Pages

Saturday, May 27, 2017

တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး မင္းေအာင္လႈိင္ အေမရိကန္-တ႐ုတ္ စီးပြားေရးႏွင့္လံုၿခံဳေရး ျပန္လည္ဆန္းစစ္ေရး ေကာ္မရွင္အဖြဲ႕အား လက္ခံေတြ႕ဆုံ၍ အျမင္ခ်င္းဖလွယ္ ေဆြးေႏြး


တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီးမင္းေအာင္လိႈင္ အေမရိကန္-တ႐ုတ္စီးပြားေရးႏွင့္လံုၿခံဳေရး ျပန္လည္ဆန္းစစ္ေရး ေကာ္မရွင္အဖြဲ႕ ဒုတိယဥကၠ႒ Mr. Dennis Shea အား လက္ခံေတြ႕ဆံုစဥ္။

ေနျပည္ေတာ္ ၂၇-၅-၂၀၁၇

တပ္မေတာ္ဆိုသည္မွာ စည္းကမ္းမရွိ၍မရဘဲ စည္းကမ္းတက် ေနထုိင္ၾကရေၾကာင္း၊ ျပည္သူအေပၚဆက္ဆံ ရမည့္က်င့္၀တ္မ်ား ရွိသကဲ့သို႔ ျပင္းထန္သည့္ တပ္မေတာ္အက္ဥပေဒ လည္းရွိေၾကာင္း၊ တပ္မေတာ္သား အေနျဖင့္ ယင္းက်င့္၀တ္၊ ဥပေဒမ်ားအျပင္ ထုတ္ျပန္ထားသည့္ နယ္ဘက္ဆုိင္ရာ ဥပေဒမ်ား၊ ေဒသႏၲရယဥ္ေက်းမႈ ထံုးတမ္းစဥ္လာမ်ားကိုလည္း လိုက္နာရေၾကာင္း၊ တပ္မေတာ္သားမ်ား ျပည္သူ႕ဆက္ဆံေရး ႏွင့္ပတ္သက္၍ မွားယြင္းမႈမ်ား ရွိပါက ခြင့္မလႊတ္ဘဲ ထိထိေရာက္ေရာက္ အေရးယူေၾကာင္းျဖင့္ တပ္မေတာ္ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး မင္းေအာင္လႈိင္က ယေန႔မြန္းလြဲ ၃ နာရီတြင္ ေနျပည္ေတာ္ရွိ ဘုရင့္ေနာင္ရိပ္သာ ဧည့္ခန္းမေဆာင္၌ အေမရိကန္-တ႐ုတ္ စီးပြားေရးႏွင့္လံုၿခံဳေရး ျပန္လည္ဆန္းစစ္ေရး ေကာ္မရွင္အဖြဲ႕ ဒုတိယဥကၠ႒ Mr. Dennis Shea ဦးေဆာင္ေသာ ကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႕အား လက္ခံေတြ႕ ဆံုရာတြင္ ထည့္သြင္းေျပာၾကားသည္။

ေတြ႕ဆုံပြဲသုိ႕ တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရး ဦးစီးခ်ဳပ္ႏွင့္အတူ ၫႇိႏႈိင္းကြပ္ကဲေရးမွဴး (ၾကည္း၊ေရ၊ေလ) ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ျမထြန္းဦးႏွင့္ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္႐ုံး (ၾကည္း) မွ တပ္မေတာ္အရာရွိႀကီးမ်ား တက္ေရာက္ၾကၿပီး အေမရိကန္-တ႐ုတ္ စီးပြားေရးႏွင့္လံုၿခံဳေရး ျပန္လည္ဆန္းစစ္ေရး ေကာ္မရွင္အဖြဲ႕ ဒုတိယဥကၠ႒ႏွင့္အဖြဲ႕၀င္မ်ား တက္ေရာက္ၾကသည္။

ဦးစြာ Mr. Dennis Shea က ၎တို႔ေကာ္မရွင္အေနျဖင့္ ေဒသပိုင္းဆိုင္ရာ ဆက္ဆံေရးအေျခအေနမ်ားကို ေလ့လာဆန္းစစ္မႈ၊ ယခုႏွစ္အတြင္း အေရွ႕ေတာင္အာရွ ႏွင့္ပတ္သက္၍ အေလးေပးေလ့လာေနမႈ ၊ ျမန္မာႏိုင္ငံအား လည္းေလ့လာၿပီး ေကာင္းမြန္သည့္ အႀကံဉာဏ္မ်ားေပးလိုမႈတို႔အား ရွင္းလင္းေျပာၾကားၿပီး ေကာ္မရွင္အဖြဲ႕၀င္မ်ားက ျမန္မာႏိုင္ငံႏွင့္ပတ္သက္၍သိရွိလိုသည္မ်ားကို ေမးျမန္းၾကသည္။

