Pages

Tuesday, June 6, 2017

ပခုကဴၠၿမိဳ႕နယ္ ကုကိဳၠလွဆိပ္ကမ္းတြင္ ကမၻာလွည့္ခရီးသည္ ပုိ႔ေဆာင္သည့္ စက္ေလွမ်ား အဆင္ေျပစြာဆိုက္ကပ္ႏုိင္ရန္ ကူညီပ့ံပိုးမႈမ်ားလိုအပ္ေနပခုကၠဴ ၆-၆-၂၀၁၇

ကမၻာလွည့္ခရီးသည္မ်ား သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေနေသာ စက္ေလွမ်ားသည္ ပခကၠဴၿမိဳ႕နယ္ ကုကၠိဳလွဆိပ္ကမ္းသို႔ ဆိုက္ကပ္လ်က္ရွိရာ အဆုိပါဆိပ္ကမ္း၌ ယခုႏွစ္ ေရႀကီးခ်ိန္တြင္ ကမၻာလွည့္ခရီးသည္မ်ား သယ္ယူပုိ႔ေဆာင္ေနသည့္ ေရယာဥ္မ်ား အဆင္ေျပေခ်ာေမြ႕စြာ ဆိုက္ကပ္ႏုိင္ရန္အတြက္ ကူညီပံ့ပိုးမႈမ်ား လုိအပ္ေနေၾကာင္း ကုကိၠဳလွေက်းရြာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး ဦးေအာင္ႏုိင္ဝင္းက ေျပာျပ၍ သိရသည္။

ပခုကၠဴၿမိဳ႕နယ္ ကုကၠိဳလွဆိပ္ကမ္းမွ တစ္ဆင့္ ပုဂံ-ေညာင္ဦးဘက္သို႔ သြားေရာက္ လည္ပတ္ၾကမည့္ ကမၻာလွည့္ခရီးသည္မ်ားကို ပုဂံ-ေညာင္ဦးၿမိဳ႕မွ ခရီးသြားဝန္ေဆာင္မႈ ကုမၸဏီမ်ားက ေစလႊတ္သည့္ စက္ေလွမ်ားသည္ အဆုိပါဆိပ္ကမ္းသို႔ ဆိုက္ကပ္၍ သယ္ယူ ပို႔ေဆာင္လ်က္ရွိသည္။

ထိုသို႔ပို႔ေဆာင္ရာ၌ ကုကၠိဳလွဆိပ္ကမ္းသည္ ေရနည္းခ်ိန္ကာလ အတြင္းသာ ခရီးသည္မ်ား အဆင္း၊ အတက္လြယ္ကူၿပီး ေရမ်ားခ်ိန္ ကာလမ်ားတြင္ အဆင္းအတက္မလြယ္ကူေၾကာင္း သိရသည္။

ထို႔ေၾကာင့္ ယခုႏွစ္ေရႀကီးခ်ိန္ ကာလမ်ားတြင္ ကမၻာလွည့္ခရီးသည္မ်ား အဆင္ေျပေခ်ာေမြ႕စြာ အဆင္း၊ အတက္ ျပဳလုပ္ႏုိင္ရန္ သက္ဆုိင္ရာတာဝန္ရွိသူမ်ား၊ ခရီးသြားဝန္ေဆာင္မႈ ျပဳလုပ္ေပးေနေသာ ကုမၸဏီမ်ားႏွင့္ အရပ္ဘက္အဖဲြ႕အစည္းမ်ား၏ ကူညီပံ့ပိုးမႈမ်ား လိုအပ္ေနေၾကာင္း သိရသည္။

#Yadanarpondaily

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...