Pages

Wednesday, July 18, 2018

ဘာေၾကာင့္ အခုထိ မခ်မ္းသာေသးတာလဲ


ေဆာင္းပါး ၁၈-၇-၂ဝ၁၈

ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ဆင္းရဲမႈႏႈန္းသည္ လြန္ခဲ့ေသာ ဆယ္စုႏွစ္တစ္စုအတြင္း ၃၂ ဒသမ ၁ရာခိုင္ႏႈန္းမွ ၁၉ ဒသမ ၄ ရာခိုင္ႏႈန္းသို႔ က်ဆင္းလာေၾကာင္း ျပည္ေထာင္စုသမၼတ ျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္ အစိုးရႏွင့္ ကမၻာ့ဘဏ္တုိ႔က ၂ဝ၁၅ခုႏွစ္ထိ ရရွိလာေသာ အခ်က္အလက္မ်ားအေပၚ အေျခခံကာ ပူးတဲြျပဳစုသည့္ အစီရင္ခံစာအသစ္အရ သိရသည္ဟု ၂ဝ၁၇ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္ ၃၁ရက္ထုတ္ ျမန္မာ့အလင္းသတင္း စာတြင္စာေရးသူ ဖတ္ခဲ့၊မွတ္ခဲ့ရသည္။

ထို႔ေၾကာင့္ ျမန္မာလူထု၏ဆင္းရဲမႈမွာ ယခင္၂ဝဝ၇ခုႏွစ္ကထက္ ေလ်ာ့နည္းခဲ့ေပၿပီ။ ဤသည္ကား အမွန္ပင္၊ အိမ္ေထာင္စုမ်ားသည္ ပိုမုိသံုးစဲြ လာႏုိင္ၾကသည္။ အိမ္တုိင္း ေမာ္ေတာ္ဆုိင္ကယ္၊ ေမာ္ေတာ္ကား၊ ႐ုပ္ျမင္သံၾကားစက္၊ မုိဘိုင္းဖုန္း စသည့္ေခတ္မီကိရိယာမ်ား ပုိမိုသုံးစြဲလာႏိုင္သည္မွာ မ်က္ျမင္ကိုယ္ေတြ႕ပင္ ျဖစ္သည္။

၂ဝ၁၅ ခုႏွစ္ထိရရွိေသာ အခ်က္အလက္မ်ားအရ ေမာ္ေတာ္ဆုိင္ကယ္ ပုိင္ဆိုင္သည့္ အိမ္ေထာင္စုဦးေရမွာ ၄၂ ရာခိုင္ႏႈန္းေက်ာ္ရွိသည္။ ၂ဝဝ၉ခုႏွစ္က ၂၅ရာခိုင္ႏႈန္းသာ ရွိခဲ့သည္ဟု အစီရင္ခံစာတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။ဤသည္ကုိ ေထာက္ထားလွ်င္ အိမ္ေထာင္စု တစ္စုခ်င္း၏ စီးပြားေရးမွာ တုိးတက္လာသည္။ သို႔ေသာ္ သူေဌးျဖစ္ၿပီလား၊ ခ်မ္းခ်မ္းသာသာ ေနႏုိင္ၾကၿပီလားဟု ေမးလွ်င္ သူေဌးမျဖစ္ေသးပါ။ မခ်မ္းသာေသးပါဟု ေျဖရမည္။ ဤသည္ကုိ ကာတြန္းတစ္ခုက ေထာက္ျပထားသည္။ ဤကာတြန္းတြင္ "ယခင္ေရွးက တစ္ေယာက္လုပ္စာကုိ ဆယ္ေယာက္ထိုင္စား လို႔ရတယ္။ အခုတစ္ေယာက္ကို ဆယ္မ်ဳိးေလာက္ အလုပ္လုပ္ရတယ္"ဟုဆုိထားသည္။ 
ထုိ႔ေၾကာင့္ ဝင္ေငြမ်ား တုိးလာေသာ္လည္း ခ်မ္းခ်မ္းသာသာ မေနႏုိင္ၾကေသးပါ။ ၾကြက္ေျပးမ်ားပမာ ေျပးလႊားေနၾကရ ဆဲျဖစ္သည္။ စာဖတ္သူမ်ား၊ မိဘျပည္သူမ်ား ခ်မ္းသာၾကေစခ်င္ပါသည္။ ခ်မ္းသာနည္းမ်ားရွိသည္။ ဤသည္ကုိ ေျပာျပပါမည္။ အေျခအေန၊ အခ်ိန္အခါေပၚ မူတည္ျပီးအံဝင္ခြင္က် အခ်ိန္ကုိက္ ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္သြားလွ်င္ ခ်မ္းသာၾကြယ္ဝ ၾကပါမည္။

