Pages

Monday, March 27, 2017

အၿမဲထာ၀ရညီညြတ္မွ ဒိ႒တည္တံ့မည္


အၿမဲထာ၀ရညီညြတ္မွ ဒိ႒တည္တံ့မည္

၂ဝ၁၇ ခုႏွစ္ မတ္ ၂၇ ရက္တြင္ (၇၂) ႏွစ္ေျမာက္ တပ္မေတာ္ေန႔ စစ္ေရးျပအခမ္းအနား ကို ဦးတည္ခ်က္(၄)ရပ္ျဖင့္ က်င္းပခဲ့ၿပီးျဖစ္သည္။ တပ္မေတာ္သည္ တိုင္းရင္းသား ျပည္သူမ်ား၏ ရင္ေသြးမ်ားျဖင့္ ဖြဲ႕စည္းထားေသာ အမ်ဳိးသားေရး အင္အားစုအျဖစ္ ႏိုင္ငံေတာ္ ကာကြယ္ေရးႏွင့္ တိုင္းရင္းသား မိဘျပည္သူတို႔အတြက္ ဘက္စံုလံုၿခံဳေရး တာဝန္မ်ားကို ေခတ္အဆက္ဆက္ အခက္အခဲ အမ်ဳိးမ်ဳိးကို ရင္ဆိုင္ေက်ာ္လႊား စြန႔္လႊတ္စြန္႔စားမႈ မ်ားျဖင့္ ထမ္းေဆာင္ခဲ့သည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံလြတ္လပ္ေရး ရၿပီး တပ္မေတာ္ ထမ္းေဆာင္ခဲ့ေသာ တာဝန္မ်ားမွာ ၁၉၄၈-၁၉၄၉ ခုႏွစ္မ်ားတြင္ ျပည္တြင္းေရာင္စံု ေသာင္းက်န္းမႈ အႏၲရာယ္မ်ားကို ရွိသည့္အင္အားျဖင့္ တိုက္ခိုက္ႏွိမ္နင္း ခဲ့ရသည္။ ၁၉၅၂-၁၉၆ဝ ျပည့္ႏွစ္မ်ားတြင္ ျပည္ပမွက်ဴးေက်ာ္ ဝင္ေရာက္လာေသာ ကူမင္တန္ မ်ားအား တိုက္ထုတ္ခဲ့ရသည္။ ၁၉၅၈-၁၉၅၉ ခုႏွစ္မ်ားတြင္ အိမ္ေစာင့္အစိုးရ တာဝန္ကိုပါ တာဝန္ယူခဲ့ရသည္။ ၁၉၆၂ ခုႏွစ္တြင္ ျပည္ေထာင္စုႀကီး ၿပိဳကြဲမည့္ အႏၲရာယ္ကို အခ်ိန္မီတားဆီး လိုက္ရသည္။ ၁၉၈၈ ခုႏွစ္တြင္ မင္းမဲ့စ႐ိုက္မ်ား လႊမ္းမိုးၿပီး ႏုိင္ငံေတာ္၏ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာ ကိုပါ ထိပါးလာသျဖင့္ ႏုိင္ငံေတာ္တာဝန္ အရပ္ရပ္ကို ထိန္းသိမ္းကာကြယ္ လုိက္ရသည္။ ၂ဝ၁ဝ ျပည့္ႏွစ္တြင္ ျပည္သူတုိ႔ လုိလား ေတာင့္တေနေသာ ပါတီစံုဒီမုိကေရစီ အေထြေထြ ေရြးေကာက္ပြဲႀကီးကို ႏုိင္ငံတစ္ဝန္း တစ္ၿပိဳင္တည္း ေအာင္ျမင္စြာ က်င္းပေပးခဲ့ၿပီး ဒီမုိကေရစီ အသြင္ ကူးေျပာင္းေရးကို ညင္သာစြာ ေဆာင္ရြက္ေပး ႏုိင္ခဲ့သည္။