ယင္းေမးျမန္းမႈမ်ားအေပၚ တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္က ျပန္လည္ေဆြးေႏြး ေျပာၾကားရာတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ႏိုင္ငံေရးႏွင့္လံုၿခံဳေရးအေျခအေနမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ ျမန္မာ့လြတ္လပ္ေရးႀကိဳးပမ္းမႈကာလ ၁၉၄၈ ခုႏွစ္မတိုင္မီ ကမၻာေပၚတြင္အဓိက ႏိုင္ငံေရးအယူအဆႀကီးႏွစ္ခုျဖစ္သည့္ အရင္းရွင္ႏွင့္ ကြန္ျမဴနစ္ အယူအဆတို႔သည္ ျမန္မာ့ ႏိုင္ငံေရးတြင္လည္း အားၿပိဳင္ခဲ့ၿပီး လြတ္လပ္ေရးရရွိၿပီးေနာက္ ၁၉၄၈ ခုႏွစ္မွ ၁၉၆၂ ခုႏွစ္အထိ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ပါလီမန္ဒီမုိကေရစီစနစ္က်င့္သံုးခဲ့မႈ၊ ၿဗိတိသွ်ကိုလိုနီဘ၀ က်ေရာက္စဥ္က ခြဲျခားအုပ္ခ်ဳပ္မႈစနစ္ေၾကာင့္ ျပည္နယ္ႏွင့္ျပည္မကြဲျပားၿပီး တုိင္းရင္းသားေရးအရ သေဘာထားကြဲလြဲမႈ၊ ႏိုင္ငံေရး အျမင္ကြဲလဲြမႈမ်ားေၾကာင့္ မိမိတို႔ႏိုင္ငံ လြတ္လပ္ေရးရရွိခ်ိန္တြင္ ျပည္တြင္းလက္နက္ကိုင္ ေသာင္းက်န္းမႈ ပဋိပကၡမ်ား တစ္ဆက္တည္း ေပၚေပါက္ခဲ့မႈ၊ လြတ္လပ္ေရးရရွိခဲ့သည့္ ၁၉၄၈ ခုႏွစ္မွ ယေန႔တိုင္ မၿပီးဆံုးေသး သည့္ လက္နက္ကိုင္ပဋိပကၡမ်ား ခ်ဳပ္ၿငိမ္းေရး အတြက္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးရရွိေအာင္ ႀကိဳးပမ္းလုပ္ေဆာင္ေနရမႈ၊ တိုင္းျပည္၏အေျခအေနအရ ၁၉၆၂ ခုႏွစ္မွ ၂၀၁၀ ခုႏွစ္တိုင္ေအာင္ ႏွစ္ ၅၀ ခန္႕ ေတာ္လွန္ေရးေကာင္စီ၊ ဆိုရွယ္လစ္ပါတီႏွင့္ တပ္မေတာ္အစိုးရတို႔၏ ဗဟိုအစိုးရ အုပ္ခ်ဳပ္မႈ ေအာက္တြင္ရွိခဲ့မႈ၊ လက္ရွိကာလ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္မွ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္အထိ ၆ ႏွစ္ေက်ာ္သာ ပါတီစံုဒီမိုကေရစီလမ္းေၾကာင္းေပၚတြင္ ခိုင္မာေအာင္ႀကိဳးစား ေလွ်ာက္လွမ္းေနမႈအေျခအေနမ်ားႏွင့္ ႏိုင္ငံ့သမုိင္းတြင္ျဖစ္ေပၚခဲ့သည့္ တိုင္းရင္းသားေရး ျပႆနာမ်ား၊ ၀ါဒေရးရာျပႆနာမ်ားႏွင့္ အုပ္ခ်ဳပ္မႈျပႆနာမ်ားေၾကာင့္ ႏိုင္ငံအေနျဖင့္လံုၿခံဳေရးအရ တည္ၿငိမ္မႈ၊ ႏိုင္ငံေရး အရ တည္ၿငိမ္မႈမ်ားရရွိရန္ လိုအပ္ေနမႈတုိ႔အား ဦးစြာရွင္းလင္းေျပာၾကားသည္။

