Pages

Thursday, December 25, 2014

(၆၇)ႏွစ္ေျမာက္ တပ္မေတာ္(ေရ) ႏွစ္ပတ္လည္ေန႔ အထိမ္းအမွတ္ စစ္ေရယာဥ္မ်ား တပ္ေတာ္ဝင္ျခင္း အခမ္းအနားသုိ႔ တပ္မေတာ္ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး မင္းေအာင္လိႈင္ တက္ေရာက္ ဂုဏ္ျပဳ


(၆၇)ႏွစ္ေျမာက္ တပ္မေတာ္(ေရ) ႏွစ္ပတ္လည္ေန႔ အထိမ္းအမွတ္ 
စစ္ေရယာဥ္မ်ား တပ္ေတာ္ဝင္ျခင္း အခမ္းအနားသုိ႔ 
တပ္မေတာ္ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး မင္းေအာင္လိႈင္ တက္ေရာက္ ဂုဏ္ျပဳ

ေနျပည္ေတာ္ ၊ ၂၅-၁၂-၂၀၁၄

တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရး ဦးစီးခ်ဳပ္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး မင္းေအာင္လႈိင္ 
စစ္ေရယာဥ္ က်န္စစ္သား ေပၚတြင္ ဂုဏ္ျပဳတပ္ဖဲြ႕၏ အေလးျပဳျခင္းကုိ ခံယူစဥ္

ႏိုင္ငံေတာ္ ကာကြယ္ေရးႏွင့္ လံုၿခံဳေရးသည္ ႏိုင္ငံတစ္ခု အတြက္ ဦးစားေပး လုပ္ေဆာင္ရမည့္ အေရးႀကီးဆံံုး လုပ္ငန္းတာဝန္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ၂ဝ၁၁ ခုႏွစ္ ပါတီစံု ဒီမိုကေရစီ လမ္းေၾကာင္းေပၚ ေလွ်ာက္လွမ္းခ်ိန္မွ စတင္၍ တပ္မေတာ္၏ အဓိက တာဝန္ျဖစ္သည့္ ႏိုင္ငံေတာ္ ကာကြယ္ေရး အတြက္ အေလးထား ေဆာင္ရြက္ ေနေၾကာင္း၊ မိမိႏိုင္ငံ၏ ကမ္းရုိးတန္းသည္ အလ်ားမုိင္ ၁၃ဝဝ ေက်ာ္ ရွည္လ်ားၿပီး ႏိုင္ငံေတာ္ ကာကြယ္ေရး အတြက္ သူ႕ဘက္ ကုိယ့္ဘက္ သက္ေရာက္ႏုိင္မႈ ရွိသည့္ ကြၽန္းေပါင္း ၃ဝဝဝ ေက်ာ္ရွိသျဖင့္ ယင္းတုိ႔အား လံုၿခံဳေအာင္ ကာကြယ္ ေစာင့္ေရွာက္ရန္မွာ လြန္စြာ တာဝန္ ႀကီးမားေၾကာင္း၊ ယေန႔ တပ္မေတာ္အတြက္၊ တပ္မေတာ္(ေရ) အတြက္ သမုိင္းဝင္ ေမာ္ကြန္းတင္ ရမည့္ ဖရီးဂိတ္ စစ္ေရယာဥ္ က်န္စစ္သား အား တပ္ေတာ္ ဝင္ႏိုင္ခဲ့ေၾကာင္း၊ ဖရီးဂိတ္ စစ္ေရယာဥ္ မ်ားသည္ သီးျခားလြတ္ လပ္စြာ စစ္ဆင္ႏုိင္စြမ္း ရွိၾကၿပီး မိမိတို႔၏ ကုိယ္ပုိင္ ဒီဇိုင္း ပံုစံ၊ စိတ္ကူး စိတ္သန္းျဖင့္ အစ၊ အလယ္၊ အဆံုး တည္ေဆာက္ ခဲ့ျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း အစြမ္းထက္ ျမက္သည့္ လက္နက္ စနစ္မ်ားကုိပါ တပ္ဆင္ထား ရွိေၾကာင္း၊ (၆၇) ႏွစ္ေျမာက္ တပ္မေတာ္ (ေရ)ႏွစ္ပတ္လည္ေန႔တြင္ ႏိုင္ငံေတာ္ ကာကြယ္ေရး စြမ္းပကား ျမွင့္တင္ ေပးႏိုင္မည့္ က်န္စစ္္သား ဖရီးဂိတ္ စစ္ေရယာဥ္ အား တပ္ေတာ္ဝင္ ႏုိင္ခဲ့သည့္အတြက္ သေဘၤာ တည္ေဆာက္ခဲ့ၾက သည့္ တပ္မေတာ္ (ေရ)မွ အရာရွိ၊ အရာခံ၊ အၾကပ္ စစ္သည္မ်ား၊ ယင္းစစ္သေဘၤာေပၚတြင္ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ၾကမည့္ အရာရွိစစ္သည္မ်ား အားလံုးအတြက္ ဂုဏ္ယူပါေၾကာင္း၊ တာဝန္ရွိသူမ်ား အေနျဖင့္လည္း ဖရီးဂိတ္ စစ္ေရယာဥ္အား ထုိက္တန္စြာ အသံုးျပဳႏုိင္ရန္ လုပ္ေဆာင္ ၾကရမည္ ျဖစ္သကဲ့သို႔ အင္ဂ်င္နီယာ ပညာရွင္မ်ား ကလည္း မ်ိဳးဆက္သစ္မ်ားကုိပါ လက္ဆင့္ကမ္း လက္တြဲေခၚ၍ ယခုထက္ပိုမို စြမ္းရည္ ျမင့္မားေသာ တာဝန္ ထမ္းေဆာင္ ႏိုင္စြမ္းရွိေသာ ႏုိင္ငံေတာ္ အတြက္ လိုအပ္သည့္ စစ္ေရယာဥ္မ်ား ဆက္လက္ထုတ္လုပ္ႏိုင္ေရး ဆက္လက္ႀကိဳးပမ္း ေဆာင္ရြက္ရန္ တုိက္တြန္း ပါေၾကာင္းျဖင့္ တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရး ဦးစီးခ်ဳပ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး မင္းေအာင္လိႈင္ က ယမန္ေန႔ မြန္းလြဲပုိင္းတြင္ သန္လ်င္ တပ္နယ္၊ ေရတပ္ သေဘၤာက်င္း ဌာနခ်ဳပ္ အမွတ္(၃) ေရတပ္ဆိပ္ခံ တံတားတြင္ က်င္းပ ျပဳလုပ္သည့္ စစ္ေရယာဥ္မ်ား တပ္ေတာ္ဝင္ အခမ္းအနားတြင္ ဂုဏ္ျပဳ အမွာစကား ေျပာၾကားရာ၌ ထည့္သြင္း ေျပာၾကား ခဲ့သည္။

