Pages

Thursday, May 25, 2017

ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရးညီလာခံ-(၂၁) ရာစုပင္လံု (ဒုတိယအစည္းအေဝး) ကေျပာေသာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးစကားသံမ်ား


ေနျပည္ေတာ္ ၂၅-၅-၂၀၁၇

ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရးညီလာခံ-(၂၁) ရာစုပင္လံု (ဒုတိယအစည္းအေဝး) ကုိ ေမ ၂၄ ရက္ နံနက္ပုိင္းတြင္ ေနျပည္ေတာ္႐ိွ ျမန္မာအျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ ကြန္ဗင္းရွင္း ဗဟုိဌာန(၂)(MICC-2) ၌က်င္းပသည္။ အဆုိပါညီလာခံႏွင့္ ပတ္သက္၍ တက္ေရာက္လာသူမ်ား၏ စကားသံမ်ားကိုလည္း ျပန္လည္ေဖာ္ျပလိုက္ပါသည္-


ဦးျမင့္စိုး (ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ားအစုအဖြဲ႕)

ယခုညီလာခံက အရင္ကထက္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္သေဘာထားေတြ ထြက္ေပၚလာမွာျဖစ္ တဲ့အတြက္ေၾကာင့္ ညီလာခံကေတာ့ အႏွစ္သာရရွိတဲ့ ညီလာခံတစ္ခုလို႔ ေျပာလို႔ရပါတယ္။ ဒီညီလာခံမွာေတာ့ က႑ငါးခုအေနနဲ႔ ေဆြးေႏြးတဲ့ အခါ ႏုိင္ငံေရးက႑ ဖက္ဒရယ္စနစ္မွာ အေျခခံရမယ့္မူဝါဒေတြ၊ အဲ့ထဲမွာ အဓိကေျခာက္ခ်က္ကို ဒီတစ္ပတ္မွာ အတည္ျပဳႏုိင္ဖို႔ရွိပါတယ္။ အေျခခံအက်ဆံုးျဖစ္တဲ့ ႏုိင္ငံေတာ္တည္ေဆာက္ပံု အပိုင္း၊ ဖြဲ႕စည္းမႈအပိုင္းနဲ႔ ေနာက္တစ္ ခုက အာဏာခြဲေဝမႈအပိုင္း အဲဒါေတြကို ညီလာခံမွာ ေတာ္ေတာ္ေလး ျပည့္ျပည့္စံုစံု ေဆြးေႏြးႏုိင္မယ္ လို႔ထင္တယ္။ ေဆြးေႏြးပြဲက ထြက္ေပၚလာတဲ့ ရလဒ္တစ္ခုအေနနဲ႔ ဒီညီလာခံက ေနၿပီးေတာ့ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ ခ်မွတ္မွာျဖစ္တဲ့အတြက္ ကြၽန္ေတာ္တို႔ေမွ်ာ္မွန္းတဲ့ ဒီမိုကေရစီ ဖက္ဒရယ္စနစ္ကို အေျခခံတဲ့ ျပည္ေထာင္စုစနစ္၊ ျပည္သူေတြအားလံုး လိုလားေတာင့္တတဲ့ ပံုသဏၭာန္ရလာလိမ့္မယ္လို႔ ထင္ပါတယ္။ လက္မွတ္မထိုးရေသးတဲ့အဖြဲ႕ေတြကလည္း NCA မွာ သေဘာတူညီၿပီးသား ျဖစ္တာေပါ့။ ဒီလမ္းေၾကာင္း ကေနၿပီးေတာ့ ခြဲမထြက္ဘဲနဲ႔ NCA လမ္းေၾကာင္းအတုိင္းပဲ ေလွ်ာက္လွမ္းၿပီးေတာ့ ႏုိင္ငံေတာ္နဲ႔ ျပည္သူ အက်ဳိးေရွး႐ႈၿပီး အတူတကြပူးေပါင္းေဆာင္ ရြက္သင့္ပါတယ္။


ဦးေဇာ္ေဌး UPDJC (အတြင္းေရးမွဴး)

