအိတ္မ်ား တင္ေဆာင္ေမာင္းႏွင္လာသည့္ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္တစ္စီး တိမ္းေမွာက္မႈျဖစ္သိန္းနီ ၁၅-၈-၂ဝ၁၈

ရွမ္းျပည္နယ္ (ေျမာက္ပုိင္း) သိန္းနီၿမိဳ႕နယ္ လား႐ႈိး-မူဆယ္သြား ျပည္ေထာင္စု လမ္းမႀကီးတြင္ ေျမဆီမ်ား တင္ေဆာင္ေမာင္းႏွင္ လာသည့္ ၂၂ ဘီးယာဥ္တစ္စီး အရွိန္လြန္တိမ္းေမွာက္မႈ ျဖစ္ပြားခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ယာဥ္တုိက္မႈ ျဖစ္ပြားေၾကာင္း သတင္းအရ သက္ေသမ်ားႏွင့္အတူ အခ်င္းျဖစ္ေနရာသုိ႔ သိန္းနီၿမဳိ႕မ ရဲစခန္းမွ ဒုတိယရဲအုပ္ ျမတ္မင္းစုိးသည္ သက္ေသမ်ားႏွင့္ အတူၾသဂုတ္ ၁၃ ည ၆နာရီ ၄၅မိနစ္ခန္႔က သြားေရာက္စစ္ေဆးရာသိန္းနီၿမိဳ႕နယ္ က်င္းခ်ဳိင္စားေသာက္ ဆုိင္ေျမကြက္လပ္ ရပ္ကြက္ (၃) လား႐ႈိး-မူဆယ္သြား ျပည္ေထာင္စု လမ္းမႀကီးမုိင္တုိင္အမွတ္ (၂ဝ၆/၄) ႏွင့္ (၂ဝ၆/၅)ၾကား ယာဥ္ေမာင္းခ်စ္သဲေမာင္ (ဘ) ဦးေအာင္မုိး ေညာင္ခါးရွည္ရြာ ေဝါၿမိဳ႕နယ္ေနသူ ေမာင္းႏွင္လာသည့္ ယာဥ္အမွတ္ 8J/----Nissan ၂၂ ဘီး အျပာေရာင္ယာဥ္သည္ ေျမဆီအိတ္မ်ား တင္ေဆာင္ေမာင္းႏွင္ လာစဥ္ အခ်င္းျဖစ္ေနရာ အေရာက္၌ အရွိန္မထိန္းႏိုင္ဘဲ တိမ္းေမွာက္မႈ ျဖစ္ပြား ခဲ့သည္။

ယာဥ္တိမ္းေမွာက္မႈေၾကာင့္ ယာဥ္ေမာင္း ခ်စ္သဲေမာင္တြင္ ယာဒူးေခါင္း ေပါက္ၿပဲဒဏ္ရာ တစ္ခ်က္ယာဥ္ေနာက္လုိက္ ကုိကုိေမာင္တြင္ ဝဲဘက္ဝမ္းဗုိက္ ေပါက္ၿပဲဒဏ္ရာ တစ္ခ်က္၊ ဝဲ၊ယာဒူးေခါင္းေအာက္ ထံုက်င္ဒဏ္ရာ(လႈပ္မရ)ဒဏ္ရာမ်ား ရရွိမႈ ျဖစ္ပြားခဲ့သည္။

ျဖစ္စဥ္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ ယာဥ္ေမာင္း ခ်စ္သဲေမာင္ကုိ သိန္းနီျမဳိ႕မ ရဲစခန္းက ယာဥ္(ပ)၂၂/၂ဝ၁၈၊ ရာဇသတ္ႀကီးဥပေဒပုဒ္မ-၂၇၉/၃၃၇/၃၃၈ ျဖင့္ အမႈဖြင့္ေဆာင္ရြက္ထားေၾကာင္း သတင္းရရွိသည္။