ခ်မ္းသာေစမည့္နည္းလမ္းမ်ား

၁။ ပထမဆံုး ခ်မ္းသာခ်င္စိတ္ရွိရမည္ "ခ်မ္းသာခ်င္လိုက္တာ ထီကလဲ ေပါက္ပဲေပါက္ႏုိင္ ခဲလိုက္တာ"ဟု ညည္းညဴ ေနသူမ်ားရွိသည္။ ဤကား မေရမရာ ေမွ်ာ္လင့္ေနျခင္းပင္။ ခ်မ္းသာခ်င္စိတ္ကုိ သာမန္ထမင္းစား ေရေသာက္အလုပ္မွ်သာ စဥ္းစားေတြးေခၚ ေဆာင္ရြက္ေန၍ မရရွိႏုိင္ေပ။ ျပင္းျပင္းျပျပဆႏၵ ျဖစ္ေပၚရမည္။ ဆႏၵျပင္းျပလွ်င္ ခ်မ္းသာမည္။ ေန႔စဥ္ အနည္းဆံုး နံနက္တစ္ႀကိမ္၊ ညေနတစ္ႀကိမ္ "ငါခ်မ္းကုိ ခ်မ္းသာမယ္"ဟု ျပင္းျပင္း
ျပျပစိတ္ျဖင့္ ရြတ္ဆုိၿပီး မိမိ၏စိတ္ကုိႏႈိးဆြေပးပါ။ ထိုအခါ ဆႏၵျပင္းထန္လြန္ကဲလာၿပီး ခ်မ္းသာမည့္လုပ္ရပ္မ်ား လုပ္ကုိင္မိကာ ခ်မ္းသာလာမည္။ 

၂။ ခ်မ္းသာမည့္နည္းလမ္းသိေစရန္ ရွာသင့္သည္ ဤေဆာင္းပါးတြင္ နည္းလမ္းမ်ားကို ေဖာ္ျပထားသည္။ ဤနည္းလမ္းမ်ားကို တိက်စြာလိုက္နာပါ။ စာဖတ္သူခ်မ္းသာ ပါလိမ့္မည္။ အျခားတစ္နည္းမွာ မိမိပတ္ဝန္းက်င္တြင္ ခ်မ္းသာေနသူမ်ား၏ လုပ္နည္းလုပ္ဟန္မ်ားကို အတြင္းက်က် ေလ့လာၾကည့္ပါ။ ထုိအခါ သူ၏နည္းလမ္းမ်ားမွ မိမိႏွင့္သင့္ေလ်ာ္လွ်င္ အတုယူလုပ္ကုိင္ပါ။ ထိုအခါ စာဖတ္သူခ်မ္းသာ လာပါလိမ့္မည္။ ဥပေဒႏွင့္မလြတ္ကင္းေသာ နည္းမ်ားကုိ အတုမယူမိရန္လိုမည္။ ျမန္ျမန္ခ်မ္းသာ ခ်င္လြန္းလွ်င္ မခ်မ္းသာဘဲ ဒုကၡေရာက္တတ္သည္။ ျဖည္းျဖည္း တိုးတက္ခ်မ္းသာမွ စီးပြားေရးအေျခခုိင္ၿပီး ေရရွည္ခ်မ္းသာျခင္း အက်ဳိးတရား ခံစားရမည္။