DPN အဖြဲ႕အခုၿငိမ္းခ်မ္းေရး ညီလာခံကုိ အခ်ိန္မီမလာႏုိင္တဲ့အတြက္ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ ဘက္ကလည္း အထူးစိတ္မေကာင္းျဖစ္တယ္။ ေနာက္တစ္ခ်က္က မလာႏုိင္ေပမယ့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးညီလာခံကေန ေဆြးေႏြးအႀကံျပဳ ခ်က္ေတြရွိ မယ္။ အၿပီးမွာေနာက္လာမယ့္ တတိယအႀကိမ္အစည္း အေဝးမက်င္းပမီ ၾကားကာလမွာ ခုနစ္ဖဲြ႕ၾကား ဘယ္လိုပူးေပါင္း ပါဝင္ေအာင္လုပ္မလဲကို ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ နည္းလမ္းရွာဖုိ႔ လုပ္ေနပါတယ္။ ႏုိင္ငံေရးေဆြးေႏြးမႈေတြမွာ DPN ရဲ႕သေဘာထားေတြ အမ်ားႀကီးပါတယ္။ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး ခုိင္မာဖို႔ သူတုိ႔ေတာင္းဆုိခ်က္ရွစ္ခ်က္ ေပၚမွာမူတည္ၿပီး အဓိကကေတာ့ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး လုပ္ငန္းစဥ္ ခုိင္မာေရးျဖစ္ပါတယ္။ အပစ္အခတ္ရပ္စဲ ေရးအတြက္ႏွစ္ဖက္ညိႇႏိႈင္းသြားမယ္ ဆုိတဲ့မူဝါဒတစ္ရပ္ သေဘာတူထားပါတယ္။ ေနာက္ပိုင္းလက္ေတြ႕ အေသးစိတ္ဘယ္လုိ လုပ္မလဲဆိုတာကို ကြၽန္ေတာ္တို႔ဆက္ ေဆြးေႏြးသြားဖုိ႔ ရွိပါတယ္။ UNFC ၊ DPN နဲ႔ ႏွစ္ပိုင္းေဆြးေႏြးမွာ ျဖစ္ပါ တယ္။ တစ္ပိုင္းကအပစ္အခတ္ ရပ္စဲေရးသေဘာတူစာခ်ဳပ္ ခ်ဳပ္ၿပီးတဲ့ေနာက္မွာ ခုိင္မာေအာင္ ဘယ္လုိလုပ္မလဲဆုိတာကို သူတုိ႔ရဲ႕အႀကံျပဳခ်က္ နဲ႔ညိႇႏိႈင္းေနတာရွိတယ္။ ႏုိင္ငံေရးေဆြးေႏြးမႈ မူေဘာင္ေရးဆြဲေရး မၿပီးျပတ္တဲ့ ေဆြးေႏြးပြဲေတြမွာ သူတုိ႔ရဲ႕ သေဘာထားေတြကို ရယူၿပီး ေဆာင္ရြက္သြားမွာပါ။


ဦးကိုကိုလိႈင္(ပါဝင္သင့္ပါဝင္ထိုက္သူမ်ားအစုအဖြဲ႕)

အခုကပထမဆံုးေဆြးေႏြးမယ့္ ေန႔ဆုိေတာ့ မတူကြဲျပားတဲ့အျမင္ေတြ ထြက္လာၾကမယ္။ အဖြဲ႕အစည္းေပါင္းစံု၊ ေနရာေဒသေပါင္းစံုရဲ႕ ရည္ရြယ္ခ်က္ေတြ၊ ေနာက္ခံအေျခအေနေတြ ကလည္း ကြဲျပားၾကတဲ့အခါက်ေတာ့ ကြဲျပားတဲ့အျမင္ေတြ ထြက္လာၾကမွာပဲ။ ကြဲျပားတဲ့အျမင္ေတြကို အျပန္အလွန္ညိႇႏိႈင္းၿပီးေတာ့မွ ေဆြးေႏြးၾကဖို႔ျဖစ္ပါတယ္။ က႑ႀကီးငါးရပ္ကေတာ့ တစ္ခုနဲ႔တစ္ခုက ခ်ိတ္ဆက္ေနေတာ့ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးတစ္ခု ရဖုိ႔ဆုိရင္ ႏုိင္ငံေရးနဲ႔လံုၿခံဳေရးေလာက္တင္ လည္းမၿပီးဘူး။ စီးပြားေရးလည္းေကာင္း ဖုိ႔လိုတယ္။ လူမႈေရးကလည္း သဟဇာတျဖစ္ဖုိ႔လုိတယ္။ ေျမယာတုိ႔ ၊ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္တုိ႔ ဆုိတာကလည္း ၿငိမ္းခ်မ္းေရးတစ္ခုရဖုိ႔ အေထာက္အကူ ျပဳေနတယ္။အားလံုးကိုစံုလင္ေအာင္ ေဆြးေႏြးႏုိင္တယ္ ဆုိရင္ပိုၿပီးေတာ့ ေကာင္းတာေပါ့။ ဒါေပမဲ့တစ္ခု ရွိတာေတာ့ အမယ္မ်ားလုိ႔ရွိရင္လည္း ေရွ႕တုိးဖို႔ေတာ့ေတာ္ေတာ္ေလး ႐ုန္းကန္ရမယ့္အေန အထားေတာ့ရွိတာေပါ့။ ကြၽန္ေတာ္ျမင္တာ ကေစတနာပါပဲ၊ ေစတနာပါရင္ ျမန္ျမန္ေရာက္ ႏုိင္ပါတယ္။ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးရဖုိ႔ဆုိရင္ အႀကိမ္၁ဝဝ မရရင္ အႀကိမ္ ၁ဝဝဝ ေဆြးေႏြးရမွာပဲ။ ဒါကိုေတာ့ လက္ေလွ်ာ့လုိက္လုိ႔မျဖစ္ဘူး။ ဘာလုိ႔လဲဆိုေတာ့ ၿငိမ္းၿငိမ္းခ်မ္းခ်မ္းနဲ႔ ေျဖရွင္းတာ အေကာင္းဆံုးပါပဲ။ NCA ဆုိတာက အႀကိမ္ေပါင္းမ်ားစြာ အျပန္ျပန္အလွန္လွန္ ေဆြးေႏြးၿပီးမွ သေဘာတူထားတဲ့ ႏွစ္နဲ႔ခ်ီၿပီးႀကိဳးစား ထားရတဲ့အရာပါ။

