Social Icons

Pages

Featured Posts

http://myawady-myawady.blogspot.com/ . . . http://facebook.com/themyawadydaily . . . https://twitter.com/themaywadydaily

Wednesday, July 18, 2018

ဘာေၾကာင့္ အခုထိ မခ်မ္းသာေသးတာလဲ


ေဆာင္းပါး ၁၈-၇-၂ဝ၁၈

ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ဆင္းရဲမႈႏႈန္းသည္ လြန္ခဲ့ေသာ ဆယ္စုႏွစ္တစ္စုအတြင္း ၃၂ ဒသမ ၁ရာခိုင္ႏႈန္းမွ ၁၉ ဒသမ ၄ ရာခိုင္ႏႈန္းသို႔ က်ဆင္းလာေၾကာင္း ျပည္ေထာင္စုသမၼတ ျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္ အစိုးရႏွင့္ ကမၻာ့ဘဏ္တုိ႔က ၂ဝ၁၅ခုႏွစ္ထိ ရရွိလာေသာ အခ်က္အလက္မ်ားအေပၚ အေျခခံကာ ပူးတဲြျပဳစုသည့္ အစီရင္ခံစာအသစ္အရ သိရသည္ဟု ၂ဝ၁၇ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္ ၃၁ရက္ထုတ္ ျမန္မာ့အလင္းသတင္း စာတြင္စာေရးသူ ဖတ္ခဲ့၊မွတ္ခဲ့ရသည္။

ထို႔ေၾကာင့္ ျမန္မာလူထု၏ဆင္းရဲမႈမွာ ယခင္၂ဝဝ၇ခုႏွစ္ကထက္ ေလ်ာ့နည္းခဲ့ေပၿပီ။ ဤသည္ကား အမွန္ပင္၊ အိမ္ေထာင္စုမ်ားသည္ ပိုမုိသံုးစဲြ လာႏုိင္ၾကသည္။ အိမ္တုိင္း ေမာ္ေတာ္ဆုိင္ကယ္၊ ေမာ္ေတာ္ကား၊ ႐ုပ္ျမင္သံၾကားစက္၊ မုိဘိုင္းဖုန္း စသည့္ေခတ္မီကိရိယာမ်ား ပုိမိုသုံးစြဲလာႏိုင္သည္မွာ မ်က္ျမင္ကိုယ္ေတြ႕ပင္ ျဖစ္သည္။

၂ဝ၁၅ ခုႏွစ္ထိရရွိေသာ အခ်က္အလက္မ်ားအရ ေမာ္ေတာ္ဆုိင္ကယ္ ပုိင္ဆိုင္သည့္ အိမ္ေထာင္စုဦးေရမွာ ၄၂ ရာခိုင္ႏႈန္းေက်ာ္ရွိသည္။ ၂ဝဝ၉ခုႏွစ္က ၂၅ရာခိုင္ႏႈန္းသာ ရွိခဲ့သည္ဟု အစီရင္ခံစာတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။ဤသည္ကုိ ေထာက္ထားလွ်င္ အိမ္ေထာင္စု တစ္စုခ်င္း၏ စီးပြားေရးမွာ တုိးတက္လာသည္။ သို႔ေသာ္ သူေဌးျဖစ္ၿပီလား၊ ခ်မ္းခ်မ္းသာသာ ေနႏုိင္ၾကၿပီလားဟု ေမးလွ်င္ သူေဌးမျဖစ္ေသးပါ။ မခ်မ္းသာေသးပါဟု ေျဖရမည္။ ဤသည္ကုိ ကာတြန္းတစ္ခုက ေထာက္ျပထားသည္။ ဤကာတြန္းတြင္ "ယခင္ေရွးက တစ္ေယာက္လုပ္စာကုိ ဆယ္ေယာက္ထိုင္စား လို႔ရတယ္။ အခုတစ္ေယာက္ကို ဆယ္မ်ဳိးေလာက္ အလုပ္လုပ္ရတယ္"ဟုဆုိထားသည္။ 
ထုိ႔ေၾကာင့္ ဝင္ေငြမ်ား တုိးလာေသာ္လည္း ခ်မ္းခ်မ္းသာသာ မေနႏုိင္ၾကေသးပါ။ ၾကြက္ေျပးမ်ားပမာ ေျပးလႊားေနၾကရ ဆဲျဖစ္သည္။ စာဖတ္သူမ်ား၊ မိဘျပည္သူမ်ား ခ်မ္းသာၾကေစခ်င္ပါသည္။ ခ်မ္းသာနည္းမ်ားရွိသည္။ ဤသည္ကုိ ေျပာျပပါမည္။ အေျခအေန၊ အခ်ိန္အခါေပၚ မူတည္ျပီးအံဝင္ခြင္က် အခ်ိန္ကုိက္ ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္သြားလွ်င္ ခ်မ္းသာၾကြယ္ဝ ၾကပါမည္။

ခ်မ္းသာေစမည့္နည္းလမ္းမ်ား

၁။ ပထမဆံုး ခ်မ္းသာခ်င္စိတ္ရွိရမည္ "ခ်မ္းသာခ်င္လိုက္တာ ထီကလဲ ေပါက္ပဲေပါက္ႏုိင္ ခဲလိုက္တာ"ဟု ညည္းညဴ ေနသူမ်ားရွိသည္။ ဤကား မေရမရာ ေမွ်ာ္လင့္ေနျခင္းပင္။ ခ်မ္းသာခ်င္စိတ္ကုိ သာမန္ထမင္းစား ေရေသာက္အလုပ္မွ်သာ စဥ္းစားေတြးေခၚ ေဆာင္ရြက္ေန၍ မရရွိႏုိင္ေပ။ ျပင္းျပင္းျပျပဆႏၵ ျဖစ္ေပၚရမည္။ ဆႏၵျပင္းျပလွ်င္ ခ်မ္းသာမည္။ ေန႔စဥ္ အနည္းဆံုး နံနက္တစ္ႀကိမ္၊ ညေနတစ္ႀကိမ္ "ငါခ်မ္းကုိ ခ်မ္းသာမယ္"ဟု ျပင္းျပင္း
ျပျပစိတ္ျဖင့္ ရြတ္ဆုိၿပီး မိမိ၏စိတ္ကုိႏႈိးဆြေပးပါ။ ထိုအခါ ဆႏၵျပင္းထန္လြန္ကဲလာၿပီး ခ်မ္းသာမည့္လုပ္ရပ္မ်ား လုပ္ကုိင္မိကာ ခ်မ္းသာလာမည္။ 

၂။ ခ်မ္းသာမည့္နည္းလမ္းသိေစရန္ ရွာသင့္သည္ ဤေဆာင္းပါးတြင္ နည္းလမ္းမ်ားကို ေဖာ္ျပထားသည္။ ဤနည္းလမ္းမ်ားကို တိက်စြာလိုက္နာပါ။ စာဖတ္သူခ်မ္းသာ ပါလိမ့္မည္။ အျခားတစ္နည္းမွာ မိမိပတ္ဝန္းက်င္တြင္ ခ်မ္းသာေနသူမ်ား၏ လုပ္နည္းလုပ္ဟန္မ်ားကို အတြင္းက်က် ေလ့လာၾကည့္ပါ။ ထုိအခါ သူ၏နည္းလမ္းမ်ားမွ မိမိႏွင့္သင့္ေလ်ာ္လွ်င္ အတုယူလုပ္ကုိင္ပါ။ ထိုအခါ စာဖတ္သူခ်မ္းသာ လာပါလိမ့္မည္။ ဥပေဒႏွင့္မလြတ္ကင္းေသာ နည္းမ်ားကုိ အတုမယူမိရန္လိုမည္။ ျမန္ျမန္ခ်မ္းသာ ခ်င္လြန္းလွ်င္ မခ်မ္းသာဘဲ ဒုကၡေရာက္တတ္သည္။ ျဖည္းျဖည္း တိုးတက္ခ်မ္းသာမွ စီးပြားေရးအေျခခုိင္ၿပီး ေရရွည္ခ်မ္းသာျခင္း အက်ဳိးတရား ခံစားရမည္။