၃။ ဘာလိုခ်င္လဲ (ဝန္မေလးနဲ႔) ရဲရဲေတာင္းပါ မိမိရခ်င္ေသာနည္းလမ္း သို႔မဟုတ္ ပစၥည္းကုိ ရဲရဲေတာင္းပါ။ ကုိကာကိုလာအေဖ်ာ္ရည္ျဖင့္ ခ်မ္းသာသြားေသာ အလုပ္သမားသည္ ေဖ်ာ္ရည္နည္းစနစ္ကုိ အေဖ်ာ္ကြၽမ္းက်င္သူ ပညာရွင္ထံမွ ေတာင္းယူၿပီး လက္ေတြ႕ထုတ္လုပ္ျဖန္႔ျဖဴးရာမွ သူေဌးျဖစ္သြားသည့္ သာဓကရွိသည္။ လုိက္နာအပ္ေပသည္။

၄။ မေတြေဝနဲ႔ ရဲရဲဆံုးျဖတ္၊ မတင္မက်မလုပ္နဲ႔ ျပတ္သားပါ ခ်မ္းသာေစရန္ ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ ျပတ္ျပတ္သားသား လုပ္ရမည္။ ရဲရဲရင့္ရင့္ ဆံုးျဖတ္ရမည္။ ေတြေဝေနျခင္းသည္ တန္ဖုိးရွိေသာအခ်ိန္မ်ား ကုန္ဆံုးတတ္သည္။ အခြင့္အလမ္းေကာင္းမ်ား လက္လြတ္ဆံုး႐ႈံး တတ္သည္။ ေခါင္းေဆာင္လုပ္သူက မတင္မက်လုပ္ေနလွ်င္ ေအာက္လက္ငယ္သားမ်ားက တလဲြလုပ္မိၿပီး လုပ္ငန္းဆံုး႐ႈံး ရတတ္သည္။

၅။ ယံုၾကည္မႈရွိရမည္ မိမိကုိယ္မိမိ ယံုၾကည္မႈရွိရမည္။ "ငါမွာ တန္ခုိးပါဝါရွိတယ္။ ငါ့ကုိယ္ငါ ထိန္းႏုိင္တယ္။ ငါလုပ္ရင္ ျဖစ္ကုိျဖစ္တယ္။ ျဖစ္ရမယ္၊ ျဖစ္ႏုိင္တယ္"ဆိုေသာစာသားကုိ မိမိအိပ္ရာေဘးမွာ ခ်ိတ္ဆဲြထားၿပီး အၿမဲရြတ္ေနရမည္။ သို႔ျဖင့္ မိမိကုိယ္မိမိ ယံုၾကည္စိတ္မ်ား တုိးပြားလာကာ လုပ္ငန္းမ်ား ေအာင္ျမင္သည္ထက္ ေအာင္ျမင္လာမည္။

၆။ ရည္မွန္းခ်က္တိတိက်က် သတ္မွတ္ရမည္ ခ်မ္းသာျခင္း၏ အရင္းခံ ပထမဆံုးအခ်က္သည္ ေငြစုေဆာင္းျခင္း ျဖစ္သည္။ တစ္လ မည္မွ်စုမည္၊ တစ္ႏွစ္မည္မွ်စုေဆာင္း ရရွိရမည္ကုိ တိတိက်က် သတ္မွတ္ထားၿပီး ေဆာင္ရြက္ရမည္။ စိတ္ဓာတ္ခိုင္မာရန္၊ ရည္မွန္းခ်က္မပ်က္ရန္ အထူးလိုအပ္ ေပသည္။ ဤအေျခခံအခ်က္ကုိ တိက်စြာ ေဆာင္ရြက္ႏုိင္စြမ္း ရွိၿပီဆုိပါလွ်င္ အျခားေသာ လုပ္ငန္းမ်ားလည္း ရည္မွန္းခ်က္အတုိင္း ေအာင္ျမင္ၿပီး ေျမာက္မည္။ ခ်မ္းသာမည္။