ယင္းေနာက္ ေနာင္အနာဂတ္ ၁၀ ႏွစ္အတြင္း အုပ္ခ်ဳပ္မႈတြင္ တပ္မေတာ္၏က႑ႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေမးျမန္းမႈအေပၚ ႏိုင္ငံအတြက္လိုအပ္သည့္ လံုၿခံဳေရးအရ တည္ၿငိမ္မႈ၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအရ တည္ၿငိမ္မႈမ်ားရရွိရန္ ျပည္ေထာင္စု ၿငိမ္းခ်မ္းေရးညီလာခံ လုပ္ေဆာင္ေနေၾကာင္း၊ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕မ်ားမွ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးညီလာခံအား အခ်ိန္ကန္႔သတ္မႈမျပဳရန္ ေတာင္းဆိုမႈမ်ားရွိေနေၾကာင္း၊ တပ္မေတာ္အေနျဖင့္လည္း ပါ၀င္ေဆြးေႏြးညႇိႏိႈင္း လုပ္ေဆာင္ေနေၾကာင္း၊ ယင္းတည္ၿငိမ္မႈမ်ား ရရွိသည့္အေျခအေနႏွင့္ တုိင္းျပည္အတြက္ အာမခံခ်က္ရွိမႈမ်ား အေပၚတြင္မူတည္၍ တပ္မေတာ္၏ အေနအထားစဥ္းစား ရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားသည္။ ဆက္လက္ၿပီး ျမန္မာ ႏိုင္ငံ၏ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားအေပၚ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ၏ အျပဳသေဘာေဆာင္မႈ အျမင္ႏွင့္ပတ္သက္၍ ေမးျမန္းမႈအေပၚ ျမန္မာ-တ႐ုတ္သည္ နယ္နိမိတ္ ကီလိုမီတာ ၂၂၀၀ ေက်ာ္ ဆက္စပ္ေၾကာင္း၊ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ျဖစ္ေပၚ ေျပာင္းလဲမႈမ်ားတြင္လည္း ဆက္စပ္ပါ၀င္ခဲ့မႈမ်ားရွိေၾကာင္း၊ လက္ရွိ ျမန္မာႏိုင္ငံေလွ်ာက္လွမ္းေနသည့္ ပါတီစံုဒီမိုကေရစီလမ္းေၾကာင္းခုိင္မာမႈရွိေစရန္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဖာ္ေဆာင္မႈ ကိစၥရပ္မ်ားတြင္လည္း တ႐ုတ္ႏိုင္ငံမွ မ်ားစြာပါ၀င္ ကူညီေဆာင္ရြက္ ေပးေနေၾကာင္း၊ အျပဳသေဘာ ေဆာင္ပါေၾကာင္း ေျပာၾကားသည္။