၃။ ဘာလိုခ်င္လဲ (ဝန္မေလးနဲ႔) ရဲရဲေတာင္းပါ မိမိရခ်င္ေသာနည္းလမ္း သို႔မဟုတ္ ပစၥည္းကုိ ရဲရဲေတာင္းပါ။ ကုိကာကိုလာအေဖ်ာ္ရည္ျဖင့္ ခ်မ္းသာသြားေသာ အလုပ္သမားသည္ ေဖ်ာ္ရည္နည္းစနစ္ကုိ အေဖ်ာ္ကြၽမ္းက်င္သူ ပညာရွင္ထံမွ ေတာင္းယူၿပီး လက္ေတြ႕ထုတ္လုပ္ျဖန္႔ျဖဴးရာမွ သူေဌးျဖစ္သြားသည့္ သာဓကရွိသည္။ လုိက္နာအပ္ေပသည္။

၄။ မေတြေဝနဲ႔ ရဲရဲဆံုးျဖတ္၊ မတင္မက်မလုပ္နဲ႔ ျပတ္သားပါ ခ်မ္းသာေစရန္ ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ ျပတ္ျပတ္သားသား လုပ္ရမည္။ ရဲရဲရင့္ရင့္ ဆံုးျဖတ္ရမည္။ ေတြေဝေနျခင္းသည္ တန္ဖုိးရွိေသာအခ်ိန္မ်ား ကုန္ဆံုးတတ္သည္။ အခြင့္အလမ္းေကာင္းမ်ား လက္လြတ္ဆံုး႐ႈံး တတ္သည္။ ေခါင္းေဆာင္လုပ္သူက မတင္မက်လုပ္ေနလွ်င္ ေအာက္လက္ငယ္သားမ်ားက တလဲြလုပ္မိၿပီး လုပ္ငန္းဆံုး႐ႈံး ရတတ္သည္။

၅။ ယံုၾကည္မႈရွိရမည္ မိမိကုိယ္မိမိ ယံုၾကည္မႈရွိရမည္။ "ငါမွာ တန္ခုိးပါဝါရွိတယ္။ ငါ့ကုိယ္ငါ ထိန္းႏုိင္တယ္။ ငါလုပ္ရင္ ျဖစ္ကုိျဖစ္တယ္။ ျဖစ္ရမယ္၊ ျဖစ္ႏုိင္တယ္"ဆိုေသာစာသားကုိ မိမိအိပ္ရာေဘးမွာ ခ်ိတ္ဆဲြထားၿပီး အၿမဲရြတ္ေနရမည္။ သို႔ျဖင့္ မိမိကုိယ္မိမိ ယံုၾကည္စိတ္မ်ား တုိးပြားလာကာ လုပ္ငန္းမ်ား ေအာင္ျမင္သည္ထက္ ေအာင္ျမင္လာမည္။

၆။ ရည္မွန္းခ်က္တိတိက်က် သတ္မွတ္ရမည္ ခ်မ္းသာျခင္း၏ အရင္းခံ ပထမဆံုးအခ်က္သည္ ေငြစုေဆာင္းျခင္း ျဖစ္သည္။ တစ္လ မည္မွ်စုမည္၊ တစ္ႏွစ္မည္မွ်စုေဆာင္း ရရွိရမည္ကုိ တိတိက်က် သတ္မွတ္ထားၿပီး ေဆာင္ရြက္ရမည္။ စိတ္ဓာတ္ခိုင္မာရန္၊ ရည္မွန္းခ်က္မပ်က္ရန္ အထူးလိုအပ္ ေပသည္။ ဤအေျခခံအခ်က္ကုိ တိက်စြာ ေဆာင္ရြက္ႏုိင္စြမ္း ရွိၿပီဆုိပါလွ်င္ အျခားေသာ လုပ္ငန္းမ်ားလည္း ရည္မွန္းခ်က္အတုိင္း ေအာင္ျမင္ၿပီး ေျမာက္မည္။ ခ်မ္းသာမည္။

၇။ အမွန္တကယ္ ႐ိုး႐ိုးသားသား၊ စဲြစဲြလမ္းလမ္း၊ ထက္ထက္သန္သန္ လိုခ်င္တမ္းတမႈရွိရမည္ "ဘယ္ေတာ့မွအ႐ႈံးမေပးနဲ႔"ဟူေသာ ေဟာလိဝုဒ္ သန္းၾကြယ္သူေဌး ႐ုပ္ရွင္မင္းသားစတားလံုးက ေျပာခဲ့သည္။ သူကုိယ္တုိင္လည္း ႐ုပ္ရွင္မင္းသား ျဖစ္ခ်င္လြန္း၏။ အထက္တန္းေက်ာင္းေနရာမွ ထြက္ခဲ့သည္။ မည္သည့္ဝင္ေငြရမည့္ အလုပ္မွ်မလုပ္။ ကာယေလ့က်င့္ ခန္းလုပ္၊ ႐ုပ္ရွင္မင္းသား သ႐ုပ္ေဆာင္အလုပ္ကိုသာ ေလ့က်င့္ေနခဲ့သည္။ ထုိ႔ေနာက္ လက္ေဝွ႔ဇာတ္လမ္း ဇာတ္ၫႊန္းတစ္ခုကို နာရီ ၂ဝၾကာ တစ္ဆက္တည္းေရးသည္။ သူ႔ဇာတ္ၫႊန္းကုိ သူကုိယ္တုိင္မင္းသား လုပ္ခြင့္ရသည္ထိ ေစာင့္ဆုိင္းၿပီးမွ ေဒၚလာသံုးေသာင္းျဖင့္ ေရာင္းခ်ခဲ့သည္။ ေဒၚလာသိန္းေက်ာ္ ေပးေသာ္လည္း မင္းသားလုပ္ခြင့္ မေပး၍ လံုးဝမေရာင္းခ်။ သူကုိယ္တုိင္ေရး ထားသည့္ ဇာတ္ၫႊန္းကို သူကိုင္တုိင္အေကာင္းဆံုး သ႐ုပ္ေဆာင္ကာ ႐ိုက္ကူး႐ံုတင္ရာ တစ္ပတ္အတြင္း ေဒၚလာသန္း ၃ဝဝ ဝင္ေငြရခဲ့သည္။ သူလည္း အခ်ဳိးက်ရရွိရာ ထုိတစ္ကားတည္းျဖင့္ပင္ ကမၻာေက်ာ္႐ုပ္ရွင္မင္းသား၊ သန္းၾကြယ္သူေဌး ျဖစ္သြားေတာ့သည္။ စတားလံုးက ႐ုပ္ရွင္မင္းသားျဖစ္ရန္ စဲြလမ္းခဲ့သည္။ စိတ္အားအထူး ထက္သန္ၿပီး အ႐ႈံးမေပးဘဲ ေဆာင္ရြက္သည္ႏွင့္ သူေအာင္ျမင္ ခ်မ္းသာသြားခဲ့ရသည္။ နမူနာယူအပ္သည္။

၈။ စာႏွင့္ခ်ေရးရမည္၊ တိတိက်က်ေရးထားရမည္ မိမိရည္မွန္းခ်က္သည္ တစ္ခုတည္းဟုတ္ခ်င္မွ ဟုတ္ေပမည္။ သို႔ေသာ္ ရည္မွန္းခ်က္မရွိဘဲႏွင့္ အသက္ရွင္မေနအပ္ေပ။ ရည္မွန္းခ်က္အမ်ားရွိေပမည္။ ဤသည္ကို စာအုပ္တြင္ ခ်ေရးထားရမည္။ တိတိက်က်ခ်ေရးထားရမည္။ ရည္မွန္းခ်က္ ၅ဝ၊ ၁ဝဝ စသည္ရွိေပမည္။ "ရည္မွန္းခ်က္မရွိပါဘူး"ဟု ေျပာေသာသူသည္ သူေဌးမျဖစ္မည့္ လူျဖစ္ေပသည္။"ေအးေအးေဆးေဆးပဲ ေနပါေတာ့မယ္"ဟု ေျပာသူသည္လည္း ခ်မ္းသာျခင္း၊ ၾကြယ္ဝျခင္းႏွင့္ ေဝးမည့္လူ ျဖစ္ေပသည္။ ရည္မွန္းခ်က္မ်ားကုိ မၾကာခဏဆန္းစစ္ရမည္။ ထပ္မံခ်မွတ္ရန္ ရည္မွန္းခ်က္မ်ားရွိလာလွ်င္ ထပ္မံေရးသားထားရမည္။

