Pages

Sunday, May 7, 2017

အာဖရိက၏ ေရႊထက္ျမတ္သည့္ ႏြားစေတာ့ေစ်းကြက္ဘာသာျပန္ေဆာင္းပါး ၈-၅-၂၀၁၇

ေတာင္အာဖရိကမွာ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၁ဝဝဝ ေပးလိုက္ရင္ ဇီးရွိတဲ့ ႏြားမႀကီးတစ္ေကာင္ ပိုင္ပါၿပီ။ အဲဒီႏြားမႀကီး ျမက္စားတာ၊ ထြားလာ တာကေန သားေပါက္တဲ့ အခ်ိန္ထိ မိုဘိုင္းအက္ပလီေကးရွင္းနဲ႔ ေျခရာခံ လိုက္ေန႐ံုပါပဲ။ ႏြားသားေပါက္ ကေလးခုနစ္လ အရြယ္ေလာက္ေရာက္ လာရင္ အမဲေပၚၾကၿပီး အမဲသားျပန္ေရာင္းကာ အျမတ္ေငြေတြစုၿပီးေတာ့ ဇီးရွိတဲ့ႏြားမႀကီး ေနာက္တစ္ေကာင္ ရွာဝယ္ပါေတာ့တယ္။

ဒါဟာ အာဖရိကရဲ႕ လက္သစ္စေတာ့ ေစ်းကြက္ပဲေပါ့။ ႏြားေမြးၿခံက ကုမၸဏီဆိုပါစို႔၊ ႏြားေတြက စေတာ့ေတြေပါ့၊ ေမြးလာတဲ့ႏြားေပါက္ေတြက အျမတ္အစြန္းေပါ့။ အခုဆိုရင္ ႏြားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈကို အြန္လိုင္းကေန ျပဳလုပ္သူဦးေရ ၃၄ဝ အနည္း ဆံုးရွိေနပါၿပီ။ သူတို႔ဟာ အြန္လိုင္းကေန ႏြားဝယ္ ၾကပါတယ္။ အဲဒီႏြားကို အက္ပလီေကးရွင္းနဲ႔ ဆက္လက္ေစာင့္ ၾကည့္ပါတယ္။ ႏြားသားေပါက္ရင္ ေမြးထားၿပီး အခ်ိန္တန္ရင္ ျပန္ေရာင္းပါတယ္။ ေရႊဝယ္ တာထက္ ျမတ္တယ္လို႔ ဆိုပါတယ္။

အခု ကမၻာတစ္ဝန္းမွာ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏံွမႈ လုပ္ငန္းေတြ အလြန္ေရပန္းစား ေနပါတယ္။ အနည္းဆံုး အေမရိကန္ ေဒၚလာ ၁ဝဝဝဝနဲ႔ စလို႔ရတဲ့ရင္းႏီွး ျမႇဳပ္ႏံွမႈလုပ္ငန္း ေတြရွိပါတယ္။ ေငြကိုရင္းလိုက္ၿပီး အြန္လိုင္းေပၚမွာပဲ စေတာ့ကို ယူနစ္နဲ႔ အေရာင္း အဝယ္လုပ္ၿပီး အျမတ္ယူ ၾကတာပါ။ ဒါေပမဲ့ ပစၥည္းမဲ့ ေရာင္းဝယ္ျခင္းကို လူအေတာ္မ်ားမ်ား ကနားမလည္ ၾကသလို မယံုမရဲလဲျဖစ္ ၾကပါတယ္။

အာဖရိကမွာလဲ ဒီလိုပဲျဖစ္လို႔ ႏြားကို အစားထိုး လိုက္ရာကေန အလြန္ေအာင္ျမင္တဲ့ စေတာ့ေစ်းကြက္တစ္ခု ျဖစ္ေပၚလာတာပါ။ 

တကယ္ေတာ့ စေတာ့ယူနစ္ေတြကို အေရာင္းအဝယ္ လိုက္လုပ္႐ံုပါပဲ။ ဒါေပမဲ့လူေတြက လက္ဆုပ္လက္ကိုင္ မျပႏိုင္တဲ့ အရင္းယူနစ္ကို ေငြေပးၿပီးဝယ္ရ မယ္ဆိုတာမ်ဳိးကို လက္မခံႏုိင္ၾကပါဘူး။ ဒီေတာ့ ေငြဆိုတာ ျဖစ္မလာခင္ ႏြားကို အေပါင္ထားလိုက္တဲ့ သေဘာပါပဲ။ အာဖရိကမွာက ေငြမရွိရင္ ႏြားတစ္ရွဥ္း၊ ႏြားႏွစ္ရွဥ္းေပး ရမယ္ဆိုၿပီး အေရာင္း အဝယ္ျဖစ္တုန္း ဆိုေတာ့ ႏြားကို စေတာ့ ပစၥည္းအျဖစ္ ထားလိုက္တာ သူတို႔အတြက္ အလြန္အဆင္ေျပ သြားျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။