၇။ အမွန္တကယ္ ႐ိုး႐ိုးသားသား၊ စဲြစဲြလမ္းလမ္း၊ ထက္ထက္သန္သန္ လိုခ်င္တမ္းတမႈရွိရမည္ "ဘယ္ေတာ့မွအ႐ႈံးမေပးနဲ႔"ဟူေသာ ေဟာလိဝုဒ္ သန္းၾကြယ္သူေဌး ႐ုပ္ရွင္မင္းသားစတားလံုးက ေျပာခဲ့သည္။ သူကုိယ္တုိင္လည္း ႐ုပ္ရွင္မင္းသား ျဖစ္ခ်င္လြန္း၏။ အထက္တန္းေက်ာင္းေနရာမွ ထြက္ခဲ့သည္။ မည္သည့္ဝင္ေငြရမည့္ အလုပ္မွ်မလုပ္။ ကာယေလ့က်င့္ ခန္းလုပ္၊ ႐ုပ္ရွင္မင္းသား သ႐ုပ္ေဆာင္အလုပ္ကိုသာ ေလ့က်င့္ေနခဲ့သည္။ ထုိ႔ေနာက္ လက္ေဝွ႔ဇာတ္လမ္း ဇာတ္ၫႊန္းတစ္ခုကို နာရီ ၂ဝၾကာ တစ္ဆက္တည္းေရးသည္။ သူ႔ဇာတ္ၫႊန္းကုိ သူကုိယ္တုိင္မင္းသား လုပ္ခြင့္ရသည္ထိ ေစာင့္ဆုိင္းၿပီးမွ ေဒၚလာသံုးေသာင္းျဖင့္ ေရာင္းခ်ခဲ့သည္။ ေဒၚလာသိန္းေက်ာ္ ေပးေသာ္လည္း မင္းသားလုပ္ခြင့္ မေပး၍ လံုးဝမေရာင္းခ်။ သူကုိယ္တုိင္ေရး ထားသည့္ ဇာတ္ၫႊန္းကို သူကိုင္တုိင္အေကာင္းဆံုး သ႐ုပ္ေဆာင္ကာ ႐ိုက္ကူး႐ံုတင္ရာ တစ္ပတ္အတြင္း ေဒၚလာသန္း ၃ဝဝ ဝင္ေငြရခဲ့သည္။ သူလည္း အခ်ဳိးက်ရရွိရာ ထုိတစ္ကားတည္းျဖင့္ပင္ ကမၻာေက်ာ္႐ုပ္ရွင္မင္းသား၊ သန္းၾကြယ္သူေဌး ျဖစ္သြားေတာ့သည္။ စတားလံုးက ႐ုပ္ရွင္မင္းသားျဖစ္ရန္ စဲြလမ္းခဲ့သည္။ စိတ္အားအထူး ထက္သန္ၿပီး အ႐ႈံးမေပးဘဲ ေဆာင္ရြက္သည္ႏွင့္ သူေအာင္ျမင္ ခ်မ္းသာသြားခဲ့ရသည္။ နမူနာယူအပ္သည္။

