Pages

Sunday, May 28, 2017

ဒုတိယတပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ (ၾကည္း) ဒုတိယဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီးစိုး၀င္း ဘုတ္ျပင္းတပ္နယ္၊ တနသၤာရီတပ္နယ္ႏွင့္ ကြၽန္းစုတပ္နယ္တို႔သုိ႔ သြားေရာက္ၾကည့္႐ႈစစ္ေဆး


ဒုတိယတပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္(ၾကည္း) ဒုတိယဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီးစုိးဝင္း 
ဘုတ္ျပင္းတပ္နယ္မွ အရာရွိ၊ စစ္သည္၊ မိသားစုမ်ားအား ေတြ႕ဆံုအမွာစကားေျပာၾကားစဥ္။ 
ဒုတိယတပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ (ၾကည္း) ဒုတိယဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီးစုိးဝင္း တာဝန္ရွိသူတစ္ဦးထံ စားေသာက္ဖြယ္ရာမ်ားေပးအပ္စဥ္။
ဒုတိယတပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ (ၾကည္း) ဒုတိယဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီးစုိးဝင္း 
ဘုတ္ျပင္းတပ္နယ္ အတြင္းေမြးျမဴေရးေဆာင္ရြက္ထားမႈကို ၾကည့္႐ႈစစ္ေဆးစဥ္။

ဒုတိယတပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္(ၾကည္း) ဒုတိယဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီးစုိးဝင္း
 ဘုတ္ျပင္းတပ္နယ္္အတြင္း ေမြးျမဴေရးေဆာင္ရြက္ထားမႈကို ၾကည့္႐ႈစစ္ေဆးစဥ္။

ေနျပည္ေတာ္ ၂၉-၅-၂၀၁၇

ဒုတိယတပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ (ၾကည္း) ဒုတိယဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီးစိုး၀င္းသည္ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္႐ုံးမွ တပ္မေတာ္အရာရွိႀကီးမ်ား၊ ကမ္း႐ုိးတန္းေဒသ တိုင္းစစ္ဌာနခ်ဳပ္ တိုင္းမွဴးႏွင့္တာ၀န္ရွိသူ မ်ားလိုက္ပါ၍ ေမ ၂၇ ရက္တြင္ ဘုတ္ျပင္းတပ္နယ္၊ တနသၤာရီတပ္နယ္ႏွင့္ ကြၽန္းစုတပ္နယ္တို႔သို႔ သြားေရာက္ၾကည့္႐ႈ စစ္ေဆးသည္။

ဦးစြာဒုတိယတပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ (ၾကည္း) ဒုတိယဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး စုိး၀င္းႏွင့္ အဖြဲ႕၀င္မ်ားသည္ ဘုတ္ျပင္းတပ္နယ္သို႔ ေရာက္ရွိၾကရာတပ္နယ္ရွိ အစည္းအေ၀းခန္းမ၌ တာ၀န္ရွိသူတစ္ဦးက စီမံခ်က္ ၄ မ်ဳိး ေနာက္ဆုံးျပင္ဆင္ ထားရွိမႈမ်ားႏွင့္ တပ္တည္ေဆာက္ေရး လုပ္ငန္းႀကီး ၄ ရပ္ေဆာင္ရြက္ထားရွိမႈမ်ားကို ရွင္းလင္းတင္ျပသည္။ ရွင္းလင္းတင္ျပမႈမ်ားအေပၚ ဒုတိယတပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ ကာကြယ္ေရး ဦးစီးခ်ဳပ္ (ၾကည္း) ကအရာရွိ၊ စစ္သည္၊ မိသားစုမ်ားအေနျဖင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္မ်ား၌ တပ္မေတာ္၏ၿငိမ္းခ်မ္းေရးမူ၀ါဒ ၆ ရပ္ႏွင့္အညီ ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္ေနမႈ အေျခအေနမ်ားႏွင့္ NCA သေဘာတူစာခ်ဳပ္ပါ အခ်က္အလက္ မ်ားကိုသိရွိထားရန္ လိုေၾကာင္း၊ နယ္စပ္ေဒသ ျဖစ္သည္ႏွင့္ လုံၿခံဳေရးသတိ၊ လုံၿခံဳေရးအသိမ်ားျဖင့္ သြားလာေနထိုင္ၾကရန္ လိုေၾကာင္းတို႔ကို အေသးစိတ္လမ္းၫႊန္ မွာၾကားသည္။

ယင္းေနာက္ ဒုတိယတပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ (ၾကည္း) သည္တပ္နယ္ရွိ အားကစားခန္းမ၌ အရာရွိ၊ စစ္သည္၊ မိသားစုမ်ားအား ေတြ႕ဆုံအမွာစကား ေျပာၾကားသည္။

