Pages

Wednesday, June 28, 2017

၂ဝ၃ဝ ျပည့္ႏွစ္ အတြင္း တ႐ုတ္စက္မႈလုပ္ငန္းမ်ား ကမၻာကိုလႊမ္းမိုးႏိုင္ေစမည့္ အေၾကာင္းရင္း ေလးသြယ္ဘာသာျပန္ေဆာင္းပါး

ကမၻာေပၚမွာ စက္မႈေတာ္လွန္ေရး ဆိုတာျဖစ္လာတိုင္း ႀကီးမားတဲ့ ကမၻာ့အေရး၊ ႏိုင္ငံေရးေျပာင္းလဲမႈ ေတြျဖစ္လာေလ့ရွိတယ္ဆုိတာ ျငင္းဆုိဖြယ္ရာမရိွပါဘူး။ ႏုိင္ငံတစ္ႏုိင္ငံရဲ႕ကံၾကမၼာကို စက္မႈအင္အားနဲ႔ တည္ေဆာက္ႏုိင္တယ္ လို႔ေတာင္ေျပာလုိ႔ ရပါတယ္။ အခုလဲ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံရဲ႕ စက္မႈလုပ္ငန္းႀကီးေတြ ဖြံ႕ၿဖိဳးေနပံုက ၂ဝ၃ဝ ျပည့္ႏွစ္ထက္မေက်ာ္ဘဲ ကမၻာကိုလႊမ္းမိုးႏုိင္လိမ့္မယ္ဆိုတာကို အတိအလင္းေထာက္ျပေနတဲ့ အေၾကာင္းရင္း ေလးသြယ္ကို ျမင္ေတြ႕ေနရပါတယ္။

ၿမိဳ႕ျပေနထိုင္မႈ။ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံမွာ ၿမိဳ႕ျပေနထိုင္မႈ စနစ္ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ လာတာနဲ႔အမွ် စက္မႈလုပ္ငန္းေတြလဲ အခ်ဳိးက်လိုက္ပါ တိုးတက္ေနပါတယ္။ လြန္ခဲ့တဲ့ႏွစ္ေပါင္း ၃ဝ အတြင္းမွာ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံရဲ႕ ၿမိဳ႕ျပေနလူဦးေရဟာ သန္း ၅ဝဝထိ ရွိလာပါတယ္။ လူဦးေရတိုးလာတာနဲ႔ အမွ် ၿမိဳ႕ျပဧရိယာခ်ဲ႕ထြင္မႈလဲ အေတာမသတ္ႏိုင္ေအာင္ ျဖစ္ပြားခဲ့ၿပီး ၂ဝ၃ဝ ျပည့္ႏွစ္မွာဆိုရင္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံရဲ႕ ၿမိဳ႕ႀကီးေတြမွာ ေနထိုင္သူဦးေရဟာ သန္းေပါင္း၁ဝဝဝထိ ရွိလာႏုိင္တယ္လို႔ ကြၽမ္းက်င္သူမ်ားက ခန္႔မွန္းၾကၿပီး သန္းေပါင္း ၁ဝဝဝ ဆိုတာ တ႐ုတ္နိုင္ငံလူဦးေရရဲ႕ ၇ဝရာခိုင္ႏႈန္းနဲ႔ ညီမွ်တယ္လို႔ ဆိုၾကပါတယ္။

အဲဒီေလာက္ႀကီးထြား လာမယ့္လူဦးေရအတြက္ အိမ္ရာစီမံကိန္းေတြကို အမီလုပ္ဖို႔ လုိပါလိမ့္မယ္။ အိမ္အို အိမ္ေဟာင္းေတြကို ၿဖိဳဖ်က္ၿပီး အသစ္ေဆာက္ ၾကပါလိမ့္မယ္။ ေနာက္တိုးလာမယ့္ လူဦးေရအတြက္ ဧရိယာ စတုရန္း မီတာ ဘီလီယံ ၄ဝ လိုအပ္မွာျဖစ္ၿပီး အဲဒီလိုအပ္ခ်က္ကို ျဖည့္ဆည္းႏိုင္ဖို႔ လက္ရွိၿမိဳ႕ျပဧရိယာေတြရဲ႕ တစ္ဝက္ထက္မနည္းကို ၿဖိဳခ်ၿပီး အသစ္ျပန္တည္ေဆာက္ဖို႔ လိုလိမ့္မယ္လို႔ ကြၽမ္းက်င္သူမ်ားက ခန္႔မွန္း ထားပါတယ္။