၈။ စာႏွင့္ခ်ေရးရမည္၊ တိတိက်က်ေရးထားရမည္ မိမိရည္မွန္းခ်က္သည္ တစ္ခုတည္းဟုတ္ခ်င္မွ ဟုတ္ေပမည္။ သို႔ေသာ္ ရည္မွန္းခ်က္မရွိဘဲႏွင့္ အသက္ရွင္မေနအပ္ေပ။ ရည္မွန္းခ်က္အမ်ားရွိေပမည္။ ဤသည္ကို စာအုပ္တြင္ ခ်ေရးထားရမည္။ တိတိက်က်ခ်ေရးထားရမည္။ ရည္မွန္းခ်က္ ၅ဝ၊ ၁ဝဝ စသည္ရွိေပမည္။ "ရည္မွန္းခ်က္မရွိပါဘူး"ဟု ေျပာေသာသူသည္ သူေဌးမျဖစ္မည့္ လူျဖစ္ေပသည္။"ေအးေအးေဆးေဆးပဲ ေနပါေတာ့မယ္"ဟု ေျပာသူသည္လည္း ခ်မ္းသာျခင္း၊ ၾကြယ္ဝျခင္းႏွင့္ ေဝးမည့္လူ ျဖစ္ေပသည္။ ရည္မွန္းခ်က္မ်ားကုိ မၾကာခဏဆန္းစစ္ရမည္။ ထပ္မံခ်မွတ္ရန္ ရည္မွန္းခ်က္မ်ားရွိလာလွ်င္ ထပ္မံေရးသားထားရမည္။

၉။ ထပ္ကာထပ္ကာ ေန႔စဥ္ရြက္ဆုိေနရမည္ မိမိရည္မွန္းခ်က္မ်ားကို နံနက္၊ ေန႔လယ္ႏွင့္ ညေနအခ်ိန္မ်ားတြင္ အခ်ိန္ရလွ်င္ရသမွ် အႀကိမ္ ၅ဝမွ်ရြတ္ဆိုရမည္။ ခရီးသြားစဥ္ ရည္မွန္းခ်က္စာအုပ္ ယူသြားၿပီး ဘတ္စကား ေပၚတြင္လည္း ရြတ္ဆိုႏုိင္သည္။ သို႔မွသာ စိတ္တြင္စဲြၿမဲသြားမည္။ မသိစိတ္ထဲထိ စဲြၿမဲသြားၿပီဆိုလွ်င္ ခ်မ္းသာမည့္လုပ္ငန္း၊ ေအာင္ျမင္မည့္နည္းလမ္း မ်ားသည္ ဦးေႏွာက္အတြင္းသို႔ လွ်ပ္တစ္ျပက္ပင္ မစဥ္းစားရဘဲ ဝင္လာမည္။ ျမန္မာ စကားတစ္ခုရွိသည္။ "တစ္ေရးႏိုးေသာ္ အႀကံေပၚ၊ ေပၚသည့္အႀကံ တစ္သိန္းတန္" ဤသေဘာျဖစ္သည္။ ထုိင္ၿပီးစဥ္းစားေန႐ံုျဖင့္ တစ္ခါတစ္ရံ အႀကံဥာဏ္မေပၚေပါက္လာ၊ ထပ္တလဲလဲ ရြတ္ဆိုထားျခင္းျဖင့္အတြင္းစိတ္သုိ႔ ဝင္သြားၿပီးေသာအခါ ခႏၶာကိုယ္အာ႐ံုေၾကာမ်ားက အလိုအေလ်ာက္ ထုတ္လုပ္ေပးသည္။ လုပ္ၾကည့္ပါ။ အက်ဳိးထူးေပးပါမည္။ 