ေတြ႕ဆုံပြဲအၿပီးတြင္ ဒုတိယတပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ (ၾကည္း)က အရာရွိ၊ စစ္သည္၊ မိသားစုမ်ားအတြက္ စားေသာက္ဖြယ္ရာမ်ား ေပးအပ္ရာ တာ၀န္ရွိသူတစ္ဦးက လက္ခံရယူသည္။ ထို႔ေနာက္ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္႐ုံးမွ တပ္မေတာ္အရာရွိႀကီးမ်ားက သုတ/ရသစာအုပ္စာေစာင္မ်ားႏွင့္ အားကစားပစၥည္းမ်ားေပးအပ္ရာ တာ၀န္ရွိသူမ်ားက လက္ခံရယူၾကသည္။ ၎ေနာက္ ဒုတိယတပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ (ၾကည္း) ႏွင့္အဖြဲ႕၀င္မ်ားသည္ နယ္ေျမခံတပ္အတြင္း စိုက္ပ်ဳိးေမြးျမဴေရး ေဆာင္ရြက္ထားရွိမႈမ်ားကုိ လွည့္လည္ၾကည့္႐ႈ စစ္ေဆးၾကသည္။

ထို႔ေနာက္ ဒုတိယတပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ (ၾကည္း) ႏွင့္ အဖြဲ႕၀င္မ်ားသည္ နယ္ေျမခံတပ္မေတာ္ေဆး႐ံု သို႔သြားေရာက္၍ တက္ေရာက္ေဆးကုသမႈ ခံယူလ်က္ရွိသည့္ အရာရွိ၊ စစ္သည္၊ မိသားစု မ်ားအားၾကည့္႐ႈအားေပး စကားေျပာၾကားၿပီး တစ္ဦးခ်င္း၏ က်န္းမာေရးအေျခအေနမ်ားကို ရင္းရင္းႏွီးႏွီးလိုက္လံ ေမးျမန္းကာ လက္ေဆာင္ပစၥည္းမ်ား ေပးအပ္သည္။

ဆက္လက္ၿပီး ဒုတိယတပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ (ၾကည္း)ႏွင့္ အဖြဲ႕၀င္မ်ားသည္ တနသၤာရီတပ္နယ္သို႔ ေရာက္ရွိၾကရာ နယ္ေျမခံတပ္ အစည္းအေ၀းခန္းမ၌ တာ၀န္ရွိသူတစ္ဦးက စီမံခ်က္ ၄ မ်ဳိး ေနာက္ဆံုးျပင္ဆင္ ေဆာင္ရြက္ထားရွိမႈ အေျခအေနမ်ားအား ရွင္းလင္းတင္ျပရာ ဒုတိယတပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရး ဦးစီးခ်ဳပ္ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ (ၾကည္း)က လိုအပ္သည္မ်ားလမ္းၫႊန္ မွာၾကားသည္။

၎ေနာက္ ဒုတိယတပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ (ၾကည္း)ႏွင့္ အဖြဲ႕၀င္မ်ားသည္ တပ္နယ္အတြင္း သက္သာေခ်ာင္ခ်ိေရး အေရာင္းဆိုင္၊ စိုက္ပ်ဳိးေမြးျမဴေရး ေဆာင္ရြက္ထားရွိမႈမ်ားႏွင့္ ရိပ္သာ ၃ မ်ဳိးေဆာင္ရြက္ထားရွိမႈမ်ားကို လိုက္လံၾကည့္႐ႈစစ္ေဆးခဲ့ၾကသည္။

ဆက္လက္ၿပီး ဒုတိယတပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ (ၾကည္း)ႏွင့္ အဖြဲ႕၀င္မ်ားသည္ ကြၽန္းစုၿမိဳ႕နယ္ရွိ ေရတပ္စခန္းဌာနခ်ဳပ္ သို႔ေရာက္ရွိၾကရာ အစည္းအေ၀းခန္းမ၌ တာ၀န္ရွိသူတစ္ဦးက စစ္ဦးစီး၊ စစ္ေရး၊ စစ္ေထာက္ဆိုင္ရာမ်ားအား ရွင္းလင္းတင္ျပရာ ဒုတိယတပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရး ဦးစီးခ်ဳပ္ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ (ၾကည္း)က လိုအပ္သည္မ်ား လမ္းၫႊန္မွာၾကားၿပီး အရာရွိ၊ စစ္သည္၊ မိသားစုမ်ားအား ေတြ႕ဆံုအမွာ စကားေျပာၾကားကာ ေရတပ္စခန္းဌာနခ်ဳပ္ အတြင္းလွည့္လည္ ၾကည့္႐ႈစစ္ေဆးခဲ ့ၾကေၾကာင္း သတင္းရရွိသည္။

#Themyawadydaily

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...