ထပ္ရွင္းျပရမယ္ဆိုရင္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမယ့္ သူက ႏြားေပါက္ျဖစ္ျဖစ္၊ ဇီးရွိတဲ့ႏြားမႀကီး ကိုျဖစ္ျဖစ္ အြန္လိုင္းကေန ဝယ္ယူပါတယ္။ အဲဒီလိုဝယ္ယူ လိုက္တဲ့အတြက္ ႏြားပိုင္ဆိုင္မႈ အေထာက္အထား ရပါတယ္။ အဲဒီႏြားက
အျပင္မွာ တကယ္ရွိတာပါ။ Live Stock Wealth ကုမၸဏီက ေန႔စဥ္အစာေကြၽးတာ၊ ႏြားေက်ာင္း တာေတြ လုပ္ေပးပါတယ္။ တစ္လကုိ၂၃ ေဒၚလာ အနည္းဆံုး ေပးရပါတယ္။ ႏြားေတြက ဇီးရွိၿပီး ကိုးလမွာ သားေပါက္ပါတယ္။

သားေပါက္ရင္ ခုနကေျပာခဲ့သလိုပဲ ခုနစ္လ၊ ရွစ္လသားေလာက္အထိ ဆက္ေမြးထား ၿပီးေတာ့ သားသတ္႐ံု ေတြဆီကို တစ္ကီလို ဂရမ္ကို ေဒၚလာ ၄ဝဝ ႏႈန္းနဲ႔ ေရာင္းပါတယ္။ ပံုမွန္ႏြားေပါက္ ကေလးတစ္ေကာင္က ကီလိုဂရမ္ ၂၄ဝေလာက္ရွိေတာ့ ေဒၚလာ ၉၆ဝဝဝ ရၿပီေပါ့။ အရင္းက ႏြားဝယ္တုန္းက ေဒၚလာ ၁ဝဝဝ၊ လစဥ္ေၾကး ၂၃ ေဒၚလာကို ကိုးလ ဆိုေတာ့ ၂ဝ၇ ေဒၚလာပဲရွိပါတယ္။ ႏြားငယ္ေလးကို ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္ ရတဲ့စားရိတ္ထည့္ေပါင္းလိုက္ဦး၊ အနည္းဆံုး ေဒၚလာ ၉၄ဝဝဝ ျမတ္ေနပါတယ္။ ဒါဟာ ၁၅ လ ေလာက္ပဲၾကာတဲ့ ကာလမွာျဖစ္ၿပီး လက္ထဲမွာ ႏြားမႀကီးက အရင္းျပန္ က်န္ေနပါ ေသးတယ္။ ေဒၚလာ ၉၄ဝဝဝ နဲ႔ ေနာက္ထပ္ႏြားကိုးေကာင္ဝယ္ၿပီး ၁ဝ ေကာင္နဲ႔ စေတာ့ကစား လိုက္ရင္ ေနာက္တစ္ႏွစ္ေက်ာ္မွာ ေဒၚလာသိန္းန႔ဲခ်ီခ်မး္ သာပါေတာ့မယ္။ ဒါေၾကာင့္လဲ ေရႊထက္ျမတ္တယ္ လို႔ေျပာတာေပါ့။ ဒါ့ျပင္၂ဝ၁၇ခုႏွစ္မွာ အာဖရိက အမဲသားေစ်းက၂၂ ရာခိုင္ႏႈန္း တက္သြားခဲ့တယ္။ ဆက္သာ တက္ေနရင္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူ အတြက္ေတာ့ ေငြထိုိင္သိမ္းေန႐ံုပဲေပါ့။

Live Stock Wealth က သူ ့ႏြားစေတာ့ ေစ်းကြက္ကို ေကာင္းေကာင္း စီမံခန္႔ခြဲထား ပါတယ္။ အျမတ္ေငြေတြကို ႏြားပိုင္ရွင္ေတြက မွ်တစြာ ရရွိၾကပါတယ္။ ကုမၸဏီအေနနဲ႔ ႏြားထိန္းသိမ္း ေစာင့္ေရွာက္ခ လစဥ္ေၾကးနဲ႔ႏြားမႀကီးေတြ ဇီးရွိေအာင္ လုပ္ေပးရတဲ့ အေပၚပဲ အခေၾကးေငြ ယူပါတယ္။

ယေန႔အခ်ိန္ထိ Live Stock Wealth မွာ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံ သူဦးေရ ၃၄ဝ ရွိပါတယ္။ သူတို႔ပိုင္တဲ့ ႏြားအေကာင္ေရက ၆၈ဝ ရွိပါတယ္။ ေနာက္ထပ္လည္း ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံလို သူေတြ တန္းစီေနပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ အရြယ္ေကာင္းတဲ့ ႏြားမႀကီးေတြ ရွားေနတဲ့အတြက္ တန္းစီေနသူမ်ားက ဆက္လက္ေစာင့္ ဆိုင္းေနရ ပါတယ္။

အာဖရိကရဲ႕ ေရႊထက္ျမတ္တဲ့ ႏြားစေတာ့ ေစ်းကြက္အေၾကာင္း ေလ့လာေရးသား တင္ျပလိုက္ရပါတယ္။

ျမ၀တီေန႕စဥ္သတင္းစာ စာ(၃၁)

#Themyawadydaily

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...