ေဒါက္တာႏိုင္ေဆြဦး (အမႈေဆာင္ဒါ႐ုိက္တာ၊ ေသနဂၤအင္စတီက်ဳ)

ကြၽန္ေတာ္ကၿငိမ္းခ်မ္းေရး ညီလာခံကို ပထမဆံုးအႀကိမ္ တက္ေရာက္တာျဖစ္ပါတယ္။ ကြၽန္ေတာ့္အျမင္ေျပာရရင္ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ ႏုိင္ငံမွာ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာျဖစ္လာတဲ့ ျပည္တြင္း ပဋိပကၡကိုေျဖ ရွင္းေပးႏုိင္တဲ့ နည္းလမ္းတစ္ခုေပါ့။ ဒီၿငိမ္းခ်မ္းေရး ညီလာခံဆိုရင္ ကြၽန္ေတာ္တို႔ျဖစ္ေနတဲ့ ပဋိပကၡေတြကို အဓိကေရေသာက္ျမစ္ ႀကီးကိုရွာဖို႔ လုပ္ေနတာျဖစ္တဲ့အတြက္ ႏုိင္ငံေတာ္၏ အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ဦးေဆာင္ၿပီး အစိုးရ၊ လႊတ္ေတာ္၊ တပ္မေတာ္၊တိုင္းရင္းသား ကိုယ္စားလွယ္ေတြ၊ ႏုိင္ငံေရးပါတီအဖြဲ႕ေတြအားလံုးပူးေပါင္းၿပီး အေျဖရွာဖို႔ လုပ္ေနတာျဖစ္တဲ့ အတြက္ဒါဟာ ေကာင္းမြန္တဲ့လုပ္ငန္း တစ္ခုလို႔ ကြၽန္ေတာ့္အေနနဲ႔ ျမင္ပါတယ္။ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးမွာေတာ့ အဖြဲ႕အားလံုးကို ပါေစခ်င္သလို ဖိတ္ေခၚထားပါတယ္။ မတက္ျဖစ္တာကေတာ့ သူတို႔သေဘာထား ခံယူခ်က္ပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ အားလံုးကလည္း သူတို႔ကို လက္ကမ္းႀကိဳ ေနတယ္လို႔ ကြၽန္ေတာ္ယံုၾကည္ပါတယ္။ ေနာက္တစ္ႀကိမ္အစည္းအေဝး ေတြမွာလည္း က်န္တဲ့အဖြဲ႕ေတြ တက္ေရာက္လိမ့္မယ္ လို႔လည္းေမွ်ာ္လင့္ပါတယ္။ NCA ဆိုတာကေတာ့ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္ အေျဖတစ္ခုလို႔ ယူဆပါတယ္။ NCA လက္မွတ္ထိုးဖို႔ လိုပါတယ္။ အျပင္က တျခားနည္းလမ္းနဲ႔ႀကိဳးစားေနတဲ့ အဖဲြ႕ေတြ လည္းရွိပါတယ္။ က်န္တ့ဲအဖဲြ႕ေတြကုိလည္း NCA လက္မွတ္ေရးထိုးဖို႔ ကြၽန္ေတာ့္အေနနဲ႔ တိုက္တြန္းခ်င္ပါတယ္။