၉။ ထပ္ကာထပ္ကာ ေန႔စဥ္ရြက္ဆုိေနရမည္ မိမိရည္မွန္းခ်က္မ်ားကို နံနက္၊ ေန႔လယ္ႏွင့္ ညေနအခ်ိန္မ်ားတြင္ အခ်ိန္ရလွ်င္ရသမွ် အႀကိမ္ ၅ဝမွ်ရြတ္ဆိုရမည္။ ခရီးသြားစဥ္ ရည္မွန္းခ်က္စာအုပ္ ယူသြားၿပီး ဘတ္စကား ေပၚတြင္လည္း ရြတ္ဆိုႏုိင္သည္။ သို႔မွသာ စိတ္တြင္စဲြၿမဲသြားမည္။ မသိစိတ္ထဲထိ စဲြၿမဲသြားၿပီဆိုလွ်င္ ခ်မ္းသာမည့္လုပ္ငန္း၊ ေအာင္ျမင္မည့္နည္းလမ္း မ်ားသည္ ဦးေႏွာက္အတြင္းသို႔ လွ်ပ္တစ္ျပက္ပင္ မစဥ္းစားရဘဲ ဝင္လာမည္။ ျမန္မာ စကားတစ္ခုရွိသည္။ "တစ္ေရးႏိုးေသာ္ အႀကံေပၚ၊ ေပၚသည့္အႀကံ တစ္သိန္းတန္" ဤသေဘာျဖစ္သည္။ ထုိင္ၿပီးစဥ္းစားေန႐ံုျဖင့္ တစ္ခါတစ္ရံ အႀကံဥာဏ္မေပၚေပါက္လာ၊ ထပ္တလဲလဲ ရြတ္ဆိုထားျခင္းျဖင့္အတြင္းစိတ္သုိ႔ ဝင္သြားၿပီးေသာအခါ ခႏၶာကိုယ္အာ႐ံုေၾကာမ်ားက အလိုအေလ်ာက္ ထုတ္လုပ္ေပးသည္။ လုပ္ၾကည့္ပါ။ အက်ဳိးထူးေပးပါမည္။ 

၁ဝ။ စိတ္ဓာတ္သတိၱရွိရန္ အေရးႀကီးသည္ စီးပြားေရးတိုးတက္ေစရန္ ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ စိတ္ဓာတ္သတိၱ ျမင့္မားေနရမည္။ တက္ၾကြေနရမည္။ လုပ္မည္၊ ကိုင္မည္ျဖစ္ရမည္ဟူေသာ စိတ္အစဥ္ ေမြးျမဴထားရမည္။ "မရွိလို႔လုပ္စားတာ ျဖည္းျဖည္းေပါ့"ဟူေသာ အားေပ်ာ့သည့္စိတ္ဓာတ္ျဖင့္ မခ်မ္းသာႏိုင္ေပ။ ထုိ႔ျပင္ သတိၱရွိရမည္။ ေျမကြက္မ်ား ဝယ္ယူရာတြင္၊ လုပ္ငန္းသစ္ထူေထာင္ရာတြင္ မေဆာင္ရြက္မီ အႏုလံုပဋိလံု ေဝဖန္သံုးသပ္ရမည္။ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ခ်ၿပီးလွ်င္ လုပ္ငန္းေအာင္ျမင္သည္ထိ အေကာင္အထည္ေဖာ္ရမည္။ တိက်ေသခ်ာစြာ ေဆာင္ရြက္ရမည္။ စိုးရြံ႕စိတ္ပယ္ရွားပစ္ရမည္။ သို႔မွ လုပ္ငန္းမ်ား ေအာင္ျမင္ၿပီး ႀကီးပြားခ်မ္းသာမည္။

၁၁။ အာ႐ံုစူးစိုက္မႈေကာင္းေစရန္ ေလ့က်င့္ရမည္ မည္သည့္လုပ္ငန္းလုပ္သည္ျဖစ္ေစ အာ႐ံုစူးစိုက္ၿပီး လုပ္ရမည္။ အာ႐ံုစူးစိုက္မႈ ေကာင္းေစရန္ မိမိကိုးကြယ္ရာဘုရားအား အခ်ိန္အတိအက် သတ္မွတ္ၿပီး ဝတ္ျပဳရမည္။ ဆုေတာင္းရမည္။ ပုတီးစိပ္ျခင္း၊ တရားထုိင္ျခင္းကို မပ်က္မကြက္သတ္မွတ္ခ်ိန္ တြင္ျပဳရမည္။ သ႔ိုျဖင့္အာ႐ံုစူးစုိက္မႈ အားေကာင္းလာမည္။ အလုပ္ခြင္ဝင္ေသာ အခါတြင္လည္း အလုပ္ခြင္တြင္ အာ႐ုံစူးစုိက္ျပီး အေကာင္းဆံုး ျဖစ္ေစရန္ ေဆာင္ရြက္ရမည္။ သို႔ျဖင့္ ေပၚလာေသာေျဖရွင္းရန္ ကိစၥရပ္မ်ားကို မွန္ကန္တိက်စြာ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ၿပီး ေအာင္ျမင္ပါမည္။ တင္းနစ္ႏွင့္ ေဂါက္သီးခ်န္ပီယံမ်ားသည္ တစ္ခ်က္ခ်င္း႐ိုက္ခ်က္ကို အာ႐ံုစိုက္သကဲ့သုိ႔ ျဖစ္သည္။

၁၂။ ငါေအာင္ရမည္ဟု ျပင္းျပင္းျပျပယံုၾကည္ရမည္ ဘုရင့္ေနာင္ေက်ာ္ထင္ ေနာ္ရထာ၏ ေနာင္႐ိုးေခ်ာင္းတိုက္ပြဲတြင္ က်င့္သံုးခဲ့သည့္ စစ္ဆင္ေရး စိတ္ဓာတ္ျဖစ္သည္။ ရန္သူကိုမတိုက္မီကပင္ ေအာင္ျမင္ၿပီးၿပီဟု ေျပာခဲ့သည္။ ဘုရင္ထံလည္း ေအာင္ၿပီဟု ေလွ်ာက္ထားခဲ့သည္။ မိမိတုိ႔စီးပြားေရး ေဆာင္ရြက္ရာတြင္လည္း ေအာင္ရမည္ဟူေသာ ေအာင္စိတ္ေမြးၿပီး ေဆာင္ရြက္ရမည္။ ထိုစိတ္မ်ဳိးေမြး ႏိုင္ရန္လည္း မိမိတို႔၏လုပ္ငန္းကို အေကာင္းဆံုး အေနအထားေရာက္ေစရန္ ေဆာင္ရြက္ရမည္။ ေပါ့ေပါ့တန္တန္ေတြးၿပီး ျဖစ္သလိုလုပ္လုိက္ ၿပီဆိုလွ်င္ ေအာင္ျမင္မႈဟူသည္ ေလထဲလြင့္သြားေပမည္။ ငါေအာင္ရမည္ဟု ျပင္းျပင္းျပျပယံုၾကည္မႈရွိေစရန္ မိမိလုပ္ငန္းကိုလည္း ရာခုိင္ႏႈန္းျပည့္ အေကာင္းဆံုးအဆင့္ထိ လုပ္ထားရမည္။ ထိုအခါ ေအာင္ျမင္မႈသည္ ေျပးမလြတ္၊ မုခ်မေသြမိမိတို႔ ရေပမည္။