ယင္းေနာက္ အေမရိကန္ႏိုင္ငံႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ စစ္ဘက္ဆက္ဆံေရး တည္ေဆာက္မႈအေပၚ အျခားႏိုင္ငံမ်ား၏ ဖိအားမပါဘဲ လြတ္လပ္စြာ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္မႈႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေမးျမန္းမႈအေပၚ ျပန္လည္ေဆြးေႏြး ရာတြင္ျမန္မာ ႏိုင္ငံသည္ လြတ္လပ္သည့္ ႏိုင္ငံျဖစ္ၿပီးမိမိႏိုင္ငံ၏ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာကို မည္သူမွ်၀င္ေရာက္ စြက္ဖက္၍မရေၾကာင္း၊ မိမိတို႔တပ္မေတာ္၏ ႏိုင္ငံေတာ္ကာကြယ္ေရး စြမ္းပကားကို ျမႇင့္တင္တည္ေဆာက္ ရာတြင္လည္း ႏိုင္ငံ အားလံုးႏွင့္ မိတ္ေဆြအျဖစ္ ဆက္ဆံလုပ္ေဆာင္ေၾကာင္း၊ ႏိုင္ငံအားလံုးႏွင့္ မိတ္၀တ္မပ်က္ ဆက္ဆံေရး၊ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာအတူယွဥ္တြဲေနထုိင္ေရးမူႀကီး ၅ ရပ္ စသည့္ ႏိုင္ငံျခားေရးမူ၀ါဒမ်ားႏွင့္အညီ ႏိုင္ငံတကာတပ္မေတာ္မ်ားႏွင့္ ရင္းႏွီးစြာဆက္ဆံလ်က္ရွိေၾကာင္း၊ အေမရိကန္တပ္မေတာ္၏ ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားကိုလည္းႀကိဳဆုိေၾကာင္း၊ မိမိတို႔တြင္ မိတ္ေဆြသာရွိၿပီး ရန္သူမရွိေၾကာင္း၊ မိတ္ေဆြႏိုင္ငံ မ်ားႏွင့္လည္း မိမိတို႔တိုင္းျပည္၏ ဖြံြ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ အတြက္ လုပ္ေဆာင္ျခင္းသာျဖစ္ၿပီး ၾသဇာခံမဟုတ္ေၾကာင္း၊ အေရးႀကီးသည္မွာ တစ္ဦးႏွင့္တစ္ဦး ယံုၾကည္မႈျဖစ္ၿပီး မည္သည့္ႏိုင္ငံႏွင့္မဆို မိတ္ေဆြအျဖစ္ ပူူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ရွင္းလင္းေျပာ ၾကားသည္။

ယင္းေနာက္ လူ႕အခြင့္အေရးႏွင့္ပတ္သက္၍ တပ္မေတာ္၏သေဘာထားအျမင္ကို ေမးျမန္းရာတြင္ ပထမအခ်က္မွာ တိုင္းျပည္၏ Culture ျဖစ္ၿပီး အာရွ၏ Standard ႏွင့္ အေမရိကန္ Standard မတူႏိုင္ေၾကာင္း၊ ဒုတိယအေနျဖင့္ ဗုဒၶဘာသာကိုးကြယ္သည့္ ႏိုင္ငံျဖစ္၍ မိမိတို႔အေျခခံထားသည့္ တိုင္းရင္းသားေရးရာ၊ အယူ၀ါဒေရးရာ၊ ယဥ္ေက်းမႈေရးရာမ်ား အရလည္း အေမရိကန္ႏိုင္ငံတြင္ က်င့္သံုးသည့္ လူ႕အခြင့္အေရး ကိစၥရပ္မ်ားႏွင့္ မတူႏိုင္ေၾကာင္း၊ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ က်င့္သံုးသည့္ ယဥ္ေက်းမႈဓေလ့ ထံုးတမ္းစဥ္လာႏွင့္ ကိုက္ညီသည့္ လူ႕အခြင့္အေရးမ်ိဳး ကိုသာရရွိႏိုင္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ တစ္ခ်ိဳ႕ေနရာမ်ားတြင္ အေနာက္ႏိုင္ငံမ်ား၏စံႏႈန္းႏွင့္ မကိုက္ညီႏိုင္ေၾကာင္း၊ ၎အျပင္ တပ္မေတာ္သားမ်ားသည္ စည္းကမ္းတက် ေနထုိင္ၾကရၿပီးျပည္သူ အေပၚျပဳက်င့္ရမည့္က်င့္၀တ္၊ တပ္မေတာ္အက္ဥပေဒ၊ နယ္ဘက္ဆုိင္ရာဥပေဒမ်ားႏွင့္ ေဒသႏၲရယဥ္ေက်းမႈ ထံုးတမ္းစဥ္လာမ်ားကိုလည္းလိုက္နာၾကရေၾကာင္း၊ ျပည္သူ႕ဆက္ဆံေရးႏွင့္ ပတ္သက္၍ မွားယြင္းမႈရွိပါကလည္း ထိေရာက္စြာအေရးယူေၾကာင္း ရွင္းလင္းေျပာၾကားသည္။

ေတြ႕ဆံုပြဲအၿပီးတြင္ တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္သည္ အေမရိကန္-တ႐ုတ္ စီးပြားေရးႏွင့္လံုၿခံဳေရး ျပန္လည္ဆန္းစစ္ေရးေကာ္မရွင္အဖြဲ႕ ဒုတိယဥကၠ႒အား အမွတ္တရလက္ေဆာင္ေပးအပ္ခဲ့ၾကာင္း သတင္းရရွိသည္။

#Themyawadydaily

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...