Pages

Monday, June 5, 2017

ကမ္းၿပိဳအႏၱရာယ္ကာကြယ္ႏိုင္ရန္ ျမစ္ကမ္းေဘးတြင္ ေက်ာက္သဲစုပ္လုပ္ငန္းမ်ား မျပဳလုပ္ရန္ႏွင့္ အေလ့က်သစ္ပင္ႀကီးမ်ား ခုတ္လဲွမႈမျပဳလုပ္ရန္လိုအပ္ေနျပည္ေတာ္ ၅-၆-၂၀၁၇

ယခုအခါတြင္ ဧရာဝတီျမစ္ေရႏွင့္ ခ်င္းတြင္းျမစ္ေရသည္ ဇြန္၁ရက္မွစ၍ ျမင့္တက္လာသည့္အတြက္ ကမ္းၿပိဳအႏၲရာယ္ႀကိဳတင္ ကာကြယ္ႏိုင္ရန္ ျမစ္ကမ္းေဘးတြင္ ေက်ာက္သဲစုပ္လုပ္ငန္းမ်ား မျပဳလုပ္ရန္ႏွင့္ အေလ့က်သစ္ပင္ ႀကီးမ်ား ခုတ္လဲွမႈမျပဳလုပ္ရန္ လိုအပ္ေၾကာင္း ေရအရင္းအျမစ္ႏွင့္ ျမစ္ေခ်ာင္းမ်ားဖြံ႕ၿဖိဳး တိုးတက္ေရးဦးစီး ဌာနမွလက္ေထာက္ ၫႊန္ၾကားေရးမွဴး ဦးေက်ာ္ႏိုင္ဦး (ေနျပည္ေတာ္) ကေျပာျပ၍ သိရသည္။

ကမ္းၿပိဳအႏၲရာယ္ ကာကြယ္ထိန္းသိမ္းရာ၌ ေရႀကီးခ်ိန္ျဖစ္ေစ၊ ေရနည္းခ်ိန္ျဖစ္ေစ ျမစ္ကမ္းေဘးတြင္ စက္ယႏၲရားမ်ားျဖင့္ ေက်ာက္သဲစုပ္လုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ျခင္း မျပဳလုပ္ရန္ႏွင့္ ယခင္ႏွစ္မ်ားစြာ ကတည္းကအေလ့က် ေပါက္ေရာက္ေနသည့္ အရိပ္ရသစ္ပင္ႀကီးမ်ားကိုလည္း ခုတ္လဲွျခင္းမျပဳဘဲ ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ရန္ လုိအပ္ေၾကာင္း၊ ျမစ္ကမ္းေဘးတြင္ ေက်ာက္သဲစုပ္ျခင္းျဖင့္ မလိုအပ္သည့္ေရေၾကာင္း ေျပာင္းလဲမႈမ်ား ျဖစ္ေပၚလာၿပီး ေရေၾကာင္း ေျပာင္းလဲမႈေၾကာင့္ ခရီးသည္ႏွင့္ ကုန္တင္ေရယာဥ္မ်ား ခုတ္ေမာင္းရာတြင္ ေရယာဥ္အႏၲရာယ္ ႀကံဳေတြ႕ႏိုင္ေၾကာင္း သိရသည္။

ထုိ႔ျပင္ ျမစ္ကမ္းေဘးရွိ အရိပ္ရသစ္ပင္ႀကီးမ်ား ခုတ္လဲွျခင္းျဖင့္လည္း ေရႀကီးခ်ိန္တြင္ ကမ္းၿပိဳအႏၲရာယ္ အခ်ိန္မေရြး ႀကံဳေတြ႕ႏိုင္ေၾကာင္း၊ ၎အပင္ႀကီးမ်ား ရွိေနျခင္းေၾကာင့္ ျမစ္ကမ္းေဘးရွိ လူေနအိမ္မ်ားတြင္ ေရခ်ဳိရရွိမႈလြယ္ ကူသည့္အျပင္ ကုန္းဘက္သို႔ ေရအရင္းအျမစ္မ်ား ရွင္သန္တိုးပြားလာေၾကာင္း ၎က ဆက္လက္ေျပာျပ၍ သိရသည္။

#Yadanarpondaily

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...