၁၃။ စာမ်ားမ်ားဖတ္ပါ။ လုပ္ငန္းႏွင့္ပတ္သက္ ေသာစာမ်ား စာအုပ္မ်ား ထဲတြင္ရွိသည္။ စာၾကည့္တုိက္မ်ား၊ စာအုပ္ဆုိင္မ်ားတြင္ စာေကာင္းေပမြန္မ်ား ရွိသည္။ ေန႔စဥ္ထုတ္သတင္း စာမ်ားတြင္လည္း လုပ္ငန္းအမ်ဳိးမ်ဳိးႏွင့္ပတ္
သက္ေသာစာမ်ား၊ သတင္းမ်ားပါရွိသည္။ ထိုစာအုပ္ႏွင့္ သတင္းစာမ်ားတြင္ မိမိလုပ္ငန္းႏွင့္ ပတ္သက္သည္ မ်ားကိုေရြးၿပီး ရွာၿပီးဖတ္ရမည္။ သုိ႔မွ ေဆာင္ရြက္ရန္မ်ား ေဆာင္ရြက္ႏိုင္မည္။ ေရွာင္ၾကဥ္စရာမ်ား ေရွာင္ၾကဥ္ႏိုင္မည္။ ေပၚလာေသာအခြင့္ အလမ္းမ်ားကုိ အမိအရယူႏုိင္မည္။ ႀကီးပြားခ်မ္းသာသူတုိင္း စာမ်ားမ်ား ဖတ္သည္ကုိ ေတြ႕ရမည္။ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ခ်ၿပီးလွ်င္ လုပ္ငန္းေအာင္ျမင္သည္ထိ အေကာင္အထည္ ေဖာ္ရမည္။ စာဖတ္ျခင္းျဖင့္ လုပ္ငန္းႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ အႀကံဥာဏ္ အသစ္မ်ားရရွိမည္။ တီထြင္ႀကံဆစရာ အေတြးသစ္မ်ား ရရွိႏုိင္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ခ်မ္းသာခ်င္လွ်င္ စာဖတ္ရန္မပ်င္းအပ္ေပ။ ႀကီးပြားခ်မ္းသာ ေနသူမ်ားသည္ စာမ်ားမ်ား ဖတ္သူမ်ား ျဖစ္ၾကသည္။

၁၄။ ေၾကာက္စိတ္ကင္းရန္ လိုအပ္သည္"ေၾကာက္လြဲ ရဲမင္းျဖစ္"ဟူေသာ စကားရွိသည္။ ရဲရင့္ျပတ္သားသူသည္ မင္းျဖစ္ႏုိင္သည္။ စီးပြားေရးႀကီးပြားေရး ေဆာင္ရြက္ရာတြင္လည္း ေၾကာက္ရြံ႕စိတ္ကင္းရမည္။ ေငြေခ်းယူရန္ 
လုိအပ္ပါကေငြက်ပ္ သိန္းေပါင္းမ်ားစြာ ေခ်းယူရဲရမည္။ လုပ္ငန္းႀကီးလုပ္ရန္ လိုအပ္ပါက လုပ္ရဲကုိင္ရဲရွိရမည္။ သုိ႔ေသာ္ မိုက္႐ူးရဲ ဆန္ဆန္လုပ္ ရပ္မ်ဳိးကုိ ေရွာင္ရမည္။ မေရွာင္ႏုိင္ဘဲ ဆင္ကန္းေတာတိုး ေဆာင္ရြက္ပါက ႀကီးပြားဆံုး႐ံႈးရ တတ္သည္။ ေရရွည္ေမွ်ာ္ေတြးၿပီး ေဆာင္ရြက္အပ္ေပသည္။

၁၅။ ကိုယ္ရွာထားသည့္ ေငြ၏ေက်းကြၽန္ဘဝကို မည္သည့္အခါမွ် မေရာက္ပါေစႏွင့္ ေငြေၾကးစုေဆာင္းမိေသာအခါ ျဖစ္တတ္ေသာ ျဖစ္စဥ္မွာ ေငြကိုခင္တြယ္ၿပီး လုပ္ငန္းမ်ားလုပ္ရန္ မဝံ့မရဲျဖစ္ေနျခင္း ျဖစ္ေပသည္။ သို႔ျဖင့္အခြင့္အလမ္းမ်ား ဆံုး႐ႈံးရေတာ့သည္။ ေငြ၏သေဘာမွာ မတုိးပြားလွ်င္ ဆုတ္ယုတ္တတ္သည့္သေဘာ၊ ေငြ၏တန္ဖုိးသည္ က်ဆင္းသြားသည့္ သေဘာျဖစ္ေပသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ေငြကိုခင္တြယ္ ဆုပ္ကုိင္ထားၿပီး မလုပ္ရဲ မကုိင္ရဲျဖစ္မေနသင့္ေပ။ ေငြကို ေကာင္းစြာခုိင္းစား တတ္လွ်င္ ကြၽဲအုပ္၊ ႏြားအုပ္မ်ားပမာ တစ္ႏွစ္ထက္ တစ္ႏွစ္တုိးတက္ပြားမ်ား လာေပေတာ့သည္။ ေဖာ္ျပပါအခ်က္ ၁၅ ခ်က္သည္ ခ်မ္းသာၾကြယ္ဝနည္းမ်ား ပင္ျဖစ္ေပသည္။ တကယ္လက္ေတြ႕ေဆာင္ ရြက္လွ်င္ တကယ္ခ်မ္းသာပါမည္။

"ဘာေၾကာင့္ အခုထိ မခ်မ္းသာေသးတာလဲ" ဟူေသာ ေမးခြန္း၏ အေျဖမွာအထက္ေဖာ္ျပပါ နည္းလမ္းမ်ားကုိလက္ေတြ႕ မလုပ္ၾကသျဖင့္ျဖစ္သည္။ တကယ္လက္ေတြ႕ ထိထိေရာက္ေရာက္ တက္တက္ၾကြၾကြ ေဆာင္ရြက္ၾကလွ်င္ ၁ဝဝ ရာခုိင္ႏႈန္း ခ်မ္းသာပါမည္ဟု အာမခံပါသည္။ ခ်မ္းသာသြားသူမ်ားလည္း ရွိၿပီးျဖစ္ပါသည္။ တကယ္လက္ေတြ႕လုပ္ၿပီး ခ်မ္းသာၾကပါေစ။

စာကိုး

''ဘာေၾကာင့္ ခုထိမခ်မ္းသာေသးတာလဲ''

(The Instant Millionaire)by Mark 
Fisher ဘာသာျပန္ေဖျမင့္

ရတနာပံုေန႔စဥ္သတင္းစာ စာ (၁၄)

#Themyawadydaily

ရန္ကုန္စေတာ့အိတ္ခ်ိန္း၏ အနာဂတ္စီးပြားေရးေလ့လာႏိုင္ရန္ Investor Promotion Seminar က်င္းပရန္ကုန္ ၁၈-၇-၂ဝ၁၈

ရန္ကုန္စေတာ့ အိတ္ခ်ိန္းစာရင္းဝင္ ကုမၸဏီ၏ လက္ရွိအေျခအေနမ်ားႏွင့္ အနာဂတ္စီးပြားေရး အလားအလာမ်ားကုိ ေလ႔လာသုံးသပ္ ႏုိင္ေရးအတြက္ Investor Promotion Seminar က်င္းပျပဳလုပ္သြား မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ရန္ကုန္စေတာ့ အိတ္ခ်ိန္းေစ်းကြက္၏ သတင္းမ်ားအရ သိရသည္။

