Pages

Tuesday, April 11, 2017

ဒံုးက်ည္ၿခိမ္းေျခာက္မႈ အႏၲရာယ္အေပၚ အေမရိကန္က အင္အားသံုးေျဖရွင္း ေတာ့မည္လား


USS Carl Vinson

( သင္းေအာင္ ဘာသာျပန္သည္။ )

ကုိရီးယား ကြၽန္းဆြယ္ေပၚ၌ တင္းမာမႈမ်ား ျမင့္တက္ေနစဥ္ အေမရိကန္အစိုးရက ၎တုိ႔၏ တုိက္ခုိက္ေရး ေရယာဥ္စုကုိ အဆုိပါကြၽန္းဆြယ္ အနီးသုိ႔ မၾကာမီက ေစလႊတ္လုိက္ ၿပီျဖစ္သည္။ ေလယာဥ္တင္ သေဘၤာတစ္စင္း ျဖစ္သည့္ USS Carl Vinson အပါအဝင္ဖ်က္ သေဘၤာမ်ားႏွင့္ တျခား စစ္သေဘၤာမ်ား ပါဝင္သည့္ တုိက္ခုိက္ေရး ေရယာဥ္စုကုိ အေမရိကန္သမၼတ ေဒၚနယ္ထရမ့္၏ အမိန္႔ျဖင့္ ကုိရီးယားကြၽန္းဆြယ္ အနီးသုိ႔ ေစလႊတ္လုိက္ျခင္း ျဖစ္ၿပီး အဓိက ရည္ရြယ္ခ်က္မွာ အင္အားျပသ သည့္အေနျဖင့္ လုပ္ေဆာင္ ျခင္းျဖစ္သည္။

ထုိ႕ျပင္ ဒံုးက်ည္ စမ္းသပ္ပစ္ခတ္မႈ မ်ားေၾကာင့္ တင္းမာမႈ ျမင္႔တက္လာသည့္ ကုိရီးယား ကြၽန္းဆြယ္ အေရးတြင္ အေမရိကန္ အစိုးရက နက္နက္႐ႈိင္း႐ႈိင္း ပါဝင္လ်က္ ရွိသည္ဟူေသာ အခ်က္ကုိလည္း ထင္ရွားေစရန္ ျဖစ္သည္ဟု ေျပာသည္။ အေမရိကန္ အစုိးရ၏ အဆုိပါလုပ္ ေဆာင္ခ်က္သည္ ေဒသတြင္းရွိ ၎တုိ႔၏ မဟာမိတ္ ႏုိင္ငံမ်ားကုိ အကာအကြယ္ ေပးႏုိင္ေရး အတြက္ေရြးခ်ယ္ စရာနည္းလမ္းမ်ား ျပင္ဆင္လုိက္ျခင္း ျဖစ္သည္ဟု သံုးသပ္သူ တခ်ဳိ႕က ယူဆထားသည္ကုိ ေတြ႕ရသည္။ ေျမာက္ကုိရီးယား အစိုးရသည္ မၾကာမီက ၎တုိ႔၏ ပဲ့ထိန္းဒံုးက်ည္ တစ္စင္းကုိ စမ္းသပ္ပစ္ ခတ္ၿပီးေနာက္ ယခုအခါ စမ္းသပ္ပစ္ခတ္ မႈမ်ားကုိ ထပ္မံလုပ္ေဆာင္ ႏုိင္သည္ဟူေသာ အလားအလာမ်ား ထြက္ေပၚလာ ျခင္းေၾကာင့္ အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စုက ေလယာဥ္တင္သေဘၤာ USS Carl Vinson ကုိ ၾသစေၾတးလ်မွ အေနာက္ပစိ ဖိတ္ေဒသသုိ႔ လမ္းေၾကာင္း ေျပာင္းလဲ၍ ေစလႊတ္လုိက္ ျခင္းျဖစ္သည္။

