Pages

Monday, March 6, 2017

တ႐ုတ္ႏွင့္ ဆက္ဆံေရးဆုိးရြားလာသည့္ ေတာင္ကုိရီးယား


Sketch Map Showing THAAD Missile and Its X-Band Radar's 
Detection and Tracking Range

The U.S. and the South Korea plan to deploy the THAAD system by the end of 2017. 
China says it threatens its national security.

( ရွိန္းထက္ ဘာသာျပန္သည္။ )

၂ဝ၁၆ ခုႏွစ္ကို ေတာင္ကိုရီးယား၏ ႏုိင္ငံေရး အလဲအကြဲႏွစ္ တစ္ႏွစ္ဟု ေခါင္းစဥ္တပ္ရမည္ ျဖစ္သည္။ သမၼတႏွင့္ သူ၏အႀကံေပးတို႔ ေငြေၾကး အ႐ႈပ္ေတာ္ပံု လူသိရွင္ၾကား ထြက္ေပၚလာၿပီး ႏုိင္ငံ၏ အဓိကစီးပြားေရး လုပ္ငန္းႀကီး ျဖစ္ေသာ Samsung ကုမၸဏီဥကၠ႒ ပါ ထိုကိစၥထဲ၌ ပါဝင္ပတ္သက္ ခဲ့သည္။

ကိုယ့္ျပည္တြင္းမွ အ႐ႈပ္ထုပ္ကို မရွင္းႏုိင္မီမွာပင္ ျပည္ပေရးရာ ကိစၥမ်ားက ထပ္ျဖစ္လာျပန္သည္။ ႏုိင္ငံ၏ အႀကီးမားဆံုး ကုန္သြယ္ဖက္ ျဖစ္ေသာ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံႏွင့္ ဆက္ဆံေရး တင္းမာလာျခင္း ျဖစ္သည္။ တ႐ုတ္အြန္လုိင္း ဝက္ဘ္ဆိုက္မ်ားတြင္ ေတာင္ကိုရီးယားမွ အႏုပညာ လုပ္ငန္းမ်ားကို ပိတ္ပင္တားျမစ္ လာသည္။ သီခ်င္းအစ ႐ုပ္ရွင္ဇာတ္ကားမ်ား အဆံုး ျပသခြင့္ ပိတ္ပင္ေတာ့မည္ ဟု တ႐ုတ္၏ အႀကီးဆံုး ဝက္ဘ္ဆိုက္မ်ားက ဆိုလာကာ ႏုိင္ငံေရး အရ ၿပိဳင္ဆိုင္မႈ ျဖစ္လာသည္။

ထိုအခ်ိန္တြင္ ေတာင္ကိုရီးယား၌ ေငြေၾကး အ႐ႈပ္ေတာ္ပံုႏွင့္ ပတ္သက္၍ ဆႏၵျပမႈမ်ားက မၿပီးဆံုးႏုိင္ေသးဘဲ ျပည္တြင္းေရး ၿပိဳကြဲမႈမ်ားလည္း ျဖစ္ေနျပန္သည္။ သမၼတပါ့ခ္ ကို ေထာက္ခံသူမ်ားႏွင့္ ကန္႔ကြက္သူ မ်ားက မတ္ ၁ ရက္တြင္ က်ေရာက္ခဲ့သည့္ ေတာင္ကိုရီးယား လြတ္လပ္ေရးေန႔၌ အၿပိဳင္အဆုိင္ ဆႏၵျပၾကသည္။ ေထာက္ခံသူမ်ားက နည္းနည္း၊ သမၼတကို တရားစြဲမည့္သူ မ်ားက မ်ားမ်ားႏွင့္ မၾကာမီမွာပင္ သမၼတကို တရားစြဲဖို႔၊ မစြဲဖို႔ လႊတ္ေတာ္က ဆံုးျဖတ္ ရေတာ့မည္ ျဖစ္သည္။

တရားစြဲဖို႔ လႊတ္ေတာ္ကသာ ဆံုးျဖတ္ခဲ့လွ်င္ မၾကာမီ ေရြးေကာက္ပြဲ က်င္းပကာ သမၼတေနရာကို အစားထိုးရမည္ ျဖစ္ၿပီး တရားမစြဲလွ်င္ သမၼတပါ့ခ္ သက္တမ္း ကုန္ဆံုးခ်ိန္ ၂ဝ၁၈ ခုႏွစ္ ေရာက္မွသာ ေရြးေကာက္ပြဲကို ပံုမွန္က်င္းပမည္ ျဖစ္သည္။ ယခု ႏုိင္ငံသမၼတ ေနရာကို ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ကြမ္က်ဳိအမ္း က ယာယီတာဝန္ယူ ထားၿပီး အေျခအေနကို ထိန္းထားသည္။