ေစာျမရာဇာလင္း (UPDJC)

ကြၽန္မတို႔ တုိင္းရင္းသား ကိုယ္စားျပဳအေနနဲ႔ကေတာ့ လက္မွတ္ေရးထိုးဖို႔ရွိတယ္။ ဒါေပမဲ့ ေဆြးေႏြးမႈအေပၚမွာ မူတည္ၿပီးေတာ့မွ လက္မွတ္ထိုးသင့္မထိုးသင့္ စဥ္းစားစရာျဖစ္လာ ပါလိမ့္မယ္။ မူအရကေတာ့ အစိတ္အပိုင္းတစ္ခု အေပၚလက္မွတ္ထိုးဖို႔ အတြက္ကေတာ့ စဥ္းစားဖို႔အခ်က္ေတြ ရွိလာပါလိမ့္မယ္။ ဘာျဖစ္လို႔လဲဆိုေတာ့ တိုင္းရင္းသားေတြအေနနဲ႔ ရွည္လ်ားတဲ့ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ညီလာခံမျဖစ္ေစခ်င္ေတာ့ အတိုင္းအတာတစ္ခုထိ စဥ္းစားမယ္လို႔ေတာ့ စဥ္းစားထားၾကတာ ရွိပါတယ္။ ကြၽန္မတို႔ပါတီအေနနဲ႔ ႀကိဳးစားလာတာေတာ့ အမ်ဳိးသားတန္းတူေရးနဲ႔ ကိုယ္ပိုင္ျပ႒ာန္းခြင့္ အတြက္ပါ။ ကြၽန္မတို႔ပါတီနဲ႔ အျခားတိုင္းရင္းသားေတြနဲ႔ တူညီတဲ့အခ်က္ေတြရွိပါတယ္။ သဘာဝသယံဇာတ ေတြကို ဘယ္လိုခြဲေဝသံုးစြဲမလဲ၊ အခြန္ေတြဘယ္လိုေကာက္ခံမလဲ စတာေတြေပါ့။


ဦးခြန္ျမင့္ထြန္း (PNLO)

ကြၽန္ေတာ္တို႔ ရည္ရြယ္ခ်က္ကေတာ့ ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရး ညီလာခံဆိုတာ NCA အရက်င္းပတာျဖစ္ပါတယ္။ NCA သေဘာတူညီခ်က္ေတြအတိုင္း ႏုိင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲေတြ ေအာင္ျမင္ဖို႔အတြက္ ဒါကအဓိကထားၿပီးတက္ ေရာက္တာ ျဖစ္ပါတယ္။ UNFC မတက္ေရာက္ႏိုင္တာ ကေတာ့လတ္တေလာကိစၥ၊ ခရီးသြားလာေရး အပါအဝင္ အခက္အခဲေတြေၾကာင့္ပဲ မတက္ေရာက္ႏုိင္တာ လို႔ပဲထင္ပါတယ္။ UNFC နဲ႔ကြၽန္ေတာ္တို႔နဲ႔ ခ်င္းမိုင္ထိပ္သီး ေဆြးေႏြးပြဲမွာ NCA လမ္းေၾကာင္းအတုိင္းပဲ သြားၾကမယ္လို႔ သတ္မွတ္ခဲ့ၿပီးျဖစ္ပါတယ္။ ေျမာက္ပိုင္းအဖြဲ႕ေတြ တက္ေရာက္ခဲ့တဲ့ အေပၚမွာလည္း ကြၽန္ေတာ္တို႔အတြက္ အမ်ဳိးသားျပန္လည္ သင့္ျမတ္ေရးက အေျခခံက်တဲ့အတြက္ဒီညီလာခံရဲ႕တိုးတက္မႈ တစ္ခုလည္းျဖစ္ပါတယ္။ ကြၽန္ေတာ္တို႔က ညီလာခံမတိုင္ခင္မွာ ပအိုဝ္းအမ်ဳိးသားအဆင့္လိုက္ ေဆြးေႏြးခဲ့ၿပီးျဖစ္ပါတယ္။ အဲဒီကရတဲ့ရလဒ္ေတြကို ညီလာခံမွာတင္ သြင္းထားတယ္။ ေနာက္အစုအဖဲြ႕ေတြက တင္သြင္းထားတဲ့ စာတမ္းေတြကို အဆင့္ဆင့္ေဆြးေႏြးခဲ့ၿပီး အခုညီလာခံႀကီးက အတည္ျပဳေပးမွာျဖစ္ပါတယ္။

#Themyawadydaily

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...