အေမရိကန္ အစိုးရသည္ ၎တုိ႔၏ တုိက္ခုိက္ေရး ေရယာဥ္စုကုိ ကုိရီးယား ကြၽန္းဆြယ္ အနီးသုိ႔ ေစလႊတ္ထား သည္ဟု ဆုိေသာ္လည္း စင္စစ္တြင္ ၎ေရယာဥ္စုကုိ ေျမာက္ကုိရီးယား အနီးရွိ ေရပုိင္နက္တြင္ ျဖန္႔ၾကက္ထားျခင္း ျဖစ္သည္ဟု အေမရိကန္-ပစိဖိတ္ ေရတပ္ဖြဲ႕မွ ေျပာေရးဆုိခြင့္ရွိသူ ေဒ့ဘန္ဟမ္က ေျပာသည္။ အေၾကာင္းမွာ ေျမာက္ကုိရီးယား အစိုးရ၏ မထင္လွ်င္ မထင္သလုိ ဒံုးက်ည္ ပစ္ခတ္စမ္း သပ္ေလ့ရွိသည့္ အမူအက်င့္ႏွင့္ ေပၚထြက္ လာႏုိင္သည့္ ၿခိမ္းေျခာက္မႈ မ်ားကုိ လုိအပ္သလုိ တုံ႔ျပန္ရန္ ျဖစ္သည္။

အေမရိကန္ အစိုးရအဖြဲ႕မွ အဆင့္ျမင့္ အရာရွိႀကီး မ်ားသည္ ေျမာက္ကုိရီးယား၏ ဒံုးက်ည္ အစီအစဥ္ႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ မ်ားစြာစုိးရိမ္ လ်က္ရွိ သည့္အျပင္ သကၤာမကင္းျဖစ္ လ်က္ရွိသည္ကုိ ေတြ႕ရသည္။ ၎တုိ႔ စုိးရိမ္မည္ ဆုိပါကလည္း စုိးရိမ္စရာပင္။ ေျမာက္ကုိရီးယား ႏုိင္ငံ၏ ဒံုးက်ည္နည္း ပညာသည္ ယခင္က ထင္သေလာက္ တုိးတက္မႈ မရွိေသာ္လည္း ယခုႏွစ္အတြင္း မ်ားစြာတုိးတက္ လာသည္ဟု အေမရိကန္ အရာရွိမ်ားကပင္ ထုတ္ေဖာ္ေျပာၾကား ထားျပီး ၎တုိ႔တြင္ ေတာင္ကုိရီးယား ကုိသာမက ဂ်ပန္ႏွင္႔ အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စု၏ ပုိင္နက္တခ်ိဳ႕သုိ႔ ပင္ ပစ္ခတ္ႏုိင္သည့္ တုိက္ခ်င္းပစ္ ဒံုးက်ည္မ်ားကုိ ပုိင္ဆုိင္ ထားသည္ဟု အမ်ားက ယူဆထား ၾကသည္။

သုိ႔ေသာ္ ယင္းဒံုးက်ည္မ်ား၏ စြမ္းေဆာင္ရည္ကုိမူ မည္သူကမွ် အတိအက် မသိႏုိင္ေပ။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ႏ်ဴကလီးယားစစ္ပြဲ စတင္ေတာ့မည္ ဆုိပါက ႀကိဳတင္ လက္ဦးမႈ ရရွိေအာင္ တုိက္ခုိက္မည္ ဟူေသာ အခ်က္ကုိ အေမရိကန္ အစိုးရက ျငင္းဆုိ သြားမည္ မဟုတ္ဟု ႏုိင္ငံျခား ေရးဝန္ႀကီး ရက္စ္ေတလာဆင္ က ေျပာၾကားခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

ယခုကဲ့သုိ႔ ထရမ့္အစိုးရ၏ ေျမာက္ကုိရီးယားအေပၚ ရပ္တည္ခ်က္ တင္းမာစြာ ခ်မွတ္လာသည့္ လုပ္ေဆာင္ခ်က္ အေပၚ ကြန္ဂရက္မွ ရီပတ္ဘလီကန္ လႊတ္ေတာ္ အမတ္အမ်ားအျပားက ေထာက္ခံထား ေသာ္လည္း ဒီမုိကရက္တစ္ အမတ္မ်ားက ထင္သေလာက္ ေထာက္ခံ ထားျခင္း မရွိေပ။ ထုိ႔ျပင္ ပစိဖိတ္ေဒသ၌ အေမရိကန္က စစ္အင္အား အမ်ားအျပား ျဖန္႔ၾကက္ထား ျခင္းသည္ ေနာက္ဆံုးတြင္ ႏ်ဴကလီးယား စစ္ပြဲကုိ ျဖစ္ေပၚ ေစႏုိင္သည္ဟု ၎တုိ႔က စိုးရိမ္မကင္း ျဖစ္ေန ၾကသည္။