၁ဝ။ စိတ္ဓာတ္သတိၱရွိရန္ အေရးႀကီးသည္ စီးပြားေရးတိုးတက္ေစရန္ ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ စိတ္ဓာတ္သတိၱ ျမင့္မားေနရမည္။ တက္ၾကြေနရမည္။ လုပ္မည္၊ ကိုင္မည္ျဖစ္ရမည္ဟူေသာ စိတ္အစဥ္ ေမြးျမဴထားရမည္။ "မရွိလို႔လုပ္စားတာ ျဖည္းျဖည္းေပါ့"ဟူေသာ အားေပ်ာ့သည့္စိတ္ဓာတ္ျဖင့္ မခ်မ္းသာႏိုင္ေပ။ ထုိ႔ျပင္ သတိၱရွိရမည္။ ေျမကြက္မ်ား ဝယ္ယူရာတြင္၊ လုပ္ငန္းသစ္ထူေထာင္ရာတြင္ မေဆာင္ရြက္မီ အႏုလံုပဋိလံု ေဝဖန္သံုးသပ္ရမည္။ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ခ်ၿပီးလွ်င္ လုပ္ငန္းေအာင္ျမင္သည္ထိ အေကာင္အထည္ေဖာ္ရမည္။ တိက်ေသခ်ာစြာ ေဆာင္ရြက္ရမည္။ စိုးရြံ႕စိတ္ပယ္ရွားပစ္ရမည္။ သို႔မွ လုပ္ငန္းမ်ား ေအာင္ျမင္ၿပီး ႀကီးပြားခ်မ္းသာမည္။

၁၁။ အာ႐ံုစူးစိုက္မႈေကာင္းေစရန္ ေလ့က်င့္ရမည္ မည္သည့္လုပ္ငန္းလုပ္သည္ျဖစ္ေစ အာ႐ံုစူးစိုက္ၿပီး လုပ္ရမည္။ အာ႐ံုစူးစိုက္မႈ ေကာင္းေစရန္ မိမိကိုးကြယ္ရာဘုရားအား အခ်ိန္အတိအက် သတ္မွတ္ၿပီး ဝတ္ျပဳရမည္။ ဆုေတာင္းရမည္။ ပုတီးစိပ္ျခင္း၊ တရားထုိင္ျခင္းကို မပ်က္မကြက္သတ္မွတ္ခ်ိန္ တြင္ျပဳရမည္။ သ႔ိုျဖင့္အာ႐ံုစူးစုိက္မႈ အားေကာင္းလာမည္။ အလုပ္ခြင္ဝင္ေသာ အခါတြင္လည္း အလုပ္ခြင္တြင္ အာ႐ုံစူးစုိက္ျပီး အေကာင္းဆံုး ျဖစ္ေစရန္ ေဆာင္ရြက္ရမည္။ သို႔ျဖင့္ ေပၚလာေသာေျဖရွင္းရန္ ကိစၥရပ္မ်ားကို မွန္ကန္တိက်စြာ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ၿပီး ေအာင္ျမင္ပါမည္။ တင္းနစ္ႏွင့္ ေဂါက္သီးခ်န္ပီယံမ်ားသည္ တစ္ခ်က္ခ်င္း႐ိုက္ခ်က္ကို အာ႐ံုစိုက္သကဲ့သုိ႔ ျဖစ္သည္။

၁၂။ ငါေအာင္ရမည္ဟု ျပင္းျပင္းျပျပယံုၾကည္ရမည္ ဘုရင့္ေနာင္ေက်ာ္ထင္ ေနာ္ရထာ၏ ေနာင္႐ိုးေခ်ာင္းတိုက္ပြဲတြင္ က်င့္သံုးခဲ့သည့္ စစ္ဆင္ေရး စိတ္ဓာတ္ျဖစ္သည္။ ရန္သူကိုမတိုက္မီကပင္ ေအာင္ျမင္ၿပီးၿပီဟု ေျပာခဲ့သည္။ ဘုရင္ထံလည္း ေအာင္ၿပီဟု ေလွ်ာက္ထားခဲ့သည္။ မိမိတုိ႔စီးပြားေရး ေဆာင္ရြက္ရာတြင္လည္း ေအာင္ရမည္ဟူေသာ ေအာင္စိတ္ေမြးၿပီး ေဆာင္ရြက္ရမည္။ ထိုစိတ္မ်ဳိးေမြး ႏိုင္ရန္လည္း မိမိတို႔၏လုပ္ငန္းကို အေကာင္းဆံုး အေနအထားေရာက္ေစရန္ ေဆာင္ရြက္ရမည္။ ေပါ့ေပါ့တန္တန္ေတြးၿပီး ျဖစ္သလိုလုပ္လုိက္ ၿပီဆိုလွ်င္ ေအာင္ျမင္မႈဟူသည္ ေလထဲလြင့္သြားေပမည္။ ငါေအာင္ရမည္ဟု ျပင္းျပင္းျပျပယံုၾကည္မႈရွိေစရန္ မိမိလုပ္ငန္းကိုလည္း ရာခုိင္ႏႈန္းျပည့္ အေကာင္းဆံုးအဆင့္ထိ လုပ္ထားရမည္။ ထိုအခါ ေအာင္ျမင္မႈသည္ ေျပးမလြတ္၊ မုခ်မေသြမိမိတို႔ ရေပမည္။