တိုးလာတဲ့လူေတြကို ထားစရာအိမ္ေတြ ေဆာက္ေပးၿပီးသြားရင္ သူတို႔ကိုသယ္ယူ ပို႔ေဆာင္ေပးဖို႔ လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရးေတြ ဆက္လုပ္ရပါမယ္။ သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရး စနစ္ကို ပိုေကာင္းေအာင္ လုပ္ရမွာျဖစ္ၿပီး ေလဆိပ္ႀကီး ေတြကိုလဲ တည္ေဆာက္၊ အေဟာင္းေတြကိုလဲ ျပန္လည္မြမ္းမံရပါ လိမ့္မယ္။ ဒီက႑ေတြအားလံုးအတြက္ နည္းပညာတိုးတက္မႈ၊ ေဆာက္လုပ္ေရး ပစၥည္းထုတ္လုပ္မႈနဲ႔ ျပႆနာကို ေျပလည္ေအာင္ ေျဖရွင္းႏိုင္မယ့္ ခ်ဥ္းကပ္မႈ ေတြကိုဖန္တီးရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေတြန႔ဲတင္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံရဲ႕နည္းပညာနဲ႔ စက္မႈလုပ္ငန္းေတြဟာ ကမၻာကလိုက္မမီေအာင္ တစ္ဟုန္ထိုးဖြံ႕ၿဖိဳး တိုးတက္လာမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

လူလတ္တန္းစားဦးေရ ျမင့္တက္လာမႈ။ လြန္ခဲ့တဲ့ႏွစ္ ၃ဝ အတြင္းမွာ တိုးလာတဲ့ လူဦးေရနဲ႔အတူ လူလတ္တန္းစားဦးေရလဲ ျမင့္တက္လာခဲ့ၿပီး ႏိုင္ငံရဲ႕ ေငြအမ်ားဆံုး လည္ပတ္ေနတဲ့လူတန္းစား တစ္ရပ္ျဖစ္လာခဲ့ပါတယ္။ ဒါဟာလဲ တ႐ုတ္အစိုးရရဲ႕ စီးပြားေရးမူဝါဒ ေျဖေလွ်ာ့ေပးမႈေၾကာင့္ မူလကဆင္းရဲေနတဲ့ အေျခခံလူတန္းစား သန္းေပါင္းမ်ားစြာဟာ အသင့္အတင့္ သံုးစြဲႏုိင္တဲ့ လူလတ္တန္းစားေတြ ျဖစ္လာတာေၾကာင့္လဲ ပါပါတယ္။ လူတစ္ဦးခ်င္းအေနနဲ ့ ႀကီးပြားလာတဲ့အခါ ပစၥည္းဝယ္ယူ တဲ့ႏႈန္းေတြလဲ ျမင့္တက္လာခဲ့ၿပီး ႏိုင္ငံတြင္းမွာ ေငြေၾကးလည္ပတ္မႈအား ပိုေကာင္းလာခဲ့ပါတယ္။ ဒီေတာ့ လူလတ္တန္းစားေတြရဲ႕ ဝယ္လိုအားကို ျဖည့္ဆည္းေပးႏိုင္ဖို႔ အစိုးရက ေစ်းကြက္ အသစ္ေတြ ဖန္တီးေပးရပါလိမ့္မယ္။ အိမ္ေဆာက္ပစၥည္းေတြ၊ စားသံုးကုန္နဲ႔ လူသံုးကုန္ ပစၥည္းေတြဆိုတာ ပိုပိုၿပီးေရာင္းရေတာ့မွာမို႔ အဲဒီလိုအပ္ခ်က္ကို ျပည့္မီဖို႔ စက္မႈလုပ္ငန္း အျမန္ဖြံ႕ၿဖိဳး ဖို႔လိုပါတယ္။ ဒါကလဲကမၻာမွာတ႐ုတ္ ရဲ႕စက္မႈလုပ္ငန္းက အားအေကာင္းဆံုး ျဖစ္လာေစမယ့္ ဒုတိယအခ်က္ ျဖစ္လာပါတယ္။