သုိ႔ေသာ္ တျခားတစ္ဖက္တြင္ ေျမာက္ကုိရီးယားမွ ထြက္ေပၚလာ ႏုိင္သည့္ ၿခိမ္းေျခာက္မႈ မ်ားကုိ တုံ႔ျပန္ကာကြယ္ရန္ ႏ်ဴကလီးယား လက္နက္မ်ားကုိ ေတာင္ကုိရီးယား ႏုိင္ငံ၌ ျပန္လည္ခ်ထားေရး သုိ႔မဟုတ္ ေျမာက္ကုိရီးယား ေခါင္းေဆာင္ကုိ လုပ္ႀကံ သတ္ျဖတ္ေရး စသည့္ အစီအစဥ္ မ်ားကုိ အေမရိကန္ အမ်ဳိးသား လံုၿခံဳေရး ေကာင္စီက ထရမ့္အစိုးရကုိ ၿပီးခဲ့သည့္ ရက္သတၱပတ္ အကုန္ပုိင္းက တင္ျပထားသည္ ကုိ ေတြ႕ရသည္။ ေျမာက္ကုိရီးယား ႏုိင္ငံသည္ ၎တုိ႔၏ ႏ်ဴကလီးယား လက္နက္ အစီအစဥ္ကုိ စြန္႔လႊတ္၍ ေစ႔စပ္ေဆြးေႏြး ပြဲတြင္ ျပန္လည္ ပါဝင္လာျခင္း မရွိေသး ေသာေၾကာင့္ ယင္းႏုိင္ငံသည္ အေမရိကန္ႏွင့္ မဟာမိတ္ ႏုိင္ငံမ်ားအတြက္ ၿခိမ္းေျခာက္မႈ တစ္ခုအျဖစ္ ဆက္လက္ တည္ရွိေနသည္။

ယင္းၿခိမ္းေျခာက္မႈကုိ တုံ႔ျပန္ႏုိင္ေရး အတြက္ အေမရိကန္ အစုိးရက အင္အားျပသ သည့္အေနျဖင့္ ၎တုိ႔၏ တုိက္ခုိက္ေရး ေရယာဥ္စုကုိ ေျမာက္ကုိရီးယားႏုိင္ငံ အနီးရွိ ေရျပင္သုိ႔ ေစလႊတ္ လုိက္သည္ဟု ကမၻာ့ႏုိင္ငံ အမ်ားအျပားက ႐ႈျမင္ထားသည္။ အေမရိကန္ အစုိးရ၏ ေဆာင္ရြက္ ခ်က္သည္ ေျမာက္ကုိရီးယားအား ၾကမ္းတမ္းသည့္ အျပဳအမူမ်ဳိးကုိ လုပ္ေဆာင္လာ ေစရန္ တြန္းပုိ႔ ႏုိင္ဖြယ္ရွိၿပီး အေမရိကန္ ၏တုိက္ခုိက္ေရး ေရယာဥ္စုသည္ ေျမာက္ကုိရီးယား ႏုိင္ငံအတြင္းရွိ စစ္စခန္းမ်ား ကုိပါ တုိက္ခုိက္ လာႏုိင္ေၾကာင္း ႐ုရွားအထက္ လႊတ္ေတာ္ ကာကြယ္ေရးႏွင့္ လံုၿခံဳေရးေကာ္မတီ ဥကၠ႒ ဗစ္တာအုိဇီေရာ့ဗ္က ေထာက္ျပ ေဝဖန္ခဲ့သည္။

သုိ႔ေသာ္ ကုိရီးယား ကြၽန္းဆြယ္ေပၚ၌ ႏ်ဴကလီးယား စစ္ပြဲျဖစ္ပြား လာႏုိင္ေျခကား အကယ္စင္စစ္ နည္းပါးလွသည္ဟု ဆုိႏုိင္သည္။