Investor Promotion Seminar ကုိ စေတာ့ရွယ္ယာ ေစ်းကြက္မ်ား၏ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ား အတြက္ အေရးႀကီးေသာ ေလ့လာမႈ တစ္ခုျဖစ္သည့္ စာရင္းဝင္ကုမၸဏီမ်ား၏ လက္ရွိအေျခအေနမ်ားႏွင့္ အနာဂတ္စီးပြားေရး အလားအလာမ်ားကုိ ေလ့လာသုံးသပ္ ႏုိင္ေစရန္ ရည္ရြယ္၍ က်င္းပျပဳလုပ္သြားမည္ ျဖစ္သည္။

Investor Promotion Seminar ကုိဇူလုိင္ ၂၁ ရက္တြင္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ စေတာ့အိတ္ခ်ိန္းတြင္ က်င္းပျပဳလုပ္သြားမည္ျဖစ္ရာ Investor Promotion Seminar တြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ လက္ရွိစီးပြားေရး အေျခအေနႏွင့္ ျမန္မာ့ အရင္းအႏွီးေစ်းကြက္၏ အခန္းက႑ကုိ သုံးသပ္ေဆြးေႏြး တင္ျပသြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ရန္ကုန္စေတာ့အိတ္ခ်ိန္း ေစ်းကြက္စာရင္းဝင္ ကုမၸဏီမ်ား၏ ၂ဝ၁၇-၂ဝ၁၈ ဘ႑ာႏွစ္အတြက္ ဘ႑ာေရးဆုိင္ရာ ေလ့လာသုံးသပ္ ခ်က္မ်ားႏွင့္ ၂ဝ၁၈-၂ဝ၁၉ဘ႑ာ ႏွစ္အတြက္ အနာဂတ္စီးပြားေရး အလားအလာမ်ားႏွင့္ သက္ဆုိင္ေသာ အေၾကာင္းအရာမ်ားကုိ စာရင္းဝင္ ကုမၸဏီမ်ား၏ တာဝန္ရွိသူမ်ားက ေဆြးေႏြးေျပာၾကား ေပးမည္ျဖစ္သည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ Investor Promotion Seminar သုိ႔ တက္ေရာက္ လုိသူမ်ားအေနျဖင့္ ဖုန္း ဝ၁-၃၇၁၂၇၄ ၊ ဝ၁-၃၇၁၂၇၆ႏွင့္ ဝ၉- ၇၆၂၆၉ဝ၅၆ဝသုိ႔ ဇူလုိင္ ၂၁ရက္ေနာက္ ဆုံးထားစာရင္းေပးသြင္း ႏုိင္ေၾကာင္း သိရသည္။

လက္ရွိတြင္ ရန္ကုန္စေတာ့ အိတ္ခ်ိန္းေစ်းကြက္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ စိတ္ဝင္စားမႈမ်ားရွိလာကာ အလားအလာရွိေသာ အမ်ားပိုင္ကုမၸဏီမ်ားက မၾကာခဏစုံစမ္း ေမးျမန္းမႈမ်ားရွိ လာသျဖင့္ ေမးျမန္းေလ့ရွိေသာ ေမးခြန္းမ်ားႏွင့္ ေျဖၾကားခ်က္မ်ားကို ရန္ကုန္စေတာ့ အိတ္ခ်ိန္း Web Page တြင္ လႊင့္တင္ေပးထားေၾကာင္း သိရသည္။

#Themyawadydaily

ေက်ာက္စိမ္းအ႐ိုင္းတံုးမ်ား တင္ေဆာင္ထားေသာ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္တစ္စီး သိမ္းဆည္းရမိေနျပည္ေတာ္ ၁၈-၇-၂ဝ၁၈

ရွမ္းျပည္နယ္(ေျမာက္ပိုင္း) သိန္းနီၿမိဳ႕နယ္ရွိ ေရပူစစ္ေဆးေရးဂိတ္၌ လံုၿခံဳေရး ေဆာင္ရြက္ေနေသာ ပူးေပါင္းအဖြဲ႕က ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ ျဖတ္သန္းသြားလာမႈမ်ားကို စစ္ေဆးစဥ္ ယေန႔နံနက္ ၇နာရီခြဲခန္႔တြင္ လား႐ိႈး-မူဆယ္ ျပည္ေထာင္စု ကားလမ္းမႀကီး မိုင္တိုင္အမွတ္ ၁၉၈မိုင္ သံုးဖာလံုရွိ ေရပူေက်းရြာအနီး၌ ရပ္တန္႔ထားေသာ CANTER 6W အမ်ဳိးအစား ေမာ္ေတာ္ယာဥ္အမွတ္ YGN 8M/----ႏွင့္ ယာဥ္ေပၚတြင္ တင္ေဆာင္ထားေသာ ေက်ာက္စိမ္း အ႐ိုင္းတံုးဆုိဒ္စံု ၁ဝ၄တံုး (ခန္႔မွန္းတန္ဖိုး ေငြက်ပ္သိန္း ၁ဝဝဝေက်ာ္)ကို ပိုင္ရွင္မဲ့ေတြ႕ရွိ သိမ္းဆည္း ရမိခဲ့သည္။

အဆိုပါ သိမ္းဆည္းရမိ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ႏွင့္ ေက်ာက္စိမ္း အ႐ိုင္းတံုးမ်ားကို လား႐ိႈးၿမိဳ႕နယ္ အေကာက္ခြန္ဦးစီးဌာနသို႔ စနစ္တက် လႊဲေျပာင္းအပ္ႏွံခဲ့ေၾကာင္း သတင္းရရွိသည္။

#Themyawadydaily

ေက်ာက္မီးေသြး တင္ေဆာင္လာသည့္ ယာဥ္တစ္စီး မီးေလာင္မႈျဖစ္ပြားေက်ာက္မဲ ၁၈-၇-၂ဝ၁၈

ရွမ္းျပည္နယ္ (ေျမာက္ပိုင္း) ေက်ာက္မဲၿမိဳ႕ရွိ အိုရီယမ္တယ္ တိုးဂိတ္အနီးတြင္ ဇူလုိင္ ၁၆ရက္ ည ၁၁ နာရီခန္႔က ေက်ာက္မီးေသြးမ်ား တင္ေဆာင္လာေသာ ၂၂ဘီး ကုန္တင္တြဲကားတစ္စီး မီးေလာင္မႈ ျဖစ္ပြားခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

သီေပါၿမိဳ႕ဘက္မွ ေက်ာက္မဲဘက္သို႔ ေမာင္းႏွင္လာသည့္ ေက်ာက္မီးေသြးမ်ား တင္ေဆာင္လာေသာ ၂၂ ဘီးကုန္တင္ တြဲယာဥ္မွာ တိုးဂိတ္အနီး မိုင္တုိင္အမွတ္(၁ဝ၁) အေရာက္တြင္ မီးေလာင္ကြၽမ္းခဲ့ၿပီး ကားေခါင္းပိုင္းမီးေလာင္ ပ်က္စီးခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

အဆိုပါမီးေလာင္ရာသို႔ ေက်ာက္မဲၿမိဳ႕မရဲစခန္းမွ ရဲတပ္ဖြဲ႕ဝင္မ်ား၊ ေက်ာက္မဲခ႐ိုင္ မီးသတ္ဦးစီးဌာန ဦးစီးမွဴးႏွင့္ တပ္ဖြဲ႕ဝင္မ်ားက ဝိုင္းဝန္းၿငိႇမ္းသတ္ခဲ့ရာ ည ၁၁နာရီမိနစ္ ၃ဝခန္႔တြင္ မီးၿငိႇမ္းသတ္ႏိုင္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

မီးေလာင္ကြၽမ္းမႈေၾကာင့္ ေငြက်ပ္ ၉၃ သိန္းေက်ာ္ဖိုး ပ်က္စီးဆံုး႐ႈံးခဲ့ၿပီး လူဒဏ္ရာရရွိမႈႏွင့္ ေသဆံုးမႈမရွိေၾကာင္း သိရသည္။