အစိမ္းေရာင္ေတာ္လွန္ေရး။ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံဟာ စက္မႈအားႀကီးလာေလ၊ ေလထုညစ္ညမ္းမႈကို ျဖစ္ေစႏုိင္အားလဲ ျမင့္လာေလျဖစ္မွာပါ။ အခုလဲ ကမၻာေပၚမွာ ေလထုညစ္ညမ္းေစမႈကို အျဖစ္ႏိုင္ဆံုးႏုိင္ငံပါပဲ။ ကမၻာေပၚမွာ ေလထု ညစ္ညမ္းမႈ အျဖစ္ဆံုးၿမိဳ႕ႀကီး ၂ဝ ထဲမွာ ၁၇ ၿမိဳ႕က တ႐ုတ္ႏုိင္ငံထဲမွာပါ။ ဒီေတာ့ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံဟာ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ကို ထိခိုက္မႈကင္းေစမယ့္၊ သန္႔စင္စြမ္းအင္ကို အသံုးျပဳမယ့္ အစိမ္းေရာင္ေတာ္လွန္ေရးကို အင္အားေကာင္း
ေကာင္းနဲ႔ အေကာင္အထည္ ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ ပါလိမ့္မယ္။ တ႐ုတ္ဟာ အခုကို ကမၻာေပၚမွာ ေလစြမ္းအင္အမ်ားဆံုး ထုတ္လုပ္ေနပါတယ္။ ေနစြမ္းအင္ ထုတ္လုပ္ႏိုင္စြမ္းကလဲ ၁၈ ဂဂၢါဝပ္ရွိေနပါၿပီ။

ကား၊ ေလယာဥ္၊ သေဘၤာတို႔အတြက္လဲ ျပန္လည္ျပည့္ၿဖိဳးၿမဲ စြမ္းအင္ကိုအသံုးျပဳဖို႔ ႀကိဳးစားေနၿပီ ျဖစ္တဲ့အတြက္ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံဟာ ကမၻာ့ေလထုညစ္ညမ္းမႈ အျဖစ္ေစဆံုး ႏုိင္ငံစာရင္းမွာ တျဖည္းျဖည္းေအာက္ကို ေရာက္သြား ေတာ့မွာျဖစ္ပါတယ္။ တစ္ခ်ိန္တည္းမွာ သန္႔စင္စြမ္းအင္အသံုးျပဳေနတဲ့ သူ႔စက္မႈလုပ္ငန္းကိုလဲ ကမၻာက ခ်ီးက်ဴးရပါလိမ့္မယ္။

ကြၽမ္းက်င္ပညာကို ျပည္ပတြင္ျမႇဳပ္ႏွံျခင္း။ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံဟာ ကြၽမ္းက်င္ပညာရွင္ ေတြကိုေမြးထုတ္၊ ျပည္ပကိုပို႔လႊတ္ၿပီး ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈေတြ ျပဳလုပ္ပါတယ္။ လြန္ခဲ့တဲ့ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ ကတည္းက အေရွ႕တိုင္း၊ အေနာက္တိုင္း၊ အာဖရိက အစရွိတဲ့ ႏိုင္ငံေတြရဲ႕ အထင္ကရစီးပြားေရး၊ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈနဲ႔ စက္မႈလုပ္ငန္းေတြမွာ တ႐ုတ္ကုမၸဏီေတြ ရွိေနခဲ့ပါတယ္။ လူဦးေရဘီလီယံနဲ႔ခ်ီ ရွိလာမယ့္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံဟာ ကမၻာနဲ႔ ရင္ေပါင္တန္းႏုိင္တဲ့ ပညာေရးအတြက္
လဲ စီစဥ္ထားၿပီးေနပါၿပီ။ ႏိုင္ငံတကာ တကၠသိုလ္ေတြကို ႏုိင္ငံတြင္းမွာဖိတ္ေခၚၿပီး ဖြင့္လွစ္ထားပါတယ္။ ပညာတတ္ေတြ ေမြးထုတ္ပါမယ္။ ႏိုင္ငံတြင္းမွာလဲ လုပ္ကြက္ေတြ ေဖာ္ေပးပါမယ္။ ႏုိင္ငံျခားမွာလဲ လူ႔စြမ္းအားအရင္းအျမစ္ ေတြကို ျမႇဳပ္ႏွံပါမယ္။

ဒီေတာ့ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံရဲ႕ စက္မႈအင္အားဟာ ၂ဝ၃ဝ ျပည့္ႏွစ္ မေက်ာ္ခင္မွာဘဲ ကမၻာကို လႊမ္းမိုးသြားႏုိင္မယ့္ အေနအထားကို ျမင္ေနရပါေၾကာင္း ေလ့လာေရးသား တင္ျပလိုက္ရပါတယ္။

ရတနာပံုေန႔စဥ္သတင္းစာ စာ (၃၁)

#Yadanarpondaily

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...