ျပည္တြင္း အ႐ႈပ္ေတာ္ပံု ျပႆနာမ်ားကို ပင္ ႏုိင္ေအာင္ မရွင္းႏုိင္သည့္ ၾကားထဲ တ႐ုတ္ႏွင့္လည္း ႏိုင္ငံျခားေရး ျပႆနာ ထပ္ျဖစ္ ေနျပန္သည္။ ေတာင္ကိုရီးယား တြင္ သမၼတ ပါ့ခ္ဂြမ္ေဟး ေထာက္ခံမႈျဖင့္ ခ်ထားမည့္ ဒံုးခြင္းဒံုးစနစ္ သည္ အာရွ ႏွင့္ ဥေရာပကို ခ်ိတ္ဆက္ထားသည့္ အင္အား အေကာင္းဆံုး ဒံုးစနစ္ျဖစ္ၿပီး လိုအပ္ပါက တ႐ုတ္ႏုိင္ငံ အထိပင္ သူ႔စနစ္ကို ထဲထဲဝင္ဝင္ ေရာက္ႏုိင္သည့္ အတြက္ တ႐ုတ္တို႔က အႀကီးမားဆံုး ကန္႔ကြက္ထားသည္။

ထို႔ျပင္ THAAD ခ်ထားမည္ဆိုလွ်င္ ေတာင္ကိုရီးယားႏွင့္ တ႐ုတ္ၾကား ဆက္ဆံေရးကို ထိခုိက္လာႏုိင္သည္ ဟု တ႐ုတ္အစိုးရက ေတာင္ကိုရီးယားကို သတိေပးထားကာ အေမရိကန္ကို ဖိအားေပး မရသည့္အဆံုး ေတာင္ကိုရီးယား ဘက္သုိ႔လွည့္လာ ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ ေတာင္ကိုရီးယားသည္ ယခင္က တ႐ုတ္ႏွင့္ တင္းမာမႈကို သတိႀကီးစြာထားၿပီး ကိုင္တြယ္ခဲ့သည္။

တစ္ဖက္တြင္လည္း အႀကီးမားဆံုး စီးပြားေရး ကုန္သြယ္ဖက္၊ တစ္ဖက္တြင္လည္း အႀကီးမားဆံုး စစ္ေရးမဟာမိတ္၊ ထိုအႀကီးမားဆံုး ႏွစ္ဦးကလည္း အႀကီးမားဆံုး ရန္သူေတာ္ႏွစ္ဦး၊ ထိုၾကားထဲတြင္ ဘက္ညီေအာင္ ေတာင္ကိုရီးယား တို႔ စည္းခ်က္ညီညီႏွင့္ လိုက္ကရသည္။ ယခုေတာ့ ေျမာက္ကိုရီးယား အေရးေၾကာင့္ ထိုဟန္ခ်က္ ပ်က္သြားၿပီျဖစ္သည္။

ျပည္တြင္းဆႏၵျပသူ မ်ားက သမၼတ ပါ့ခ္ဂြမ္ေဟး အေနျဖင့္ ေျမာက္ကိုရီးယား ၏ ႏ်ဴကလီးယား ၿခိမ္းေျခာက္မႈ ေလ်ာ့က်သြားေစရန္ မစြမ္းေဆာင္ ႏုိင္ေသာေၾကာင့္ ျဖစ္ရသည့္ ျပႆနာဟု ဆိုသည္။ ေတာင္ကိုရီးယား တြင္ ႏုိင္ငံေရးသမား တုိင္းႏွင့္ ျပည္သူတိုင္းသည္ သူတို႔အစိုးရကို ေရြးခ်ယ္မဲေပးလွ်င္ ေျမာက္ကိုရီးယား အေရးကို ထိပ္ဆံုးထား စဥ္းစားၿပီးမွ မဲေပးၾကသည္။

သမၼတပါ့ခ္ကိုလည္း ေျမာက္ကိုရီးယား အေရး အေကာင္းဆံုး ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းႏုိင္မည့္သူ အျဖစ္ျမင္ၿပီး ေသခ်ာစြာ ေရြးခ်ယ္မဲေပး ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ ယခုေတာ့ သူတို႔အထင္က လြဲသြားသည့္အျပင္ ေျမာက္ကိုရီးယား ႏွင့္ပင္ တင္းမာမႈပိုမို ျမင့္တက္သြားၿပီး ႏ်ဴကလီးယား လမ္းေၾကာင္းေပၚသို႔ပင္ ေရာက္ရွိလာကာ THAAD ခ်ထားေရး အထိပင္ ေရာက္ရွိလာသည္။