၁၃။ စာမ်ားမ်ားဖတ္ပါ။ လုပ္ငန္းႏွင့္ပတ္သက္ ေသာစာမ်ား စာအုပ္မ်ား ထဲတြင္ရွိသည္။ စာၾကည့္တုိက္မ်ား၊ စာအုပ္ဆုိင္မ်ားတြင္ စာေကာင္းေပမြန္မ်ား ရွိသည္။ ေန႔စဥ္ထုတ္သတင္း စာမ်ားတြင္လည္း လုပ္ငန္းအမ်ဳိးမ်ဳိးႏွင့္ပတ္
သက္ေသာစာမ်ား၊ သတင္းမ်ားပါရွိသည္။ ထိုစာအုပ္ႏွင့္ သတင္းစာမ်ားတြင္ မိမိလုပ္ငန္းႏွင့္ ပတ္သက္သည္ မ်ားကိုေရြးၿပီး ရွာၿပီးဖတ္ရမည္။ သုိ႔မွ ေဆာင္ရြက္ရန္မ်ား ေဆာင္ရြက္ႏိုင္မည္။ ေရွာင္ၾကဥ္စရာမ်ား ေရွာင္ၾကဥ္ႏိုင္မည္။ ေပၚလာေသာအခြင့္ အလမ္းမ်ားကုိ အမိအရယူႏုိင္မည္။ ႀကီးပြားခ်မ္းသာသူတုိင္း စာမ်ားမ်ား ဖတ္သည္ကုိ ေတြ႕ရမည္။ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ခ်ၿပီးလွ်င္ လုပ္ငန္းေအာင္ျမင္သည္ထိ အေကာင္အထည္ ေဖာ္ရမည္။ စာဖတ္ျခင္းျဖင့္ လုပ္ငန္းႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ အႀကံဥာဏ္ အသစ္မ်ားရရွိမည္။ တီထြင္ႀကံဆစရာ အေတြးသစ္မ်ား ရရွိႏုိင္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ခ်မ္းသာခ်င္လွ်င္ စာဖတ္ရန္မပ်င္းအပ္ေပ။ ႀကီးပြားခ်မ္းသာ ေနသူမ်ားသည္ စာမ်ားမ်ား ဖတ္သူမ်ား ျဖစ္ၾကသည္။