#Themyawadydaily

တရားမဝင္သိုေလွာင္ထားေသာ အမိုနီယမ္ႏုိက္ထရိတ္မ်ား ဖမ္းဆီးရမိ


ဖမ္းဆီးရမိသူ၊ ဒီတိုေနတာ၊ ယမ္းႀကိဳးေခြႏွင့္ အမိုနီယမ္ ႏိုက္ထရိတ္အိတ္မ်ားကို ေတြ႕ရစဥ္။

ဖမ္းဆီးရမိသူ၊ တရားမဝင္သိုေလွာင္ထားေသာ အမိုနီယမ္ႏိုက္ထရိတ္အိတ္မ်ားကို ေတြ႕ရစဥ္။

ေနျပည္ေတာ္ ၁၅-၈-၂ဝ၁၈

မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး ပုသိမ္ႀကီးၿမိဳ႕နယ္ ေရႊစာရံေက်းရြာအုပ္စု ေက်ာက္ေခ်ာ ကြက္သစ္ေက်းရြာေန ေဒၚေအးျမင့္ၾကည္ (ဘ) ဦးလွေဆာင္ ပုိင္ဆုိင္ေသာ ေစတနာေက်ာက္ခြဲ စက္ဝင္းအတြင္း၌ တရားမဝင္ အမိုနီယမ္ ႏိုက္ထရိတ္မ်ား သိုေလွာင္ထားေၾကာင္း သတင္းအရ ၾသဂုတ္ ၁၃ ရက္ နံနက္ ၁၁နာရီခြဲခန္႔တြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံရဲတပ္ဖဲြ ဝင္မ်ားႏွင့္ ရပ္ကြက္မွ တာဝန္ရွိသူမ်ား ပါဝင္ေသာ ပူးေပါင္းအဖြဲ႕က ၎ေက်ာက္ခြဲစက္ဝင္းသို႔ သြားေရာက္စစ္ေဆးရွာေဖြရာ တရားမဝင္ အမိုနီယမ္ႏိုက္ထရိတ္ ၁၅၁အိတ္(ခန္႔မွန္း၃၃၇၅ ဒသမ ၂၈ကီလိုဂရမ္)ႏွင့္ အတူဖမ္းဆီးရမိခဲ့သည္။

အလားတူ ပူးေပါင္းအဖြဲ႕သည္ အုန္းေခ်ာေက်းရြာအုပ္စု ထံုးဘိုေက်းရြာ အမွတ္ (၈) ရပ္ကြက္ေန ေအာင္မိုးသူ (ဘ) ဦးေမာင္ၫြန႔္၏ ေက်ာက္လုပ္ကြက္ အတြင္း၌ တရားမဝင္ အမိုနီယမ္ႏိုက္ထရိတ္မ်ား သိုေလွာင္ထားေၾကာင္း သတင္းအရ မြန္းလြဲ ၁၂နာရီ ခြဲခန္႔တြင္ သြားေရာက္စစ္ေဆး ရွာေဖြရာ တရားမဝင္အမိုနီယမ္ ႏိုက္ထရိတ္ အိတ္ ၉ဝ (ခန္႔မွန္း ၅၈၉၇ကီလိုဂရမ္)၊ ဒီတိုေနတာအေခ်ာင္း ၂ဝ၊ အရွည္ ေပ ၈ဝခန္႔ရွိ ပန္းဆီေရာင္ ယမ္းႀကိဳးေခြတစ္ေခြတ႔ုိႏွင့္အတူ ဖမ္းဆီးရမိခဲ့သည္။

အဆိုပါ တရားမဝင္ အမိုနီယမ္ႏိုက္ ထရိတ္မ်ားႏွင့္အတူ ဖမ္းဆီးရမိသူမ်ားကို တရားဥပေဒအရ အေရးယူႏိုင္ေရး အုန္းေခ်ာနယ္ေျမရဲစခန္းက အမႈဖြင့္ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိေၾကာင္း သတင္းရရွိသည္။

#Themyawadydaily
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...