အေၾကာင္းမွာ အေမရိကန္ အစိုးရသည္ ေဒသတြင္း မဟာမိတ္ ႏုိင္ငံတစ္ႏုိင္ငံ ျဖစ္သည့္ ေတာင္ကုိရီးယား ၏ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ ေျဖရွင္းလုပ္ေဆာင္ ေရးမူဝါဒကုိ ေထာက္ခံထား ေသာေၾကာင့္ပင္ ျဖစ္သည္။ မွန္သည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ အေမရိကန္က ၎တုိ႔၏ စစ္အင္အား အမ်ားအျပားကုိ ကုိရီးယားကြၽန္းဆြယ္ အနီးသုိ႔ ေစလႊတ္လုိက္ ေသာ္လည္း စုိးရိမ္ဖြယ္ ႀကီးႀကီးမားမား ရွိမည္မဟုတ္ဟု ေတာင္ကုိရီးယား ျပန္လည္ ေပါင္းစည္းေရး ဝန္ႀကီးဌာနမွ ေျပာေရး ဆုိခြင့္ရွိသူ တစ္ဦးျဖစ္သည့္ လီဒက္ဟန္က ၿပီးခဲ့သည့္ ရက္သတၱပတ္ အကုန္ပုိင္းက ဆုိလုိက္ျခင္း ျဖစ္သည္။

ေတာင္ကုိရီးယား အစိုးရသည္ ကြၽန္းဆြယ္ေပၚ လက္ရွိျဖစ္ေပၚ ေနသည့္တင္းမာ မႈမ်ားကုိ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ အေျဖရွာ ႏုိင္ေရး အေရးႀကီးသည္ ဟူေသာ အခ်က္ကုိ ယံုၾကည္လ်က္ ရွိေနၿပီး ေျမာက္ကုိရီးယား အေပၚ တင္းက်ပ္မႈ မ်ားကုိ ခ်မွတ္ျခင္း အားျဖင့္ ယင္းႏုိင္ငံ အစိုးရအား ေစ့စပ္ညႇိႏႈိင္းေရး စားပြဲသုိ႔ ျပန္လည္ ေရာက္ရွိလာ ေစႏုိင္လိမ့္မည္ ဟုယူဆေနသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ တင္းမာမႈကုိ စစ္ေရးအရ ျဖင့္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ထိပ္တုိက္ ရင္ဆုိင္ျခင္း အားျဖင့္ေသာ္ လည္းေကာင္း ေျဖရွင္းမည္ မဟုတ္ဘဲ ၎တုိ႔၏ လံုၿခံဳေရးကို အဓိကက်ားကန္ ေထာက္ပံ့ ေပးေနသည့္ မဟာမိတ္ အေမရိကန္ ႏုိင္ငံအား အင္အားသံုး ေျဖရွင္းျခင္း မျပဳရန္ ေဖ်ာင္းဖ်မည္မွာ မလြဲဧကန္ ျဖစ္သည္။

ထုိ႔ျပင္ တ႐ုတ္သမၼတ ရီွက်င့္ဖ်င္ႏွင့္ အေမရိကန္ သမၼတ ထရမ့္တုိ႔ ႏွစ္ဦးက ဖေလာ္ရီဒါ ျပည္နယ္၌ မၾကာမီကေတြ႕ဆံု ေဆြးေႏြးစဥ္ ေျမာက္ကုိရီးယားအေရး ႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ တ႐ုတ္အစိုးရက ပါဝင္လုပ္ေဆာင္ရန္ ရွီကသေဘာတူ ညီလုိက္ျခင္းေၾကာင့္ အေမရိကန္ အစိုးရ အေနျဖင့္ ဒံုးက်ည္ ၿခိမ္းေျခာက္မႈ အႏၲရာယ္ကုိ အင္အားသံုး ေျဖရွင္း လိမ့္မည္ မဟုတ္ေၾကာင္း သံုးသပ္တင္ျပ လုိက္ရပါသည္။

ျမ၀တီေန႔စဥ္သတင္းစာ ၊ စာ(၂၄)

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...