အဆိုပါ အခမ္းအနားသို႔ တပ္မေတာ္ ကာကြယ္ေရး ဦးစီးခ်ဳပ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး မင္းေအာင္လိႈင္ ၏ ဇနီး ေဒၚၾကဴၾကဴလွ၊ ကာကြယ္ေရး ဦးစီးခ်ဳပ္ (ေရ) ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး သူရသက္ေဆြ ႏွင့္ဇနီး၊ ကာကြယ္ေရး ဦးစီးခ်ဳပ္ (ေလ) ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ခင္ေအာင္ျမင့္ ႏွင့္ ဇနီး၊ ကာကြယ္ေရး ဦးစီးခ်ဳပ္႐ံုးမွ တပ္မေတာ္ အရာရွိႀကီးမ်ား ႏွင့္ ဇနီးမ်ား၊ ရန္ကုန္တိုင္း စစ္ဌာနခ်ဳပ္ တိုင္းမွဴး၊ ဧရာဝတီ ေရတပ္စခန္း ဌာနခ်ဳပ္ ဌာနခ်ဳပ္မွဴး ႏွင့္ သန္လ်င္ တပ္နယ္မွ အရာရွိ၊ စစ္သည္၊ မိသားစုမ်ား တက္ေရာက္ ၾကသည္။

ေရွးဦးစြာ စစ္ဦးစီး အရာရွိခ်ဳပ္(ေရ) ဗိုလ္ခ်ဳပ္ တင္ေအာင္စန္း က တပ္ေတာ္ဝင္ အခမ္း အနားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ အက်ဥ္းခ်ဳပ္ တင္ျပသည္။

ထုိ႔ေနာက္ ေရတပ္ သေဘၤာက်င္း ဌာနခ်ဳပ္မွဴး က ဗ်ဴဟာ စစ္ေရယာဥ္စုမွဴး ထံသို႔ စစ္ေရယာဥ္မ်ား ႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ စာရြက္စာတမ္းမ်ား လြဲေျပာင္း ေပးအပ္သည္။ 