၁၄။ ေၾကာက္စိတ္ကင္းရန္ လိုအပ္သည္"ေၾကာက္လြဲ ရဲမင္းျဖစ္"ဟူေသာ စကားရွိသည္။ ရဲရင့္ျပတ္သားသူသည္ မင္းျဖစ္ႏုိင္သည္။ စီးပြားေရးႀကီးပြားေရး ေဆာင္ရြက္ရာတြင္လည္း ေၾကာက္ရြံ႕စိတ္ကင္းရမည္။ ေငြေခ်းယူရန္ 
လုိအပ္ပါကေငြက်ပ္ သိန္းေပါင္းမ်ားစြာ ေခ်းယူရဲရမည္။ လုပ္ငန္းႀကီးလုပ္ရန္ လိုအပ္ပါက လုပ္ရဲကုိင္ရဲရွိရမည္။ သုိ႔ေသာ္ မိုက္႐ူးရဲ ဆန္ဆန္လုပ္ ရပ္မ်ဳိးကုိ ေရွာင္ရမည္။ မေရွာင္ႏုိင္ဘဲ ဆင္ကန္းေတာတိုး ေဆာင္ရြက္ပါက ႀကီးပြားဆံုး႐ံႈးရ တတ္သည္။ ေရရွည္ေမွ်ာ္ေတြးၿပီး ေဆာင္ရြက္အပ္ေပသည္။

၁၅။ ကိုယ္ရွာထားသည့္ ေငြ၏ေက်းကြၽန္ဘဝကို မည္သည့္အခါမွ် မေရာက္ပါေစႏွင့္ ေငြေၾကးစုေဆာင္းမိေသာအခါ ျဖစ္တတ္ေသာ ျဖစ္စဥ္မွာ ေငြကိုခင္တြယ္ၿပီး လုပ္ငန္းမ်ားလုပ္ရန္ မဝံ့မရဲျဖစ္ေနျခင္း ျဖစ္ေပသည္။ သို႔ျဖင့္အခြင့္အလမ္းမ်ား ဆံုး႐ႈံးရေတာ့သည္။ ေငြ၏သေဘာမွာ မတုိးပြားလွ်င္ ဆုတ္ယုတ္တတ္သည့္သေဘာ၊ ေငြ၏တန္ဖုိးသည္ က်ဆင္းသြားသည့္ သေဘာျဖစ္ေပသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ေငြကိုခင္တြယ္ ဆုပ္ကုိင္ထားၿပီး မလုပ္ရဲ မကုိင္ရဲျဖစ္မေနသင့္ေပ။ ေငြကို ေကာင္းစြာခုိင္းစား တတ္လွ်င္ ကြၽဲအုပ္၊ ႏြားအုပ္မ်ားပမာ တစ္ႏွစ္ထက္ တစ္ႏွစ္တုိးတက္ပြားမ်ား လာေပေတာ့သည္။ ေဖာ္ျပပါအခ်က္ ၁၅ ခ်က္သည္ ခ်မ္းသာၾကြယ္ဝနည္းမ်ား ပင္ျဖစ္ေပသည္။ တကယ္လက္ေတြ႕ေဆာင္ ရြက္လွ်င္ တကယ္ခ်မ္းသာပါမည္။

"ဘာေၾကာင့္ အခုထိ မခ်မ္းသာေသးတာလဲ" ဟူေသာ ေမးခြန္း၏ အေျဖမွာအထက္ေဖာ္ျပပါ နည္းလမ္းမ်ားကုိလက္ေတြ႕ မလုပ္ၾကသျဖင့္ျဖစ္သည္။ တကယ္လက္ေတြ႕ ထိထိေရာက္ေရာက္ တက္တက္ၾကြၾကြ ေဆာင္ရြက္ၾကလွ်င္ ၁ဝဝ ရာခုိင္ႏႈန္း ခ်မ္းသာပါမည္ဟု အာမခံပါသည္။ ခ်မ္းသာသြားသူမ်ားလည္း ရွိၿပီးျဖစ္ပါသည္။ တကယ္လက္ေတြ႕လုပ္ၿပီး ခ်မ္းသာၾကပါေစ။

စာကိုး

''ဘာေၾကာင့္ ခုထိမခ်မ္းသာေသးတာလဲ''

(The Instant Millionaire)by Mark 
Fisher ဘာသာျပန္ေဖျမင့္

ရတနာပံုေန႔စဥ္သတင္းစာ စာ (၁၄)

#Themyawadydaily

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...