Pages

Tuesday, September 26, 2017

ARSA အစြန္းေရာက္ဘဂၤါလီ အၾကမ္းဖက္သမားမ်ား ရက္စက္စြာ သတ္ျဖတ္ခဲ့သည့္ ဟိႏၵဴဘာသာဝင္မ်ား၏ ရုပ္အေလာင္းမ်ား ထပ္မံရွာေဖြေတြ႕ရွိျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ေဒါက္တာဝင္းျမတ္ေအးႏွင့္ တာဝန္ရွိသူမ်ားက ARSA အစြန္းေရာက္ဘဂၤါၤလီ အၾကမ္းဖက္သမားမ်ား ရက္စက္စြာသတ္ျဖတ္ခဲ့သည့္ ဟိႏၵဴဘာသာဝင္မ်ား၏ ႐ုပ္အေလာင္းမ်ားျမႇဳပ္ႏွံထားေသာ က်င္းကိုိုသြားေရာက္ၾကည့္႐ႈစဥ္။

လံုၿခံဳေရးတပ္ဖြဲ႕ဝင္မ်ားႏွင့္အတူ ႐ုပ္အေလာင္းမ်ားအား လိုက္ပါရွာေဖြခဲ့သည့္ ဦးရွိေမာ္ေတာက္ ကုိေတြ႕ဆံုေမးျမန္းစဥ္။


ေနျပည္ေတာ္ ၂၆-၉-၂၀၁၇

ရခိုင္ျပည္နယ္အတြင္း ARSA စြန္းေရာက္ဘဂၤါလီ အၾကမ္းဖက္သမားမ်ား၏ ရက္စက္စြာ အၾကမ္းဖက္တိုက္ခိုက္ သတ္ျဖတ္ခံခဲ့ရသည့္ ဟိႏၵဴဘာသာ၀င္ရုပ္္ အေလာင္း ၂၈ ေလာင္းအား ယမန္ေန႔ စက္တင္ဘာ ၂၄ ရက္တြင္ ေမာင္ေတာၿမိဳ႕နယ္၊ ရဲေဘာ္က်ေက်းရြာ အနီး၌လံုၿခံဳေရးတပ္ဖြဲ႕ ဝင္မ်ားႏွင့္ ဟိႏၵဴဘာသာဝင္မ်ားက ရွာေဖြေတြ႕ ရွိခဲ့ၿပီး က်န္ရွိဟိႏၵဴဘာသာဝင္ ရုပ္အေလာင္းမ်ား ထပ္မံရွာေဖြ ေတြ႕ရွိေရး ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္ ခဲ့သည္။

ယေန႔မြန္းလြဲပိုင္းတြင္ ယမန္ေန႔က ရွာေဖြေတြ႕ရွိခဲ့သည့္ ေနရာ၏ အေရွ႕ေျမာက္ဘက္မီတာ ၄၀ဝ ခန္႔အကြာေနရာ၌ မသကၤာဖြယ္ ေျမအေနအထား စတင္ေတြ႕ရွိၿပီး အပုပ္နံ႔ရသျဖင့္ တူးေဖာ္ရွာေဖြရာ အက်ယ္ ၃ ေပခန္႔ႏွင့္ အနက္ ၅ ေပခန္႔၊ တစ္က်င္းႏွင့္ တစ္က်င္း ၁၀ ေပခန္႔အကြာစီ တူးထားသည့္ က်င္း ၂ က်င္းအား ေတြ႕ရွိခဲ့သည္။

အဆိုပါေျမက်င္းမ်ားအနက္ ပထမက်င္းအတြင္းမွ အမ်ိဳးသားရုပ္အေလာင္း ၁၄ ေလာင္းႏွင့္ ဒုတိယက်င္းအတြင္းမွ အမ်ိဳးသားရုပ္အေလာင္း ၃ ေလာင္း စုစုေပါင္းအမ်ိဳးသား ရုပ္အေလာင္း ၁၇ ေလာင္း တူးေဖာ္ရွာေဖြ ေတြ႕ရွိၿပီး ျဖစ္သျဖင့္ ယေန႔အထိ ရုပ္အေလာင္း ၄၅ ေလာင္း ရွာေဖြေတြ႕ရွိၿပီး ျဖစ္သည္။

အဆိုပါေနရာသို႔ လူမႈဝန္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ေဒါက္တာဝင္းျမတ္ေအး၊ ရခိုင္ျပည္နယ္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ဦးညီပုႏွင့္ ျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႕ဝင္မ်ား၊ အမ်ိဳးသားလူ႕အခြင့္အေရး ေကာ္မတီဝင္မ်ား၊ တိုင္းစစ္ဌာနခ်ဳပ္မွ ဒုတိယတိုင္းမွဴးႏွင့္ တပ္မေတာ္အရာရွိႀကီးမ်ားက သြားေရာက္စစ္ေဆးၾကည့္ရႈၿပီး လိုအပ္သည္မ်ားအား ေပါင္းစပ္ညွိႏိႈင္း ေဆာင္ရြက္ေပး ၾကသည္။

အထက္ပါတူးေဖာ္ ရရွိခဲ့သည့္ ဟိႏၵဴဘာသာဝင္ ရုပ္အေလာင္းမ်ားအား ေမာင္ေတာၿမိဳ႕နယ္ က်န္းမာေရးဦးစီးဌာနမွ တာဝန္ရွိသူမ်ားျဖင့္ လိုအပ္သည့္ ေဆးစစ္ခ်က္ ေဆာင္ရြက္ျခင္းမ်ား ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိၿပီး ဟိႏၵဴဘာသာဝင္မ်ား၏ ဓေလ့ထံုးတမ္း စဥ္လာမ်ားအတိုင္း သၿဂိဳလ္ေပးသြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရွိရသည္။

ယေန႔ထပ္မံတူးေဖာ္ ရရွိခဲ့သည့္ ရုပ္အေလာင္းမ်ားသည္ ရဲေဘာ္က်ေက်းရြာမွ ဟိႏၵဴဘာသာဝင္မ်ား ျဖစ္ေၾကာင္း ပူးေပါင္းရွာေဖြေရး ေဆာင္ရြက္ခဲ့ၾကေသာ ေမာင္ေတာၿမိဳ႕နယ္၊ ႀကိမ္ေခ်ာင္းအလယ္ရြာေန ဦးရွိေမာ္ေတာ္၊ သမန္းေက်းရြာေန ဦးျဖမ္ေဟာ္ရီတို႔ႏွင့္ ဟိႏၵဴဘာသာဝင္အခ်ိဳ႕၏ အတည္ျပဳေျပာၾကား ခ်က္မ်ားအရ သိရွိရသည္။

အဆိုပါေနရာႏွင့္ အနီးပတ္ဝန္းက်င္ တစ္ဝိုက္အား လံုၿခံဳေရးတပ္ဖြဲ႕ဝင္မ်ားႏွင့္ ဟိႏၵဴဘာသာဝင္ မ်ားပူးေပါင္း၍ က်န္ရွိဟိႏၵဴဘာသာဝင္မ်ား ရွာေဖြေတြ႕ရွိေရး ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိေၾကာင္း သတင္းရရွိသည္။

#Themyawadydaily

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...