ႏိုင္ငံေတာ္၏ ကာကြယ္ေရးႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ လြတ္လပ္ေရး ဗိသုကာႏွင့္ တပ္မေတာ္ဖခင္ႀကီး ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း သည္ ျမန္မာသကၠရာဇ္ ၁၃ဝ၄ ခုႏွစ္ သီတင္းကြၽတ္ လဆုတ္ ၈ ရက္တြင္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ ခန္းမ၌ ဖြင့္လွစ္ေသာ ဆရာျဖစ္သင္တန္း ၌ ေသနဂၤဗ်ဴဟာ စစ္ပညာေဟာေျပာ ခဲ့သည္။ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း က ''တုိင္းျပည္တစ္ျပည္မွာ လြတ္လပ္ေရးရဖုိ႔ဟာ ဒါေလာက္ မခဲယဥ္းဘူး။ လြတ္လပ္ေရး ရၿပီးေတာ့ ရတဲ့ လြတ္လပ္ေရးကို ထိန္းသိမ္းဖို႔ပဲ ခဲယဥ္းတယ္။ စစ္တုိက္တာလည္း ဒီအတုိင္းပဲ။ ဥပမာ ဆုိရင္ေတာ့ ၿမိဳ႕ကိုသိမ္းဖုိ႔ မၾကည့္ရဘူး။ သိမ္းၿပီး မထိန္းႏုိင္ရင္ သြားတုိက္တာ အလကားျဖစ္မွာပဲ။ တစ္ခါတေလ စစ္တုိက္တာ သိမ္းဖုိ႔တုိက္တာ မဟုတ္ဘူး။ ဗမာျပည္အတြက္ အလုပ္လုပ္ ေနၾကတာမွာ ေရွးအခါတုန္း ကလည္း ဗမာျပည္ လြတ္လပ္ေရး အတြက္ ရေအာင္ယူႏုိင္တဲ့ အေျခအေနမ်ဳိး ရခဲ့တယ္။ ဒါေပမဲ့ ရၿပီးတဲ့ လြတ္လပ္ေရးကို ထိန္းႏုိင္မလားဆုိတာ စဥ္းစားၿပီး မေဆာင္ရြက္ဘဲ ထားခဲ့ရတယ္။ ပထမျဖစ္ေအာင္ လုပ္ၿပီးေတာ့ ျဖစ္ၿပီးမွ ဒီဟာကို ထိန္းသိမ္းႏုိင္တဲ့ အရည္အခ်င္းမရွိၾကရင္ ေနာက္ဆံုးျပန္႐ႈံး သြားတာပဲ'' ဟု ထည့္သြင္း ေဟာေျပာသည္။

တပ္မေတာ္သည္ ႏုိင္ငံေတာ္ တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းေရး၊ တုိင္းရင္းသား စည္းလံုးညီၫြတ္ေရး ႏွင့္ ျပည္သူမ်ား၏ လူမႈဘဝ ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေရး တို႔အတြက္ မူေဘာင္(၃)ရပ္ခ်မွတ္၍ ႏုိင္ငံေတာ္၏ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို ႏုိင္ငံေတာ္အစိုးရ၊ လႊတ္ေတာ္၊ ျပည္သူတုိ႔ႏွင့္အတူ ပူးေပါင္းပါဝင္ ေဆာင္ရြက္ေနေသာ တပ္မေတာ္ျဖစ္သည္။ ႏုိင္ငံေတာ္၏ ပုိင္နက္နယ္ေျမ ကိုလည္းေကာင္း၊ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာ ကိုလည္းေကာင္း၊ တုိင္းရင္းသား ျပည္သူတုိ႔၏ အက်ဳိးစီးပြား ကိုလည္းေကာင္း ထိပါးလာသည့္ ျပည္တြင္း၊ ျပည္ပအႏၲရာယ္ ဟူသမွ်ကို တပ္မေတာ္က တုိက္ထုတ္ကာကြယ္ ေစာင့္ေရွာက္ ေနျခင္းသည္ သမုိင္းေပး အမ်ဳိးသားေရး တာဝန္ျဖစ္သည္။ တပ္မေတာ္က ခ်မွတ္ထားေသာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးမူဝါဒ (၆)ရပ္သည္ သမုိင္း အေတြ႕အႀကံဳအရ ခ်မွတ္ထားျခင္း ျဖစ္သည္။

