Pages

Sunday, April 9, 2017

တပ္မေတာ္ျမစ္တြင္းသြားေဆး႐ံုေရယာဥ္(ေရႊပုဇြန္)ႏွင့္ ျမစ္ေရယာဥ္(စကု)တို႕ ေျမာင္းျမၿမိဳ႕နယ္ရွိ ေဒသခံ ျပည္သူမ်ားအား က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈလုပ္ငန္းမ်ားဆက္လက္ေဆာင္ရြက္
ေနျပည္ေတာ္ (၉-၄-၂၀၁၇)

ဧရာ၀တီတုိင္းေဒသႀကီး၊ ဧရာ၀တီျမစ္ေၾကာင္းတစ္ေလွ်ာက္ရွိ ေက်းရြာမ်ားမွ ေဒသခံျပည္သူမ်ားအား က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈလုပ္ငန္းမ်ားေဆာင္ရြက္ေပးရန္ေရာက္ရွိေနသည့္ တပ္မေတာ္နယ္လွည့္ အထူးကု ေဆးအဖြဲ႕မ်ားပါ၀င္ေသာ တပ္မေတာ္ျမစ္တြင္းသြားေဆး႐ံုေရယာဥ္(ေရႊပုဇြန္)ႏွင့္ ျမစ္ေရယာဥ္(စကု)တို႔သည္ ဧၿပီ ၇ ရက္တြင္ ေျမာင္းျမၿမိဳ႕နယ္၊ ကြမ္းၿခံကုန္းေက်းရြာႏွင့္ပတ္၀န္းက်င္ေက်းရြာမ်ားမွ ေဒသခံျပည္သူ ၁၀၄၈ ဦးအား က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈလုပ္ငန္းမ်ား ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္ေပးသည္။

ထိုသို႔ေဆာင္ရြက္ေပးရာတြင္ ေဆးကုသမႈဆိုင္ရာေရာဂါ ၄၂၅ ဦး၊ ခြဲစိတ္ေရာဂါ ၅၂ ဦး၊ သားဖြား/မီးယပ္ေရာဂါ ၅၈ ဦး၊ ကေလးေရာဂါ ၈၃ ဦး၊ အ႐ိုးေရာဂါ ၁၄၅ ဦး၊ နား/ ႏွာေခါင္း/လည္ေခ်ာင္းေရာဂါ ၆၂ ဦး၊ မ်က္စိေရာဂါ ၁၀၇ ဦးႏွင့္ သြားေရာဂါ ၁၁၆ ဦးတို႔ကို လိုအပ္သည့္ေဆး၀ါးကုသမႈမ်ား ေဆာင္ရြက္ေပးၿပီး မ်က္စိခြဲစိတ္လူနာ ၁၀ ဦး၊ သြားခြဲစိတ္လူနာ ၇၃ ဦးႏွင့္ အေထြေထြခြဲစိတ္လူနာ ၁၀ ဦးတို႔ကို ေဆး႐ံုေရယာဥ္ေပၚတြင္ ခြဲစိတ္ ကုသမႈမ်ားေဆာင္ရြက္ေပးသည္။

#Themyawadydaily

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...