၎ေနာက္ တပ္မေတာ္ ကာကြယ္ေရး ဦးစီးခ်ဳပ္ထံသို႔ ကာကြယ္ေရး ဦးစီးခ်ဳပ္(ေရ)မွ တပ္ေတာ္ဝင္ အခမ္းအနား အထိမ္းအမွတ္ စစ္ေရယာဥ္ ပံုစံငယ္မ်ားကို ဂါရဝျပဳ ေပးအပ္သည္။

ယင္းေနာက္ စစ္ဦးစီး အရာရွိခ်ဳပ္(ေရ) မွ တပ္ေတာ္ဝင္ စစ္ေရယာဥ္မ်ား အျဖစ္ ေၾကျငာရာ ႏိုင္ငံေတာ္သီခ်င္း တီးမႈတ္ျခင္း၊ တပ္ေတာ္ဝင္ အလံ လႊင့္တင္ျခင္း၊ ေခါင္းေလာင္း ရွစ္ခ်က္တီးျခင္း၊ ႏိုင္ငံေတာ္ အလံ လႊင့္တင္ျခင္း၊ 

တပ္မေတာ္(ေရ) အလံ လႊင့္တင္ျခင္း ႏွင့္ တပ္ေတာ္ဝင္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို အစီအစဥ္ အတိုင္း ဆက္လက္ ေဆာင္ရြက္ၾကသည္။

ဆက္လက္၍ တပ္မေတာ္ ကာကြယ္ေရး ဦးစီးခ်ဳပ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး မင္းေအာင္လိႈင္ သည္ စစ္ေရယာဥ္ က်န္စစ္သား ေပၚသို႔ ေရာက္ရွိရာ စစ္ေရယာဥ္ တာဝန္က် တပ္ဖြဲ႕က ႀကိဳဆို အေလးျပဳသည္။

ထို႔ေနာက္ တပ္မေတာ္ ကာကြယ္ေရး ဦးစီးခ်ဳပ္သည္ အေလးျပဳခံ စင္ျမင့္ေပၚသုိ႔ တက္ေရာက္၍ ဂုဏ္ျပဳတပ္ဖြဲ႕၏ အေလးျပဳျခင္းကို ခံယူသည္။ ထိုအခ်ိန္တြင္ စစ္ေရယာဥ္ ရန္တိုင္းေအာင္ မွလည္း အေျမာက္ ၁၉ ခ်က္ ပစ္ေဖာက္၍ တပ္မေတာ္ ကာကြယ္ေရး ဦးစီးခ်ဳပ္အား ဂုဏ္ျပဳ အေလးျပဳသည္။

တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရး ဦးစီးခ်ဳပ္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး မင္းေအာင္လႈိင္ အား 
ဖရီးဂိတ္စစ္ေရယာဥ္ ေအာင္ေဇယ် ဦးေဆာင္ေသာ စစ္ေရယာဥ္မ်ားက 
Single Formation Line ပံုျပဳေမာင္းႏွင္၍ ခ်ီတက္ အေလးျပဳၾကစဥ္


ယင္းေနာက္ တပ္မေတာ္ ကာကြယ္ေရး ဦးစီးခ်ဳပ္အား ဖရီးဂိတ္ စစ္ေရယာဥ္ ေအာင္ေဇယ် ဦးေဆာင္ေသာ စစ္ေရယာဥ္မ်ား က Single Formation Line ပံုျပဳ ေမာင္းႏွင္၍ ခ်ီတက္ အေလးျပဳ ၾကသည္။

ထုိ႔ေနာက္ တပ္မေတာ္ ကာကြယ္ေရး ဦးစီးခ်ဳပ္က ေရတပ္ သေဘၤာက်င္း ဌာနခ်ဳပ္မွဴး ဗိုလ္မွဴးခ်ဳပ္ ျမင့္ဦးႏွင့္ ေရယာဥ္စုမွဴး ဒုတိယ ဗိုလ္မွဴးႀကီး ေဇာ္လတ္ တို႔အား ဂုဏ္ျပဳ မွတ္တမ္းလႊာ၊ ဂုဏ္ျပဳ ခ်ီးျမင့္ေငြႏွင့္ လက္ေဆာင္ ပစၥည္းမ်ား ေပးအပ္သည္။

တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရး ဦးစီးခ်ဳပ္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး မင္းေအာင္လႈိင္ ႏွင့္ဇနီး ေဒၚၾကဴၾကဴလွ 
စစ္ေရယာဥ္မ်ား တပ္ေတာ္၀င္ အခမ္အနား တက္ေရာက္စဥ္