ျဖစ္စဥ္ႏွင့္ပတ္သက္၍ ထြန္းထြန္းေအး (ခ) မင္းသန္႔ သေျပကုန္းေက်းရြာ ေက်ာက္ဆည္ၿမိဳ႕ေနသူကို ေက်ာက္မဲၿမိဳ႕မရဲစခန္းက (ပ) ၂၈၂/၂ဝ၁၈၊ ရာဇသတ္ႀကီး ဥပေဒပုဒ္မ-၂၈၅ျဖင့္ အမႈဖြင့္ေဆာင္ရြက္ထားေၾကာင္း သတင္းရရွိသည္။

#Themyawadydaily

မႏၱေလးျမိဳ႕ရွိ ၾကက္သြန္နီပြဲ႐ံုမ်ားတြင္ ၾကက္သြန္ေစ်းမကိုက္ ေသာေၾကာင့္ အလုပ္သမားမ်ား ေလွ်ာ့ခ်မႏၱေလး ၁၈-၇-၂ဝ၁၈

မႏၲေလးၿမိဳ႕ရိွ ၾကက္သြန္ လက္လီႏွင့္ ပြဲ႐ံုမ်ားတြင္ ၾကက္သြန္နီေစ်း မကိုက္ေသာေၾကာင့္ အလုပ္သမားမ်ား ေလွ်ာ့ခ်ရလ်က္ ရွိေၾကာင္း မႏၲေလးတုိင္းေဒသႀကီး စားဖိုေဆာင္ သီးႏံွစိုက္ပ်ဳိး ထုတ္လုပ္ေရာင္းခ် သူမ်ားအသင္းမွ သိရသည္။

ယခုႏွစ္တြင္ ၾကက္သြန္နီ အဓိကထြက္ရွိသည့္ ေဒသမ်ားမွ ၾကက္သြန္နီမ်ား ပိုမိုထြက္ရွိၿပီး အရည္အေသြးလည္း က်ဆင္းသည့္အတြက္ လက္ရွိတြင္ ၾကက္သြန္နီေစ်းႏႈန္းမွာ အနိမ့္ဆံု ၾကမ္းခင္းေစ်း ေငြက်ပ္ ၄၅ဝခန္႔ထိ က်ဆင္းေနကာ မႏၲေလးၿမိဳ႕ေပၚရွိ ၾကက္သြန္ လက္လီဆုိင္ႏွင့္ ပြဲ႐ံုမ်ားမွာ ၾကက္သြန္နီေစ်း မရရွိသည့္အတြက္ အလုပ္သမားမ်ားကို ေလွ်ာ့ခ်ေနရေၾကာင္း အဆိုပါအသင္းမွ ဒုတိယဥကၠ႒ ဦးဝင္းျမင့္က ေျပာျပသည္။

"ၾကက္သြန္နီေစ်းက ေတာင္သူေတြကလဲ စိုက္စရိတ္မကိုက္လို႔ အရင္းမရေတာ့ မေရာင္းခ်င္ၾကဘူး။ နယ္စပ္ကုန္သြယ္ေရး က်ေတာ့လဲတ႐ုတ္၊ အိႏိၵယႏိုင္ငံက ၾကက္သြန္ေစ်းထက္ ျမင့္ေနျပန္ေတာ့ အရည္အေသြး ေကာင္းေပမယ့္ ယွဥ္မေရာင္းႏိုင္ဘူး။ နယ္စပ္မွာက ေရာင္းျဖစ္တယ္ဆို႐ံု ျဖည္းျဖည္းမွန္မွန္ပဲ အေရာင္းအဝယ္ရွိတယ္။ ေတာင္သူ၊ ပြဲစားကုန္သည္ အကုန္လံုး အဆင္မေျပၾကဘူး။ ဒါေၾကာင့္ အလုပ္သမားေတြ ေလွ်ာ့ခ်ရတာပါ"ဟု ၎က ေျပာျပသည္။

လက္ရွိတြင္ ၾကက္သြန္နီ အဓိကထား တင္ပို႔ေရာင္းခ်ရသည့္ စစ္ကုိင္းတုိင္းေဒသႀကီး အထက္ပုိင္း ကခ်င္ျပည္နယ္စသည့္ ေဒသမ်ားတြင္ နယ္ေျမမၿငိမ္သက္မႈမ်ား၊ မိုးရြာသြန္းမႈမ်ားေၾကာင့္ ၾကက္သြန္နီ အေရာင္းအဝယ္ က်ဆင္းေနၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ၾကက္သြန္နီအဓိက ထြက္ရွိေသာ တုိင္းေဒသႀကီးသံုးခု ျဖစ္သည့္ မႏၲေလးတုိင္းေဒသႀကီး၊ မေကြးတုိင္းေဒသႀကီးႏွင့္ စစ္ကုိင္းတုိင္းေဒသႀကီးတုိ႔မွ ၾကက္သြန္နီမ်ားကို တ႐ုတ္ႏိုင္ငံက ဝယ္ယူေနသည့္အတြက္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံသုိ႔ တင္ပုိ႕သည့္ ၾကက္သြန္ေစ်းကြက္သာ အဓိက အေရာင္းအဝယ္ရွိေနၿပီး ၾကက္သြန္နီေစ်း တည္ၿငိမ္ေနေၾကာင္း သိရသည္။

မႏၲေလးၿမိဳ႕တြင္ ၾကက္သြန္နီ လက္လီႏွင့္ ပြဲ႐ံုေပါင္း ၄ဝေက်ာ္ ရွိသည့္အနက္ ၾကက္သြန္နီေစ်း မကိုက္သည့္အတြက္ ပြဲ႐ံုႏွစ္႐ံုခန္႔ ရပ္နားသြားၿပီး အလုပ္သမားမ်ား လည္းေလွ်ာ့ခ်ေနရေၾကာင္း သိရသည္။

လက္ရွိၾကက္သြန္နီ ၾကမ္းခင္းေစ်း က်ခ်ိန္တြင္ ၾကက္သြန္နီ (ေရြး၊ျပာစင္)ရသည့္ အလုပ္သမားမ်ားမွာ အလုပ္အကုိင္ မရွိျဖစ္ေနရၿပီး အလုပ္သမ ထိန္းထားႏိုင္သည့္ပြဲ႐ံု ငါး႐ံုခန္႔သာရွိေတာ့ေၾကာင္း အဆိုပါအသင္းမွ သိရသည္။

#Themyawadydaily

Tuesday, July 17, 2018

ရတနာပံုေန႔စဥ္သတင္းစာ (၁၈-၇-၂ဝ၁၈)ရတနာပံုေန႔စဥ္သတင္းစာ (၁၈-၇-၂ဝ၁၈)

Download Links

ျမဝတီေန႔စဥ္သတင္းစာ (၁၈-၇-၂ဝ၁၈)ျမဝတီေန႔စဥ္သတင္းစာ (၁၈-၇-၂ဝ၁၈)

Download Links

သေဘၤာက်င္းမ်ားတြင္ ေရယာဥ္မ်ားက်င္းတင္ျပင္ဆင္ရာ၌ ကၽြမ္းက်င္လုပ္သားရွားပါးလာမႈေၾကာင့္ ျပင္ဆင္ခ်ိန္ၾကန္႔ၾကာမႈမ်ားရွိေနမႏၱေလး ၁၇-၇-၂ဝ၁၈

ျမန္မာႏိုင္ငံ ျမစ္ေၾကာင္းမ်ားအတြင္း ေျပးဆြဲလ်က္ရွိေသာ ေရယာဥ္မ်ား က်င္းတင္ျပင္ဆင္ရာတြင္ ကြၽမ္းက်င္လုပ္သားမ်ား ရွားပါးလာမႈေၾကာင့္ ျပင္ဆင္ခ်ိန္ ၾကန္႔ၾကာမႈမ်ား ရွိေနသည္ဟု ျပည္တြင္းေရေၾကာင္း ပို႔ေဆာင္ေရး (ဧရာဝတီဌာနခြဲ)မွ သိရသည္။