ယေန႔ကာလသည္ ႏုိင္ငံေတာ္ေရွ႕ခရီး ေျဖာင့္တန္းေရးအတြက္ အားလံုး ညီညီၫြတ္ၫြတ္ ျဖင့္ စုေပါင္းပါဝင္ၾကရန္ ႀကိဳးပမ္းရာတြင္ ျပည္ေထာင္စု ၿငိမ္းခ်မ္းေရးညီလာခံ-(၂၁)ရာစု ပင္လံုဖြင့္ပြဲ အခမ္းအနားကို ၂ဝ၁၆ ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္ ၃၁ ရက္တြင္ ေနျပည္ေတာ္၌ က်င္းပစဥ္ တပ္မေတာ္ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး မင္းေအာင္လႈိင္ တက္ေရာက္၍ ႏႈတ္ခြန္းဆက္ အမွာစကား ေျပာၾကားခဲ့သည္။ တပ္မေတာ္ ကာကြယ္ေရး ဦးစီးခ်ဳပ္က ''အမ်ဳိးသားျပန္လည္ သင့္ျမတ္ေရးနဲ႔ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား ေဆာင္ရြက္ရာမွာ လူမ်ဳိးစြဲ၊ ေဒသစြဲ၊ အယူဝါဒစြဲ စတဲ့အစြဲအလမ္းမ်ား ကင္းရွင္းစြာနဲ႔ ေအာင္ျမင္ၿပီးေျမာက္ သည္အထိ တာဝန္ယူ ေဆာင္ရြက္ၾကမည့္ သူမ်ားအျဖစ္ ျပည္သူတု႔ိက အသိအမွတ္ျပဳခံ ထားရသူမ်ားလည္း ျဖစ္ပါတယ္'' ဟူ၍ ကုိယ္စားလွယ္ မ်ားအား ေျပာၾကားသည္။

တပ္မေတာ္ ကာကြယ္ေရး ဦးစီးခ်ဳပ္က ဆက္လက္ ေျပာၾကားရာ၌ ''အမ်ဳိးသားျပန္လည္ သင့္ျမတ္ေရးနဲ႔ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား ေအာင္ျမင္စြာ အေကာင္အထည္ ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ဖုိ႔ အတြက္ အဓိကႏွလံုးသြင္း ၾကရမယ့္ အခ်က္ႏွစ္ခ်က္ ကေတာ့ တုိင္းရင္းသား စည္းလံုးညီၫြတ္ေရး မဟာဗ်ဴဟာကို မ်က္ျခည္မျပတ္ က်င့္သံုးျခင္းနဲ႔ ထာဝရ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ရယူရန္အတြက္ အမွန္တကယ္ ဆႏၵရွိျခင္းတုိ႔ပဲ ျဖစ္ေၾကာင္း'' တုိ႔ကုိ ထည့္သြင္း ေျပာၾကားသည္။

သို႔ျဖစ္၍ ျမန္မာႏုိင္ငံ ရရွိၿပီးေသာ လြတ္လပ္ေရးႏွင့္ အခ်ဳပ္အျခာ အာဏာတည္တံ့ ခုိင္ၿမဲေရးသည္ ႏုိင္ငံသားတုိ႔၏ စည္းလံုးညီၫြတ္မႈ အေပၚ တည္မွီလ်က္ရွိရာ တုိင္းရင္းသား ျပည္သူမ်ားႏွင့္ တပ္မေတာ္တုိ႔သည္ အေရးႀကီးမွ ေသြးစည္းသည့္ အေနအထားမ်ဳိးကို ေက်ာ္လြန္၍ ျပည္ေထာင္စုႀကီး အက်ဳိးစီးပြားႏွင့္ ယွဥ္လာပါက အၿမဲထာဝရ ေသြးစည္းညီၫြတ္ ေနၾကရမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ျမဝတီ က တုိက္တြန္းႏႈိးေဆာ္ လုိက္ရပါသည္။

ျမ၀တီေန႔စဥ္သတင္းစာ ၊ စာ(၂)

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...