၎ေနာက္ တပ္မေတာ္ ကာကြယ္ေရး ဦးစီးခ်ဳပ္အား ကာကြယ္ေရး ဦးစီးခ်ဳပ္(ေရ) က အေျမာက္ပစ္ေဖာက္ ဂုဏ္ျပဳအေလးျပဳထားေသာ ပထမဆံုး က်ည္ဆံအား အထိမ္းအမွတ္ လက္ေဆာင္ အျဖစ္ ဂါရဝျပဳ ေပးအပ္သည္။

ဆက္လက္၍ တပ္မေတာ္ ကာကြယ္ေရး ဦးစီးခ်ဳပ္က ဂုဏ္ျပဳ အမွာစကား ေျပာၾကား သည္။

ထို႔ေနာက္ တပ္မေတာ္ ကာကြယ္ေရး ဦးစီးခ်ဳပ္ႏွင့္ အဖြဲ႕ဝင္မ်ားသည္ တပ္ေတာ္ဝင္ စစ္ေရယာဥ္ မ်ားအား လွည့္လည္ ၾကည့္႐ႈၾကရာ ကာကြယ္ေရး ဦးစီးခ်ဳပ္ (ေရ)ႏွင့္ စစ္ေရယာဥ္မွဴး တို႔က လိုက္လံ ရွင္းလင္း ျပသၾကသည္။

တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရး ဦးစီးခ်ဳပ္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး မင္းေအာင္လႈိင္ 
အရာရွိ စစ္သည္ မ်ားအား ဂုဏ္ျပဳ အမွာစကား ေျပာၾကားစဥ္

ယင္းေနာက္ တပ္မေတာ္ ကာကြယ္ေရး ဦးစီးခ်ဳပ္ႏွင့္ အဖြဲ႕ဝင္မ်ားသည္ အခမ္းအနားသို႔ တက္ေရာက္ လာေသာ အရာရွိ၊ စစ္သည္၊ မိသားစုမ်ားႏွင့္ စစ္ေရယာဥ္ တည္ေဆာက္စဥ္ ပါဝင္ခဲ့ သည့္ အၿငိမ္းစား အရာရွိ၊ စစ္သည္ မ်ားအား ရင္းရင္းႏွီးႏွီး ႏႈတ္ဆက္ၾကသည္။

တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရး ဦးစီးခ်ဳပ္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး မင္းေအာင္လႈိင္ 
ဧရာ၀တီေရတပ္စခန္း ဌာနခ်ဳပ္ အတြင္း (၆၇)ႏွစ္ေျမာက္ တပ္မေတာ္(ေရ) ေန႔ အထိမ္းအမွတ္
 ျပခန္းမ်ားႏွင့္ အထိမ္းအမွတ္ ပစၥည္း အေရာင္းဆုိင္ မ်ားအား လွည့္လည္ ၾကည့္႐ႈစဥ္

ဆက္လက္၍ တပ္မေတာ္ ကာကြယ္ေရး ဦးစီးခ်ဳပ္ႏွင့္ အဖြဲ႕ဝင္ မ်ားသည္ ဧရာဝတီ ေရတပ္စခန္း ဌာနခ်ဳပ္ အတြင္း (၆၇) ႏွစ္ေျမာက္ တပ္မေတာ္(ေရ)ေန႔ အထိမ္းအမွတ္ ျပခန္းမ်ားႏွင့္ အထိမ္းအမွတ္ ပစၥည္း အေရာင္းဆိုင္ မ်ားအား လွည့္လည္ ၾကည့္႐ႈ ခဲ့ၾကသည္။

ယမန္ေန႔ တြင္ က်ေရာက္ေသာ (၆၇)ႏွစ္ေျမာက္ တပ္မေတာ္(ေရ) ႏွစ္ပတ္လည္ေန႔ အထိမ္းအမွတ္ အျဖစ္ ကာကြယ္ေရး ဦးစီးခ်ဳပ္(ေရ) ဦးေဆာင္၍ ယေန႔နံနက္ပိုင္းတြင္ ဧရာဝတီ ေရတပ္စခန္း ဌာနခ်ဳပ္၌ အ႐ုဏ္ဆြမ္း ကပ္ျခင္းႏွင့္ စစ္ေရးျပ အခမ္းအနားမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့ေၾကာင္း သိရွိရသည္။

#Themyawadydaily
#ျမ၀တီေန႔စဥ္

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...