ေရယာဥ္မ်ား က်င္းတင္ျပင္ဆင္ရာတြင္ အဓိကအက်ဆံုးမွာ ကြၽမ္းက်င္လုပ္သားမ်ား၏ က႑သည္ အေရးပါဆံုးျဖစ္ၿပီး ယခုအခါကြၽမ္းက်င္လုပ္သား ရွားပါးလာမႈေၾကာင့္ အခက္အခဲ အခ်ဳိ႕ျဖစ္ေပၚ ေနရေၾကာင္း၊ ကြၽမ္းက်င္ လုပ္သားမ်ားကို ျပည္တြင္းေရေၾကာင္း ပို႔ေဆာင္ေရးမွႏွစ္စဥ္ ေမြးထုတ္ေပးေနေသာ္လည္း စိတ္ဝင္စားသူမ်ား နည္းပါးလာသျဖင့္ ကြၽမ္းက်င္လုပ္သား ရွားပါးလာရျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

"ေရယာဥ္ေတြ တည္ေဆာက္ျပဳျပင္ရာမွာ ကြၽမ္းက်င္လုပ္သားေတြက အဓိကေနရာမွာ ပါဝင္ေနပါတယ္။ လုပ္သား ရွားပါးလာရျခင္းက အခုေနာက္ပိုင္း ေရယာဥ္ေတြကို သံထည္ေတြနဲ႔ တည္ေဆာက္လာေတာ့ လုပ္သားေတြက သံပူ၊ေနပူမႈစတဲ့ ဒဏ္ေတြကို မခံႏိုင္ၾကတာေၾကာင့္ ပိုၿပီးရွားပါးလာတယ္။ ေနာက္တစ္ခုက လုပ္ခလစာနည္းတာနဲ႔ ပုဂၢလိက ေရယာဥ္ေတြ၊ ျပင္ပကုမၸဏီေတြရဲ႕လုပ္ခလစာ ျမင့္မားစြာေပးလာမႈ ေတြေၾကာင့္လဲ ရွားပါးလာတာ ျဖစ္ပါတယ္"ဟု ျပည္တြင္းေရေၾကာငး္ ပို႔ေဆာင္ေရး(ဧရာဝတီဌာနခြဲ)မွ တာဝန္ရွိသူတစ္ဦးက ေျပာျပသည္။

ႏိုင္ငံအတြင္းရွိ ျမစ္ေၾကာင္းမ်ားအတြင္း ေျပးဆြဲလ်က္ရွိေသာ ေရယာဥ္မ်ားကို ျပည္တြင္းေရေၾကာင္း ပို႔ေဆာင္ေရး (သေဘၤာက်င္း) မ်ားတြင္ က်င္းတင္ ျပင္ဆင္မႈမ်ားကို ျပဳလုပ္ေပးေနရေၾကာင္း၊ က်င္းတင္ျပင္ဆင္မႈ အပိုင္းတြင္ ႏွစ္ပတ္လည္ က်င္းတင္ျပင္ဆင္ ေပးရမႈမ်ားလည္း ရွိေၾကာင္း၊ ႏွစ္ပတ္လည္ က်င္းတင္ျပင္ဆင္ ေပးျခင္းတြင္ ျပင္ဆင္ခ်ိန္ေလးလမွ ေျခာက္လထိ ၾကာျမင့္တတ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ေရယာဥ္တည္ေဆာက္ ျပင္ဆင္ျခင္းအတြက္ ကြၽမ္းက်င္လုပ္သား ရွားပါးလာသကဲ့သို႔ ေရယာဥ္ေျပးဆြဲ ေပးျခင္းအတြက္လည္း ကြၽမ္းက်င္လုပ္သားမ်ား ရွားပါးလာေၾကာင္း၊ ေရယာဥ္ေျပးဆြဲ ႏိုင္ေရးအတြက္ အခန္းက႑အလိုက္ ကြၽမ္းက်င္အဆင့္ လုပ္သားမ်ားရရွိ ေစရန္အတြက္ သင္တန္းမ်ားဖြင့္လွစ္ျခင္း၊ ေရေၾကာင္းပညာ သင္ေက်ာင္းမ်ား၊ တကၠသိုလ္မ်ားမွ ႏွစ္စဥ္ေမြးထုတ္ ေပးေနေသာ္လည္း ျပည္တြင္း ေရေၾကာင္းတြင္ ဝန္ထမ္းအျဖစ္ ခန္႔အပ္ႏိုင္မႈနည္းပါးျခင္း၊ သင္တန္းဆင္း၊ ေက်ာင္းဆင္းမ်ားကို ဝန္ထမ္းအျဖစ္ အားလံုးမခန္႔ အပ္ႏိုင္ျခင္း၊ ရွိၿပီးဝန္ထမ္း၊ အရာထမ္းမ်ား ေဆးပင္စင္၊ သက္ျပည့္ပင္စင္ ယူျခင္းမ်ား ေနရာတြင္ ျပန္လည္ျဖည့္တင္း ႏိုင္မႈမရွိျခင္းမ်ားသည္ လည္း ေရယာဥ္ေျပးဆြဲ ျခင္းမ်ားအတြက္ လုိအပ္ခ်က္တစ္ခု ျဖစ္လာေၾကာင္း သိရသည္။

#Themyawadydaily

ငါးသယံဇာတမ်ား ေလ်ာ့နည္းလာသျဖင့္ ေမြးျမဴေရးငါးမ်ား ပိုမိုထုတ္လုပ္ရန္လိုသထံု ၁၇-၇-၂ဝ၁၈

ျမန္မာႏိုင္ငံ သဘာဝေရျပင္မ်ားတြင္ ငါးသယံဇာတမ်ား ေလ်ာ့နည္းလာသျဖင့္ ေမြးျမဴေရးငါးမ်ား ပိုမိုထုတ္လုပ္ရန္ လိုလာေၾကာင္း မြန္ျပည္နယ္ စိုက္ပ်ဳိးေမြးျမဴေရးႏွင့္ ပို႔ေဆာင္ ဆက္သြယ္ေရးဝန္ႀကီး ဦးထြန္းေဌးက မြန္ျပည္နယ္ သထံုၿမိဳ႕ရွိ ငါးလုပ္ငန္း သင္တန္းေက်ာင္းတြင္ ယေန႔ျပဳလုပ္ေသာ အေျခခံငါးေမြးျမဴေရးႏွင့္ ေဆးထိုးသား ေပါက္သင္တန္းတြင္ ေျပာၾကားခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

မြန္ျပည္နယ္အေနျဖင့္ ေရခ်ဳိေရငန္ေန ငါးမ်ားေမြးျမဴ လုပ္ကိုင္ႏိုင္သည့္ ေရေျမအေနအထားရွိၿပီး ငါးေမြးျမဴေရးက႑ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္လာေစရန္ အစိုးရတြင္တာဝန္ ရွိသကဲ့သို႔ ေရလုပ္သားအစုအဖြဲ႕မ်ား၊ ပညာရွင္မ်ားအေနျဖင့္ ဝိုင္းဝန္းပံ့ပိုး ကူညီေပးရန္ လိုအပ္ေၾကာင္း ဝန္ႀကီး ဦးထြန္းေဌးက ဆက္ေျပာသည္။

မြန္ျပည္နယ္တြင္ ငါးေမြးျမဴေရး လုပ္ငန္းလုပ္ကိုင္ေနေသာ ဧရိယာဧက ၂ဝဝဝေက်ာ္ရွိၿပီး ႏွစ္စဥ္ ငါးပိႆာခ်ိန္ ၁၅သိန္းေက်ာ္ ထုတ္လုပ္ႏိုင္ေၾကာင္း သိရသည္။