ယခု အေျခအေနကလည္း THAAD ခ်မထား၍မရသည့္ အေျခအေန ျဖစ္ေနေသာေၾကာင့္ တ႐ုတ္ႏွင့္ ဆက္ဆံေရး တင္းမာ လာရျခင္းျဖစ္သည္။ တ႐ုတ္ကေတာ့ အျပင္းထန္ဆံုးကန္႔ကြက္ ထားၿပီး ေျပာမရလွ်င္ ကုန္သြယ္ေရးဘက္ကို လွည့္မည့္ပံုစံမ်ားပင္ လုပ္ျပေနသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ေတာင္ကိုရီးယား ျပည္သူတို႔ စိုးရိမ္ေနရျခင္း ျဖစ္သည္။

စီးပြားေရးဘက္တြင္ THAAD စနစ္ တစ္ခုတည္းျဖင့္ ေဒၚလာဘီလီယံႏွင့္ခ်ီ အ႐ႈံးေပၚေတာ့မည္။ ျပည္တြင္းႏုိင္ငံေရး ေလာကတြင္လည္း THAAD တစ္ခုတည္း ႏွင့္ပင္ ဆံုးျဖတ္ႏုိင္သည့္ အေနအထားတြင္ ေရာက္ေနသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ျပည္တြင္း အဓိကႏုိင္ငံေရးပါတီ သံုးခုက THAAD အေရးကို အလယ္အလတ္ သေဘာထား၍ ဆံုးျဖတ္ၾကရသည္။ အမ်ားစုကေတာ့ ခ်ထားမည္လည္း မဟုတ္၊ မခ်ထားမည္လည္း မဟုတ္။ သမၼတ ေရြးေကာက္ပြဲ ၿပီးမွသာ ဆံုးျဖတ္ရန္ အားသာေနၾကသည္။ ယခုအခ်ိန္ သူတို႔ ဆံုးျဖတ္လိုက္လွ်င္ သူတို႔မဲ ရလဒ္က ထိုဆံုးျဖတ္ခ်က္ ေပၚမူတည္ၿပီး ေျပာင္းျပန္ျဖစ္ သြားႏုိင္ေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။ ႏုိင္ငံေရး၊ စီးပြားေရး၊ စစ္ေရး သံုးခုစလံုးႏွင့္ သြားႏြယ္ေနသည့္ THAAD သည္ ေတာင္ကိုရီးယား တစ္ႏုိင္ငံလံုးကို အဓိက အေျပာင္းအလဲ ျဖစ္လာေစႏုိင္သည့္ အရာျဖစ္သည္။

ခ်ထားမည္ဟု ခ်က္ခ်င္းဆံုးျဖတ္လွ်င္ တ႐ုတ္ႏွင့္ ဆက္ဆံေရးက ယခုထက္ပိုဆိုးရြား သြားမည္ျဖစ္ၿပီး ေတာင္ကိုရီးယား စီးပြားေရး က်ဆင္းလာမည္မွာ က်ိန္းေသေနသည္။ ေနာက္ဆံုး တ႐ုတ္တို႔ မထိႏုိင္ဟု ေဝဖန္ခံထားရသည့္ ကုန္သြယ္ေရးဘက္ ကိုပင္ လွည့္လာႏုိင္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ယခု အေျခအေနတြင္ အေကာင္းဆံုးဟု ဆိုႏုိင္သည့္ အေျဖသည္ ေတာင္ကိုရီးယား ႏုိင္ငံေရးသမားတို႔ လက္ခံ ထားၾကသည့္ ေရြးေကာက္ပြဲၿပီးမွ THAAD ကိုခ်ထားမည့္ အေျဖျဖစ္ၿပီး ထိုသုိ႔မဟုတ္ပါက တ႐ုတ္ႏွင့္လည္း ပိုမိုတင္းမာ လာႏုိင္ကာ ျပည္တြင္းေရးလည္း မရွင္းႏုိင္ေသး သျဖင့္ ေတာင္ကိုရီးယား အတြက္ နစ္နာမႈမ်ား ႏွင့္သာ ေတြ႕ႀကံဳရႏုိင္ ပါေၾကာင္း တင္ျပ လိုက္ရပါသည္။

ျမ၀တီေန႔စဥ္သတင္းစာ ၊ စာ(၂၄)

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...