Pages

Wednesday, June 7, 2017

၂ဝ၁၇-၂ဝ၁၈ ဘ႑ာႏွစ္၏ ပုိ႔ကုန္အမည္သစ္ အျဖစ္ျမန္မာႏုိင္ငံထြက္ လုိက္ခ်ီးသီးမ်ားကုိ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံေစ်းကြက္သုိ႔ စမ္းသပ္တင္ပုိ႔
ေနျပည္ေတာ္ ၇-၆-၂၀၁၇

၂ဝ၁၇-၂ဝ၁၈ဘ႑ာႏွစ္၏ ပုိ႔ကုန္အမည္သစ္အျဖစ္ ျမန္မာႏုိင္ငံထြက္ လုိက္ခ်ီးသီးမ်ားကုိ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံ ေစ်းကြက္သုိ႔ စမး္သပ္တင္ပုိ႔ ေပးခဲ့ေၾကာင္း စီးပြားေရးႏွင့္ ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရး ဝန္ႀကီးဌာန သတင္းမ်ားအရ သိရသည္။

တ႐ုတ္ႏုိင္ငံသုိ႔ လုိက္ခ်ီးသီးမ်ားကုိ ၿပီးခဲ့သည့္ေမလက လြယ္ဂ်ယ္ကုန္သြယ္ေရးစခန္းမွ စတင္စမ္းသပ္တင္ပုိ႔ ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ စီးပြားေရးႏွင့္ ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရး ဝန္ႀကီးဌာန သတင္းမ်ားအရ ၂ဝ၁၇-၂ဝ၁၈ဘ႑ာႏွစ္ေမလက ပို႔ကုန္အျဖစ္ လိုက္ခ်ီးသီး ေလးတန္တင္ပုိ႔ႏိုင္ခ့ဲၿပီး တစ္တန္လွ်င္ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၆၄ဝ ေစ်းႏႈန္းျဖင့္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံသို႔တင္ပုိ႔ ေရာင္းခ်ေပးခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

အဆိုပါစမ္း သပ္တင္ပ႔ိုခ႔ဲသည့္ လုိက္ခ်ီးသီးမ်ားမွာ ဗန္းေမာ္ေဒသအတြင္း ေက်းရြာမ်ားမွ စုိက္ပ်ဳိးထြက္ရိွေနသည့္ လုိက္ခ်ီးသီးမ်ား ျဖစ္သည္။ ေစ်းကြက္စမ္းသပ္ တင္ပုိ႔ျခင္းျဖစ္၍ တင္ပုိ႔မႈတန္ခ်ိန္နည္းေန ေသာ္လည္းတ႐ုတ္ႏုိင္ငံ ေစ်းကြက္မ်ားရွိ ဝယ္လက္မ်ားႏွင့္ ေသခ်ာစြာ ခ်ိတ္ဆက္ေဆာင္ရြက္ထားၿပီး ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ တန္ခ်ိန္ပမာဏမ်ားစြာ တင္ပုိ႔ႏုိင္မည့္ အေျခအေနတြင္ ရိွေနၿပီးတန္ခ်ိန္ ပမာဏမ်ားစြာတင္ပုိ႔ ေရာင္းခ်ေပးႏုိင္ေရးအတြက္ ဆက္လက္ ႀကိဳးပမ္း ေဆာင္ရြက္သြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

လိုက္ခ်ီးသည္ အပူပိုင္းႏွင့္ သမပိုင္းဇုန္ေဒသ မ်ဳိးႏြယ္ဝင္ျဖစ္ၿပီး မူလေဒသမွာ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံျဖစ္သည္။ ေမႊးပ်ံ႕သည့္ လိုက္ခ်ီးသီး ရနံ႔ေၾကာင့္ ဟင္းပဲြမ်ားတြင္လည္း ထည့္သြင္းအသုံးျပဳ ၾကသည္။

အာရွႏိုင္ငံမ်ားတြင္ အခ်ဳိပဲြအျဖစ္ အသုံးျပဳေနၾကေသာ္လည္း အေနာက္ႏိုင္ငံမ်ားတြင္ တန္ဖုိးျမင့္ စားေသာက္ဆိုင္မ်ား၌ပါ အသုံးျပဳေနၾကၿပီ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

#Yadanarpondaily

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...