"စနစ္တက်နဲ႔ ထိန္းသိမ္းႏိုင္မႈ မရွိရင္ သဘာဝငါး သယံဇာတ ေတြဆိုတာ ေလ်ာ့နည္းက်ဆင္း လာမွာပါ။ အခုဆိုရင္လဲ အရင္၁ဝႏွစ္ကနဲ႔ စာရင္ ဒီႏွစ္ေတြမွာ ငါးဖမ္းဆီးရမိမႈ ေတြနည္းလာတာလဲ အားလံုးအသိပဲ။ ဒီအႏၲရာယ္ဟာ လူသားေတြအတြက္ စိန္ေခၚမႈတစ္ရပ္ ျဖစ္ေနတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ငါးေမြးျမဴ ထုတ္လုပ္မႈေတြကို ဦးစားေပးလုပ္ကိုင္ ၾကဖို႔လိုလာတယ္။ မြန္ျပည္နယ္ဟာ ဆိုရင္လဲ ေရခ်ဳိေရငန္ စပ္တဲ့ေဒသ ျဖစ္တဲ့အတြက္ ငါးေမြးျမဴထုတ္လုပ္မယ္ဆိုရင္ အင္မတန္အက်ဳိး ျဖစ္ထြန္း ေစတဲ့ေနရာပါ။ ျပည္ပဝင္ေငြကိုလဲ ပိုမိုရရွိေစမွာပါ။ ခုက မြန္ျပည္နယ္မွာ ငါးေမြးျမဴေရး လုပ္ငန္းလုပ္သူေတြဟာ စီးပြားျဖစ္လုပ္ကိုင္ သူေတြထက္ တစ္ႏိုင္တစ္ပိုင္ ေမြးျမဴလုပ္ကိုင္သူ ေတြပဲမ်ားေနပါတယ္။ ျမန္မာႏိုင္ငံဟာဆိုရင္ ေရလုပ္ငန္းကရတဲ့ ျပည္ပဝင္ေငြမွာ တိုးလာတယ္ဆိုေပမယ့္ အိမ္နီးခ်င္း ႏိုင္ငံေတြနဲ႔စာရင္ အင္မတန္နည္း ေနပါေသးတယ္"ဟု ဝန္ႀကီး ဦးထြန္းေဌးက ေျပာျပသည္။

အဆုိပါသင္တန္းတြင္ ငါးေဆးထိုးသားေဖာက္ျခင္း၊ ငါးကန္ေျမ ေနရာေရြးခ်ယ္နည္း၊ ငါးကန္တူးေဖာ္ျခင္း နည္းစနစ္မ်ား၊ မ်ဳိးငါးေရြးခ်ယ္ နည္းအပါအဝင္ ဘာသာရပ္ ၁ဝ မ်ဳိးခန္႔ကို စာေတြ႕၊လက္ေတြ႕သင္ၾကား ေပးသြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

#Themyawadydaily

ဆင္ေတာင္ေပၚသို႔ မိတၳီလာေျခလ်င္ႏွင့္ ေတာင္တက္အဖြဲ႕ ေအာင္ျမင္စြာတက္ေရာက္မိတၳီလာ ၁၇-၇-၂ဝ၁၈

မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး သာစည္ၿမိဳ႕နယ္အတြင္းရွိ အျမင့္ေပ ၆ဝ၂ဝ ရွိ ဆင္ေတာင္ေပၚသို႔ ဇူလိုင္ ၁၅ ရက္ နံနက္ ၁၁နာရီက မိတၳီလာေျခလ်င္ႏွင့္ ေတာင္တက္အဖဲြ႕ဝင္ ၁၃၅ဦးသည္ ေအာင္ျမင္စြာ တက္ေရာက္ႏိုင္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

"မိတၳီလာေျခလ်င္ႏွင့္ ေတာင္တက္အဖဲြ႕ ဖဲြ႕စည္းတည္ေထာင္ခဲ့ တာငါးႏွစ္ေက်ာ္ခဲ့ၿပီး ဆင္ေတာင္ေပၚကို တက္ေရာက္တာ ဒီႏွစ္ေရာဆို ေလးႀကိမ္ေျမာက္ျဖစ္ပါတယ္။ ပထမဆံုးအႀကိမ္ တက္ေရာက္တုန္းက ေတာင္တက္ အဖဲြ႕ဝင္ ၁၅ ဦးပါဝင္ၿပီး ၁၄ဦးပဲ ေတာင္ထိပ္ကို တက္ႏိုင္ခဲ့တယ္။ ဒုတိယအႀကိမ္ တက္တုန္းက ေတာင္တက္အဖဲြ႕ဝင္ဦးေရ ၅ဝ ပါဝင္ၿပီး ႏွစ္ဦးက လမ္းခရီးမွာ က်န္ခဲ့တယ္။ ေတာင္ထိပ္ကို ၄၈ဦးပဲ တက္ႏိုင္ခဲ့တယ္။ တတိယအႀကိမ္တက္ေတာ့ ေတာင္တက္အဖဲြ႕ဝင္ဦးေရ ၈ဝေက်ာ္ ပါဝင္လာၿပီး ဆင္ေတာင္ေပၚကို ၇၆ဦး တက္ေရာက္ႏုိင္ခဲ့ပါတယ္"ဟု မိတီၳလာေျခလ်င္ႏွင့္ ေတာင္တက္အဖြဲ႕မွ သတင္းျပန္ၾကားေရး တာဝန္ခံ ဦးထြန္းလြင္က ေျပာျပသည္။

"အျမင့္ေပ ၆ဝ၂ဝရွိတဲ့ ဆင္ေတာင္ေပၚ တက္ေရာက္တဲ့ မိတီၳလာေျခလ်င္ ေတာင္တက္အဖဲြ႕အေနနဲ႔ ဒီႏွစ္ကေတာင္တက္အဖဲြ႕ဝင္ ၁၃၅ဦး ျဖစ္လို႔ အဖဲြ႕ဝင္အမ်ားဆံုးနဲ႔ တက္ေရာက္တဲ့ ေတာင္တက္ခရီး ျဖစ္သလို အဖဲြ႕ဝင္အားလံုး ဆင္ေတာင္ထိပ္ေပၚကို ေအာင္ျမင္စြာ တက္ေရာက္ႏိုင္ခဲ့တာမို႔ ထူးျခားတဲ့ႏွစ္လို႔ ဆိုႏိုင္ပါတယ္။ ဇူလိုင္ ၁၅ရက္ နံနက္၅နာရီ မိနစ္ ၃ဝမွာ ဆင္ေတာင္တက္ေရာက္တ့ဲ ခရီးကုိစတင္ ထြက္ခြာပါတယ္။ ေတာင္ထိပ္ကို နံနက္ ၁၁ နာရီမွာ ေအာင္ျမင္စြာ တက္ေရာက္ႏိုင္ခဲ့တာ ျဖစ္ပါတယ္" ဟု ၎က ဆက္လက္ ေျပာျပသည္။

မိတၳီလာေျခလ်င္ႏွင့္ ေတာင္တက္အဖဲြ႕၏ ေဆာင္ပုဒ္မွာ သဘာဝ အလွတရားကို ခ်စ္ျမတ္ႏိုးပါ၊ မည္သည့္ ေျခရာလက္ရာမ်ားမွ ခ်န္မထားခဲ့ပါနဲ႔ဟုျဖစ္ၿပီး တက္ေရာက္သည့္ ေတာင္တက္ခရီးစဥ္တိုင္းတြင္ သံုးစဲြသည့္အမိႈက္မ်ားကိုသယ္ေဆာင္လာသည့္ ခရီးေဆာင္ အိတ္ထဲတြင္ ျပန္လည္သိမ္းခဲ့ၿပီး ေတာေတာင္သဘာဝ သာယာလွပမႈႏွင့္ သစ္ပင္ပန္းမန္မ်ားကို ခ်ဳိးဖဲ့ပ်က္စီးျခင္း၊ ယူေဆာင္ျခင္းမျပဳဘဲ တက္ေရာက္ခ့ဲေၾကာင္း သိရသည္။

#Themyawadydaily
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...