Pages

Thursday, June 22, 2017

ကမၻာ့ သစ္ကုလားအုတ္မ်ားေန႔ အထိမ္းအမွတ္အျဖစ္ အသိပညာေပး လႈပ္ရွားမႈမ်ား ေဆာင္ရြက္
ရန္ကုန္ ၂၂-၆-၂၀၁၇

ယေန႔တြင္ က်ေရာက္သည့္ ကမၻာ့သစ္ ကုလားအုတ္မ်ားေန႔ အထိမ္းအမွတ္အျဖစ္ တိရစၧာန္ဥယ်ာဥ္ (ေနျပည္ေတာ္) ႏွင့္ တိရစၧာန္ဥယ်ာဥ္ (ရန္ကုန္)တို႔၌ ကမၻာ့ သစ္ကုလားအုတ္မ်ားေန႔ အထိမ္းအမွတ္ အသိပညာေပး လႈပ္ရွားမႈမ်ား ေဆာင္ရြက္ေၾကာင္း သိရသည္။

လက္ရွိတြင္ သစ္ကုလားအုတ္မ်ားသည္ မ်ဳိးသုဥ္းလုနီးပါး အႏၲရာယ္ႏွင့္ ရင္ဆိုင္ေနရၿပီး အထိမ္းအမွတ္ လႈပ္ရွားမႈအ ျဖစ္ တိရစၧာန္ဥယ်ာဥ္(ေနျပည္ေတာ္)ႏွင့္ တိရစၧာန္ဥယ်ာဥ္ (ရန္ကုန္)သို႔ လာေရာက္ အပန္းေျဖသည့္ ျပည္သူမ်ားအား သစ္ကုလားအုတ္မ်ား၏ ေနထုိင္ပံု၊ စားေသာက္ပံုအေလ့အထမ်ား၊ သစ္ကုလား အုတ္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ ဗဟု သုတမ်ားႏွင့္ ၎တို႔ကို ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္ထားရွိပံုမ်ားကို တိရစၧာန္ဥယ်ာဥ္ရွိ တိရစၧာန္ဆရာဝန္ႏွင့္ တာဝန္ရွိသူတို႔က ရွင္းျပၿပီး လက္ကမ္းစာေစာင္မ်ား ေဝငွျခင္း၊ တိရစၧာန္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ ဗဟုသုတေမးခြန္းမ်ား ေမးျမန္းျခင္းတို႔ ျပဳလုပ္ေၾကာင္း သိရသည္။

''သစ္ကုလားအုတ္ေတြရဲ႕ အေရျပားကို မီး႐ႈိ႕ၿပီးရွဴရင္ က်န္းမာေရးအတြက္ ေကာင္းတယ္။ သစ္ကုလားအုတ္ေတြရဲ႕ သားေရကို ဗံုလုပ္တယ္။ အဲဒါေတြေၾကာင့္ သစ္ကုလားအုတ္ေတြ သတ္ျဖတ္ခံရၿပီး မ်ဳိးသုဥ္းလုနီးပါး ျဖစ္ေနပါၿပီ''ဟု တိရစၧာန္ဥယ်ာဥ္(ရန္ကုန္)အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး ဦးထြန္းဝင္းေအာင္က ေျပာသည္။ ၁၉၉ဝ ျပည့္ႏွစ္တြင္ ကမၻာေပၚ၌ သစ္ ကုလားအုတ္ အေကာင္ေရ ၁၄ဝဝဝဝ ေက်ာ္ရွိရာမွ ယေန႔အခ်ိန္တြင္ အေကာင္ေရ ၈ဝဝဝဝ ေက်ာ္သို႔ က်ဆင္းလာ သည့္အတြက္ ၂ဝ၁၄ ခုႏွစ္မွစတင္၍ သစ္ကုလားအုတ္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ အသိပညာေပး လႈပ္ရွားမႈမ်ား တိုးျမႇင့္ ေဆာင္ရြက္ရန္ ကမၻာ့သစ္ကုလားအုတ္မ်ားေန႔ကို ကမၻာတစ္ ဝန္းရွိ တိရစၧာန္ဥယ်ာဥ္မ်ား၊ ေက်ာင္းမ်ား၊ NGO အဖြဲ႕မ်ား ႏွင့္ ေတာ႐ိုင္းတိရစၧာန္မ်ားကို ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္သည့္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားက ႏွစ္စဥ္က်င္းပ လာျခင္းျဖစ္သည္။

လက္ရွိတြင္ သစ္ကုလားအုတ္မ်ားမွာ မ်ဳိးသုဥ္းလုနီးပါး ျဖစ္ေနသည့္အတြက္ တိရစၧာန္ဥယ်ာဥ္(ရန္ကုန္)၌ ေခ်ာစုအ မည္ရွိသည့္ သစ္ကုလားအုတ္ တစ္ေကာင္ သာရွိၿပီး တိရစၧာန္ဥယ်ာဥ္(ေနျပည္ေတာ္)ႏွင့္ ဆာဖာရီဥယ်ာဥ္တို႔၌ သစ္ကု လားအုတ္ စုစုေပါင္း ၁ဝ ေကာင္ကို ထိန္းသိမ္းေမြးျမဴ ထားရွိေၾကာင္း သိရသည္။

#Themyawadydaily

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...